Akredytacja dla mediów

Akredytacja dla mediów


info Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać swoje uczestnictwo przesyłając formularz on-line. Akredytacja dziennikarska zapewnia pełnoprawny udział w konferencji (w tym udział w obiadach i uroczystej kolacji) oraz wydarzeniach towarzyszących.

Cel akredytacji:*

Imię:*

Nazwisko:*

E-mail firmowy:*

Firma:*

Uwagi