badanie-wybuchowosci-pylow-200x200

Badanie wybuchowości pyłów przemysłowych

 • dzięki badaniu pyłów dowiesz się, czy pyły, które masz na terenie zakładu przemysłowego, mają właściwości palne i wybuchowe
 • zadbamy o Twój budżet, dzieląc badanie pyłów na etapy po to, abyś nie wydawał mnóstwa pieniędzy na niepotrzebne testy, gdyby się okazało, że pył jest niewybuchowy
 • jeśli pył okaże się wybuchowy, przekażemy Ci nie tylko raport, ale także interpretację wyników oraz wskażemy dalsze kroki, które warto przedsięwziąć w celu eliminacji zagrożenia wybuchu zbadanego pyłu
Mariusz Balicki
  m.b***@*****  – pokaż mail
+48 50* *** ***  – pokaż numer
+48 12 2*** *** – pokaż numer

Wybór firmy realizującej badania wybuchowości pyłów to nie tylko kompetencje laboratorium.

95% firm bada wybuchowość pyłów z nami, ponieważ w sposób kompleksowy zajmujemy się bezpieczeństwem wybuchowym. Dla tych firm nie tyle istotne było samo laboratorium wykonujące badania wybuchowości pyłów, ile fakt, że realizujemy wszystkie etapy prac związanych z dostosowaniem instalacji i zakładu do wymagań Dyrektywy ATEX. Od badania pyłu, przez audyt instalacji, wykonanie niezbędnych ekspertyz (jak np. ocena ryzyka wybuchu, czy DZPW), po zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu pyłu. Co ważne, znamy wymagania ubezpieczycieli audytujących zakłady. Z drugiej strony jesteśmy świadomi, że proponowane przez nas rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, muszą maksymalizować efekty, nie rujnując przy tym budżetu inwestora.

Podsumowując, wykonujemy badania wybuchowości pyłu oraz zapewniamy bezpieczeństwo atex. W trzech słowach można powiedzieć, że „jesteśmy zaufanym partnerem”. Dlaczego? Ponieważ:

ZNAMY WYMAGANIA UBEZPIECZYCIELI

Doradzimy Ci, jakie podjąć działania, abyś mógł otrzymać najkorzystniejsze warunki polisy.

Czytaj dalej

Wiemy to, ponieważ w ramach naszej działalności wspieramy merytorycznie zarówno ubezpieczycieli, jak i brokerów ubezpieczeniowych. Wspieramy rozwój rynku ubezpieczeniowego w zakresie wybuchowości pyłów. Dzięki tym działaniom poznajemy także wymagania sektora ubezpieczeniowego i wiemy, co możesz zrobić, aby je spełnić.

WIEMY, CO ZROBIĆ PO WYBUCHU

Wśród naszych klientów są firmy, które zgłosiły się do nas po wybuchu pyłu w ich instalacji. Wiemy, jak ocenić przyczyny wybuchu i jakie działania podjąć, aby zabezpieczyć zakład na przyszłość.

Czytaj dalej

Niestety wciąż wiele firm zaczyna traktować poważnie ryzyko wybuchu pyłu dopiero w następstwie samego wybuchu. Naszymi działaniami edukacyjnymi staramy się zmienić ten stan rzeczy. Niemniej jednak nasze doświadczenie w sytuacji wybuchu bywa niezbędne, aby zabezpieczyć się na przyszłość. Tylko w ostatnich latach pracowaliśmy dla firm z branży energetycznej, spożywczej, czy drzewnej, w których wybuchy były przyczyną milionowych strat.

REALIZUJEMY AUDYTY ATEX, TWORZYMY DZPW, ORW

Przy wszystkich tych dokumentach wymagana jest znajomość parametrów wybuchowości pyłów. W momencie, kiedy będzie trzeba wykonać te badania, wskażemy, z których miejsc w instalacji należy pobrać próbki.

Czytaj dalej

Istotna może być dla Ciebie informacja, że nie zawsze zalecamy od razu zlecenie badania pyłu w laboratorium. Zwykle współpracę zaczynamy od Audytu ATEX po to, aby szybko określić, jakie występują u Ciebie zagrożenia wybuchem i zaproponować koncepcje zabezpieczeń podzieloną na różne etapy względem priorytetów. Przy audycie najczęściej korzystamy z danych dotyczących wybuchowości pyłów pochodzących z posiadanych baz danych. Po audycie i wyborze przez Ciebie koncepcji ochrony następuje etap badania wybuchowości pyłu pochodzącego z Twojej instalacji.

ZABEZPIECZENIA ZGODNE Z DYREKTYWĄ ATEX

Ostateczny dobór i montaż zabezpieczeń realizujemy względem parametrów wybuchowości uzyskanych z przebadanego pyłu.

Czytaj dalej

Badanie pyłu pochodzącego z Twojej instalacji jest warunkiem koniecznym, aby zaproponowane metody zabezpieczeń miały szanse zadziałać prawidłowo w przypadku wystąpienia wybuchu. Tylko w takiej sytuacji możesz mieć pewność, że dostarczone systemy zabezpieczeń będą chronić Twój zakład, mienie i pracowników w sposób zgodny z Dyrektywą ATEX i normami z nią zharmonizowanymi.

Znaczenie badania wybuchowości pyłów

Badanie wybuchowości pyłów pozwala stwierdzić, czy dany pył jest wybuchowy. Co więcej, jeśli okaże się, że pył faktycznie jest wybuchowy, uzyskane podczas badania parametry zapalności i wybuchowości pozwolą określić, jak duże zagrożenie stwarza jego obecność na terenie zakładu. Przykładowo, mogłoby się okazać, że badany pył jest wybuchowy, ale jego minimalna energia zapłonu jest tak wysoka, że ryzyko wybuchu praktycznie nie występuje.

Badanie wybuchowości pyłów przemysłowych warto także podzielić na dwa etapy. Dlaczego? Otóż jeśli okazałoby się, że badany pył nie jest wybuchowy, to wykonywanie badania składającego się z kilku testów (jak np. minimalna temperatura zapłonu, temperatura zapłonu obłoku pyłu, czy warstwy pyłu), będzie wyłącznie generować zbędne koszty. Wykonując dla Ciebie badanie wybuchowości pyłu, podzielimy go na etapy, aby w sposób odpowiedzialny dysponować Twoim budżetem.

Jak obniżyć koszty badania pyłów – omówienie szczegółowe

Spójrz na poniższe dwie tabele. Pokazaliśmy w nich proponowany przez nas podział etapów oceny wybuchowości pyłu. Pierwszym etapem jest ocena wyłącznie parametrów Kst i Pmax – tylko one są potrzebne do stwierdzenia, czy pył posiada właściwości wybuchowe. Jeśli okaże się, że ich nie posiada, badanie się kończy, a Ty oszczędzasz pieniądze związane z kolejnymi testami, które nie będą już zasadne.
Jeśli pierwszy etap wskaże, że mamy do czynienia z pyłem o właściwościach wybuchowych, przystępujemy do drugiego etapu badań. I tu pojawia się drugi obszar potencjalnych oszczędności, kiedy to przydaje się nasze blisko 30-letniego doświadczenie. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie. Dlatego jesteśmy w stanie wskazać tylko te parametry wybuchowości i palności pyłów, które są kluczowe dla danej sytuacji. Doradzimy więc które testy wykonać, aby móc opracować DZPW, Ocenę Ryzyka Wybuchu oraz dobrać skuteczne metody zabezpieczenia dla swojej instalacji. Wykonamy więc nie wszystkie dostępne na rynku testy, ale tylko te, które będę niezbędne. Takie postępowanie najczęściej pozwala ograniczyć koszt całego badania wybuchowości pyłów o około połowę.

1-sza część badania

Weryfikujemy czy pył był wybuchowy

Pmax

Kst max

2-ga część badania

Płacisz tylko jeśli pył okazał się wybuchowy

MEZ

DGW

T5mm

TCL

Zakres badania wybuchowości pyłów

W celu określenia stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany pył, wykorzystuje się szereg urządzeń do określenia parametrów palności i wybuchowości. Co ważne laboratorium, w którym wykonujemy testy, dysponuje dwoma urządzeniami służącymi do testowania wybuchowości (autoklawy wybuchowe) z objętością 20 dm³ (standard) i 1 m³ (,,golden‘‘ standard) w temperaturze atmosferycznej (25°C) oraz temperaturze podwyższonej (do 200°C). Wszystkie badania spełniają wymagania systemu jakości ISO 9001.

Badanie pyłów Tuba-hartmana-do-badania-minimalnej-energii-zaplonu-pylow

Maksymalne ciśnienie wybuchu (Pmax)

Maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania


Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (Kst max)

Maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w jednostce czasu w trakcie wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych w zakresie wybuchowości substancji palnej w zamkniętym naczyniu w określonych warunkach badania


Minimalna energia zapłonu (pol. MEZ, ang. MIE)

Najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania


Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu (TCL)

Najniższa temperatura gorącej, wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu zawartym wewnątrz pieca


Temperatura zapłonu warstwy pyłu (T 5mm)

Najniższa temperatura gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości


Dolna granica wybuchowości (pol. DGW, ang. LEL)

Dolna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu

interpretacja raportu badania pyłów

Interpretacja wyników badania pyłów

Wykonałeś badania wybuchowości pyłów i otrzymałeś wyniki w postaci raportu. Jednak skąd masz wiedzieć, czy przykładowo Kst max = 53 [bar∙m/s] to dużo, czy mało? Jak powinieneś zareagować kiedy MEZ (minimalna energia zapłonu) pyłu przekracza 3,43 J? Czy powinieneś w takiej sytuacji stosować uziemienia elektrostatyczne?

Zdajemy sobie sprawę, że raport z parametrami określonymi liczbowo nie musi być dla Ciebie zrozumiały. Ale spokojnie… oprócz raportu otrzymasz od nas także interpretację wyników badania pyłu, wykonaną przez jednego z naszych doświadczonych inżynierów. Pokażemy Ci, jak wyciągać wnioski na podstawie wyznaczonych w badaniu pyłu parametrów.

Co zrobić, kiedy badanie wybuchowości pyłu potwierdzi, że jest on wybuchowy?

Załóżmy, że wykonałeś badanie wybuchowości pyłu, które potwierdziło, że jest on wybuchowy. Zapoznałeś się także z naszą interpretacją raportu z badania. Co powinieneś zrobić dalej? Istotne jest to, że fakt, że pył jest wybuchowy, nie pozwala ocenić czy w danym zakładzie prawdopodobieństwo wybuchu jest wysokie, średnie, niskie, czy pomijalne. Możesz też spotkać się z sytuacją, kiedy zagrożenie wybuchem w danym urządzeniu jest wysokie, ale jego skutki będą pomijalne. Taka sytuacja oznacza, że prawdopodobieństwo, że w wyniku wybuchu ucierpią ludzie, oraz że straty finansowe będą znaczne, jest niewielkie.

Koniec końców każde wyniki badania wybuchowości pyłów wraz z ich interpretacją należy odnieść do poszczególnych urządzeń i instalacji występujących na terenie Twojego zakładu. Natura wybuchowości pyłów jest zdecydowanie bardziej skomplikowana w porównaniu do gazów. W tym momencie kluczowe będzie doświadczenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, Istotne będzie dla Ciebie informacja, w których urządzeniach wybuch pyłu i pożar są najbardziej prawdopodobne, a ich potencjalne skutki największe. To właśnie od tych urządzeń należy rozpocząć wdrażanie odpowiednio dobranych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc ocenić poszczególne urządzenia oraz poprawić ich bezpieczeństwo.

Najszybsza i najtańsza droga określenia czy instalacja lub zakład produkcyjny spełnia minimalne wymogi dyrektywy ATEX.

Czytaj dalej

Opracowanie wskazuje, które obszary wymagają działań w pierwszej kolejności. Dokument często stanowi podstawę do rozmów z przełożonymi lub zarządem, a jego koszt jest odliczany w przypadku realizacji w kolejnym kroku oceny ryzyka wybuchu (ORW) lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Dodatkowym atutem jest fakt, że zapisu AUDYTU ATEX nie trafiają do oficjalnego dokumentu. Częścią raportu z audytu może być koncepcja zabezpieczenia instalacji przed wybuchem.

Są to opracowania wymagane prawem, które kwestie bezpieczeństwa wybuchowego omawiają w sposób najbardziej kompleksowy.

Czytaj dalej

Ich kompleksowość z jednej strony to spora zaleta z drugiej wiąże się z kilkoma zagrożeniami. Przykładowo czas niezbędny na opracowanie ORW lub DZPW często przekracza 5-6 tygodni, a koszt opracowania znacząco przewyższa opracowanie AUDYTU ATEX.

Zdarza się, że poziom ryzyka jest nieakceptowalny a co za tym idzie konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Czytaj dalej

W takich przypadkach przygotujemy dla Ciebie koncepcje zabezpieczenia instalacji przed wybuchem (w jednym lub więcej wariantów) wraz z kosztorysem. Jeśli ją zaakceptujesz przejdziemy do jej wdrożenia. Co ważne koncepcję przygotowujemy w oparciu o wszystkie typu zabezpieczeń (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu oraz izolację wybuchu). W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować koncepcję do specyfiki Twojego zakładu. Pamiętaj także, że koncepcja zabezpieczeń może także stanowić część AUDYTU ATEX.

WEBINAR – Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek

W jednym z zakładów produkcyjnych doszło do wybuchu pyłu. Zniszczeniu uległy trzy kosztowne urządzenia oraz budynek. Stary zaraz po zdarzeniu oszacowano na 5 mln złotych. Weź udział w webinarze, w czasie którego nasz ekspert odpowie na kluczowe pytanie: gdzie popełniono błędy, które były przyczyną tak olbrzymich strat.

Czytaj więcej o webinarze

CEL


Przeanalizować wybuch do jakiego doszło w zakładzie branży drzewnej. W wyniku zdarzenia poważnie lub całkowicie zniszczone zostały 4 obiekty – budynek oraz trzy filtry. Zaraz po wybuchu straty oszacowano na 5 mln złotych. Podczas wydarzenia pokażemy przyczyny i skutki.

HARMONOGRAM


 • 12:00 do 12:05: Premiera filmu analizującego wybuch
 • 12:05 do 12:40: Analiza wybuchu na żywo
 • 12:40 do 13:00: Odpowiedzi na pytania uczestników
 • Po 13:00: Udostępnienie szczegółowego studium przypadku (wiadomość email)

PROWADZĄCY


Zbigniew Wolff - wybuchowość pyłów

Zbigniew Wolff
Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego. W tym czasie wziął udział w kilkuset projektach polegających na zabezpieczeniu pojedynczych urządzeń lub kompletnych linii produkcyjnych przed skutkami wybuchu. Współpracował w tym obszarze zarówno z największymi koncernami, biurami projektowymi, czy ubezpieczycielami, jak również z mniejszymi, lokalnymi firmami. Pozwala mu to patrzeć na problematykę bezpieczeństwa w sposób szeroki z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Zbigniew posiada duże doświadczenie w branżach drzewnej, energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.


Wybuchowość pyłów to niezwykle istotny parametr, który pozwoli Ci stwierdzić czy w Twoim zakładzie występuje ryzyko wybuchu. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że nawet firmy, które decydują się na wykonanie badania nie zawsze są świadome potencjalnych skutków jakie może spowodować wybuch pyłu. Z tego względu przygotowaliśmy unikalny webinar, w ramach którego nasz ekspert pokaże nagranie z kamer przemysłowych oraz animacje, które następnie podda precyzyjnej analizie wskazując na główne przyczyny wybuchu, którego skutki oszacowana on 5 mln złotych.

Informacje o wybuchach rzadko wychodzą na światło dzienne. Z oczywistych względów nie są to informacje, którymi firmy chciałyby się dzielić. Z kolei w mediach często mówi się o pożarach, który co prawda był konsekwencją wybuchu, ale o samym wybuchu nikt nie wspomina. Dlatego udział w niniejszym webinarze jest wyjątkową szansą zobaczenia jak wybuch rozprzestrzenia się po instalacji oraz jakie powoduje konsekwencje.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Dla kogo

 • pracownicy BHP i UR
 • ubezpieczyciele / brokerzy
 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Co zyskasz

 • dostęp do bazy wiedzy
 • imienny certyfikat
 • przewodnik ATEX

Które pyły badamy najczęściej pod kątem parametrów wybuchowości?

Jeśli na terenie zakładu przemysłowego przetwarzasz pyły organiczne, jednego możesz być pewien – na 99% pyły te są wybuchowe. Można przyjąć, że wszystkie pyły organiczne są wybuchowe. Skoro to już wiesz to, po co wykonywać badanie wybuchowości pyłu? Gdyż jak wspomnieliśmy wyżej, to od parametrów wybuchowości konkretnego pyłu pobranego z określonego miejsca Twojej instalacji zależy, czy zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowe będą skuteczne.

To jednak nie wszystko – nie każdy zdaje sobie sprawę, że wybuchowe są także pyły wielu metali. Co szczególnie istotne, spalanie pyłów metali zachodzi bardzo gwałtownie. To znaczy, ze prędkość przyrostu ciśnienia wybuchu pyłów metali należy do największych, z jakimi można się spotkać w przemyśle. Oznacza to, że ochrona przed skutkami wybuchu np. pyłu aluminium jest bardzo trudna i wymaga dużego doświadczenia.

Poniżej przedstawiamy listę tych pyłów wybuchowych, które w przemyśle występują najczęściej.

Produkty spożywcze i rolne

Bawełna
Białko jaj
Błonnik / Celuloza
Chmiel
Cukier
Drzewo korkowe
Gluten
Herbata
Kakao
Kasza manna
Kawa
Laktoza
Lucerna
Mączka drzewna
Mąka / śruta owsiana
Mąka / śruta pszeniczna
Mąka / śruta sojowa
Mleko w proszku
Przyprawy
Serwatka
Siemie lniane
Skórka z cytryny
Skrobia ryżowa
Skrobia kukurydziana
Skrobia pszeniczna
Skrobia ziemniaczana
Słód
Suszone owoce i warzywa
Tapioka
Tytoń
Ziarno owsa

Metale

Aluminium
Brąz
Cynk
Magnez

Paliwa stałe i ich pochodne

Biomasa
Koks
Sadza
Węgiel brunatny
Węgiel drzewny
Węgiel kamienny

Substancje chemiczne

Antrachinon
Askorbinian sodu
Aspiryna
Kwas adypinowy
Kwas askorbinowy
Maltodekstryna
Octan wapnia
Paraformaldehyd
Siarka
Stearynian ołowiu
Stearynian sodu
Stearynian wapnia

Tworzywa sztuczne

Formaldehyd mocznikowy
Melamina
Pochodne poliwinylu
Poliakrylamid (PAM)
Poliakrylan metylu
Poliakrylonitryl (PAN)
Polipropylen (PP)
Polietylen (PE)
Żywica epoksydowa
Żywica fenolowa
Żywica melaminowa

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer +48 12 2*** *** (kliknij aby zobaczyć). Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.