Błędy przy zabezpieczeniu instalacji odpylania przed wybuchem – wybuch wtórny podczas akcji gaśniczej

Jeśli posiadasz w swoim zakładzie filtr odpylający, to koniecznie sprawdź jak łatwo może się on stać przyczyną tragedii. Przekazujemy Ci także link do artykułu, który pokazuje, jak prawidłowo zabezpieczyć instalację odpylania (link do artykułu znajdziesz w komentarzu eksperta).

W filtrze oczyszczającym powietrze z pyłu drzewnego doszło do wybuchu, a następnie pożaru. Już w czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej doszło do wybuchu wtórnego, który mógł mieć tragiczne konsekwencje. Przedmiotowa instalacja została wykonana z pominięciem podstawowych zasad bezpieczeństwa wybuchowego. Jedynie szczęście sprawiło, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a jego skala miała stosunkowo niewielkie rozmiary.

Komentarz eksperta

Jak wskazuje Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF, do największej ilości wybuchów palnych pyłów w przemyśle dochodzi właśnie w instalacjach odpylania (16% wszystkich zdarzeń). Drugą w kolejności grupę stanowią silosy i zbiorniki (14% wszystkich zdarzeń). Z tego względu urządzenia te powinny zostać objęte szczególną uwagą.

W przypadku instalacji przedstawionej na filmie mamy do czynienia z brakiem zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz otwartym wylotem z filtra, który doprowadził do wybuchu wtórnego. To zjawisko przy mniej szczęśliwym splocie wydarzeń mogło doprowadzić do tragedii (gdyby filtr stał wewnątrz zapylonej hali, skala wybuchu wtórnego była by potężna). Paradoksalnie jednak, otwarty wylot z filtra prawdopodobnie uchronił instalację przed kompletnym zniszczeniem. Zadziałał on bowiem jak układ odciążający wybuch. Upuszczenie ciśnienia i kuli ognia do atmosfery sprawiło, że wybuch nie przeniósł się na instalację zlokalizowaną w hali.

Choć zaprojektowanie skutecznego systemu przeciwwybuchowego wymaga sporego doświadczenia, to dostępne dzisiaj techniki przeciwwybuchowe zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. W tym miejscu należy podkreślić, że urządzenia zagrożone wybuchem, w tym filtry odpylające, muszą posiadać:

  1. fizyczne zamknięcia na wylocie z filtra – najczęściej jest to zawór celkowy odporny na ciśnienie wybuchu,
  2. odcięcie na kanale doprowadzającym zanieczyszczone powietrze do filtra – najczęściej jest to klapa zwrotna, która ulega zamknięciu w chwili wybuchu i uniemożliwia propagację zjawiska na sąsiednie urządzenia,
  3. zabezpieczenia redukujące ciśnienie wybuchu w chronionym urządzeniu do bezpiecznego poziomu (tj. poniżej odporności konstrukcyjnej urządzenia) – są to panele dekompresyjne (gdy filtr zlokalizowany jest na zewnątrz), bezpłomieniowe odciążanie wybuchu (gdy filtr stoi wewnątrz), tłumienie wybuchu (gdy filtr stoi wewnątrz i/lub odpylany materiał lub produktu jego spalania są toksyczne).

Szczegółowe informacje na temat tego jak należy zabezpieczać instalacje odpylające dostępne są w artykule: Jak prawidłowo zabezpieczyć workowy filtr powietrza przed skutkami wybuchu? – graficzna prezentacja typowych (błędnych oraz prawidłowych) rozwiązań.

Brak świadomości – sprawdź link

Brak świadomości na temat potencjalnych zagrożeń jest jedną z głównych przyczyn poważnych zdarzeń, do jakich dochodzi w przemyśle. Do wielu pożarów, wybuchów, wycieków, czy niepożądanych emisji nigdy by nie doszło gdyby personel posiadał odpowiednią wiedzę, a instalacje procesowe były wyposażone w zabezpieczenia zgodne z przepisami oraz dobrymi praktykami. Jeśli w swojej codziennej pracy spotykasz się z wymienionymi zagrożeniami i chcesz rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie, to koniecznie sprawdź poniższy link. Szkoleniowa konferencja HAZEX, to nie tylko możliwość rozwoju i dyskusji z kolegami z różnych branża, ale także unikalna szansa uczestniczenia w demonstracyjnych pokazach wybuchów oraz systemów przeciwwybuchowych na żywo. Sprawdź szczegóły: https://goo.gl/pSS7NZ

Darmowe materiały szkoleniowe

Dołącz do grona kilkuset ekspertów, którzy raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymują zwięzłą wiadomość z materiałami szkoleniowymi w postaci artykułów oraz filmów. Z wiadomości dowiesz się również o ciekawych wydarzeniach branżowych. Uczestnictwo w naszym programie szkoleniowym jest całkowicie bezpłatne. Aby do niego dołączyć wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

Nazwa firmy*

E-mail firmowy*

Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.


Sprawdź także