Baza wiedzy ATEX | HAZEX | Stowarzyszenie HAZEX | ATEX

Baza wiedzy ATEX

Film – Wybuch pyłu w elewatorze zbożowym

Film ukazuje wybuch pyły do jakiego doszło w betonowym elewatorze zbożowym. Analizując wideo dostrzeżemy, że zarzewie wybuchu powstało w dolnej części budynku po czym stopniowo przesuwał się w jego górne partie. po wybuchu doszło do pożaru. Dziennikarze wskazali także, że do analogicznego wybuchu doszło w innym zakładzie tej samej firmy kilka lat wcześniej.

Zobacz więcej

Film – Wybuch pyłu zbożowego podczas przetykania kanału zsypowego

W instalacji mielenia zbóż doszło do zapchania kanału zsypowego zlokalizowanego pod młynem. Pracownik chcąc udrożnić go prętem doprowadził do powstania iskry mechanicznej, która spowodowała zapłonu chmury pyłu, a w konsekwencji wybuch. Zjawisko było o tyle groźne, że fala ciśnienia mogła wzbić w powietrze kolejne porcje pyłu, który zalegał na urządzeniach i konstrukcjach. Szczęśliwie do tego nie doszło.

Zobacz więcej

Alternatywne podejście do oceny ryzyka wybuchu – pyły

Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty opracowywania oceny ryzyka wybuchu. Wskazuje wady aktualnie stosowanej metodologii oraz próbuje wskazać kierunek rozwoju nowego, bardziej skutecznego podejścia. Autor w głównej mierze opiera się o zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zobacz więcej

Ewakuacja jako priorytetowe zadanie ratownicze – część 4

Każde urządzenie, a przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, tj. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, które stały się nimi w myśl rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, powinny być poddawane okresowej konserwacji w celu eliminacji błędów i nieprawidłowości, jakie mogą powstać podczas eksploatacji.

Zobacz więcej

„Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest” – pozytywne oblicze amoniaku

Amoniak powszechnie stosowany w przemyśle, jak i gospodarstwie domowym jest jednym z pierwszych znanych i wyodrębnionych związków chemicznych. Jest on niezwykle pożyteczny, ale jest również śmiertelnie groźny. Przebywając w otoczeniu, gdzie unoszą się opary amoniaku, ryzykujemy zdrowiem, czasem też życiem. Możemy doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet umrzeć. W tym artykule skupimy się jednak na pozytywnej stronie współżycia człowieka z amoniakiem.

Zobacz więcej

Wybuch pyłu aluminium

W organizowanym przez nas listopadowym czwartku z bezpieczeństwem udział wzięło m.in. dwóch przedstawicieli firmy wytwarzającej produktu na bazie aluminium - jednej z najniebezpieczniejszych substancji z punktu widzenia ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Specjalnie dla przedstawicieli wspomnianej firmy zrealizowaliśmy testowy wybuch przestrzenny do którego użyliśmy ok. 200 gramów sproszkowanego aluminium.

Zobacz więcej

Kompetencje osób wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem

Jak wynika ze statystyk przedstawianych przez Państwową Inspekcją Pracy, ponad 47% wypadków przy pracy spowodowanych jest przez pracowników. Są to tzw. przyczyny ludzkie. Jeśli dodamy do tego liczbę wypadków związanych z przyczynami organizacyjnymi (ponad 41%), to można powiedzieć, że działanie człowieka odpowiada za prawie 90% wszystkich wypadków w przemyśle.

Zobacz więcej

Ewakuacja jako priorytetowe zadanie ratownicze – część 3

Na terenach zakładów produkcyjnych może dojść do niebezpiecznych sytuacji, podczas których niezbędna będzie szybka ewakuacja personelu. Odpowiedni dobór oświetlenia na podstawie normy PN-EN 1838 ma sprawić, że zagrożenie dla ludzi zostanie zminimalizowane do zera. Ekspert GRUPY WOLFF wyjaśnia jej najważniejsze zapisy.

Zobacz więcej

Wyładowanie elektrostatyczne przyczyną wybuchu

W zakładach produkcyjnych każdego dnia realizowane są setki operacji, w których wykorzystuje się substancje palne. Brak właściwych procedur postępowania oraz odpowiedniego wyposażenia w systemy uziemiające może doprowadzić do katastrofy. Historia pokazuje, że pozornie banalna czynność, jak na przykład przelewanie rozpuszczalnika z jednego pojemnika do drugiego, może stanowić poważne zagrożenie pożarem.

Zobacz więcej

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)