HAZEX | ATEX | Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego

Co robimy

Naszym celem jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Pragniemy go realizować poprzez inspirowanie ludzi osadzonych w branży przemysłowej do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa aby w ten sposób mogli chronić pracowników i mienie firmy, a także środowisko naturalne. Cel ten realizujemy m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji i praktycznych pokazów, a także dostosowywanie zakładów przemysłowych do wymogów dyrektyw ATEX.

SZKOLENIA / KONFERENCJE / POKAZY / OPRACOWANIA

Szkolenia ATEX

Przeprowadziliśmy setki szkoleń. Nasi eksperci, to praktycy którzy od lat realizują projekty dla branży przemysłowej. Decydując się na nasze szkolenia możesz mieć pewność, że wiemy o czym mówimy. To naprawdę rzadkość.

Konferencje

Jedyna konferencja w tej części Europy skupiająca międzynarodowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle oraz realizująca praktyczne pokazy wybuchów i systemów ochronnych.

Pokazy wybuchów

Jako jedyni w Polsce i nieliczni na świecie jesteśmy w stanie przeprowadzić pokazy wybuchów oraz systemów ochronnych z wykorzystaniem Twojego produktu. Przekonaj się jak poważne generuje on zagrożenie.

Opracowania ATEX

Wykonujemy oceny ryzyka wybuchu, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem oraz realizujemy audyty pod kątem bezpieczeństwa.

Szukasz wiedzy? Zgłoś udział w najbliższym szkoleniu pn. Szkolenie ATEX [pyły], które odbędzie się 07/02/2018 w lokalizacji: Balice [Kraków]

Fakty w liczbach

+
0
przeszkolonych osób z najważniejszych gałęzi przemysłu
0
%
uczestników konferencji było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z udziału
+
0
projektów z zakresu bezpieczeństwa w jakich brali udział nasi eksperci

Nie jesteśmy teoretykami

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Chronimy przed wybuchem największe zakłady przemysłowe. Opracowujemy dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka, audyty. Projektujemy instalacje zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Posiadamy najbardziej doświadczonych inżynierów, którym zaufały setki firm. Dziś naszą wiedzę udostępniamy Tobie.

PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Rekomendują nas

Sprawdź czy Twój produkt jest wybuchowy

Aby sprawdzić parametry wybuchowe Twojego produktu podaj możliwie najwięcej danych (w tym przede wszystkim jego nazwę - np.: pył drzewny, cukier puder, maltodekstroza) oraz adres email, na który powinien zostać przesłany raport.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu udostępnianie danych na temat parametrów wybuchowości opisanej wyżej substancji, a także artykułów i informacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.


HAZEX

Po pierwsze wspieramy

Celem HAZEX jest wsparcie właścicieli oraz użytkowników instalacji przemysłowych, na terenie których występują zagrożenia wybuchowe i procesowe, w zakresie dostosowania ich zakładów do obowiązujących przepisów. Eksperci HAZEX przygotowują wymagane prawem operatywny (m.in. ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, program zapobiegania poważnym awariom oraz raport bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i inne), jak również analizy i audyty pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

HAZEX organizuje liczne szkolenia, demonstracyjne pokazy oraz konferencje, których tematyka obejmuje:

  • zagadnienia formalno-prawne z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego,
  • zagrożenia wynikające z transportu, magazynowania i przetwarzania substancji niebezpiecznych (palnych, wybuchowych, toksycznych, trujących),
  • działania prewencyjne minimalizujące ryzyka związane z transportem, magazynowaniem i przetwarzaniem substancji niebezpiecznych,
  • zabezpieczenia minimalizujące skutki zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych.

Masz pytanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)