POBIERAJ ZA DARMO

Bogate materiały edukacyjne składające się z tekstu, filmów i zdjęć.

dowiedz się więcej

Poniżej znajdziesz materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Dostęp do nich jest całkowicie darmowy. Przed pobraniem plików poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza. Gdy to zrobisz na Twój komputer zostanie pobrany plik w formacie pdf, a Ty dołączysz do naszego darmowego programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. W ramach tego programu każdego miesiąca na Twoją skrzynkę wyślemy wiadomość z porcją wiedzy.

Jak czytać oznaczenia EX

Pomocny przewodnik, który pozwoli Ci sprawnie rozszyfrować oznaczenia na urządzeniach pracujących w strefach zagrożenia wybuchem

Pobierz studium przypadku

Ocena ryzyka wybuchu

Dlaczego wszyscy robią to źle?

Do oceny ryzyka wybuchu standardowo wykorzystywane jest podejście jakościowe. Szacowanie ryzyka polega głównie na subiektywnej ocenie częstotliwości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, które mogą spowodować wybuch, a także na arbitralnej ocenie skutków wybuchu. Uzyskana wartość ryzyka R prowadzi do zakwalifikowania ryzyka do określonej grupy (ryzyko nieakceptowalne A, wysokie B, średnie C i pomijalne D), a to z kolei prowadzi do dalszych problemów z subiektywną interpretacją określonych kategorii.

Czego dowiesz się z materiału

Według naszej wiedzy i w oparciu o lata doświadczeń w zabezpieczaniu aparatów i instalacji produkcyjnych przed skutkami wybuchu, podejście na podstawie oceny zdolności pyłu do zapłonu i wybuchu, potencjalnych źródeł zapłonu, rodzaju operacji jednostkowej i konstrukcji aparatu pozwoliłoby na dużo bardziej precyzyjną ocenę sytuacji.

W poniższym artykule przedstawiamy stosowane przez nas od lat podejście do Oceny Ryzyka Wybuchu.

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

Praca w strefie zagrożenia wybuchem (Ex)

Statystyka bywa brutalna. Za prawie 90% wypadków w przemyśle odpowiada człowiek. Na tę wartość składają się wg. PIP: 47% wypadków spowodowanych bezpośrednio przez pracowników, oraz 41% wypadków związanych z przyczynami organizacyjnymi.

Czego dowiesz się z materiału

Najczęściej los przedsiębiorstwa zależy od decyzji, jakie podejmują pracownicy oraz zarządzający w czasie wykonywania swoich obowiązków. Świadomy pracownik wie, że pył wydostający się przez nieszczelność z instalacji należy szybko usunąć nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim z powodu zagrożenia, jakie może się pojawić, gdy z warstwy utworzy się niebezpieczna chmura tego pyłu. Z artykułu dowiesz się jakie kompetencje powinien posiadać pracownik, czy menedżer, oraz jak te kompetencje rozwijać.

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

AUDYT ATEX – studium przypadku na przykładzie jednego z zakładów produkcyjnych

Poznaj wyniki AUDYTU ATEX przeprowadzonego w jednym z zakładów przemysłowych w Polsce. Dowiedz się jakie obszary badał audyt oraz jakie rekomendacje zostały w nim zawarte. To nie wszystko. Audyt pokazuje także skąd bierze się ryzyko wybuchu w suszarniach rozpyłowych oraz przedstawia koncepcję zabezpieczenia przed skutkami wybuchu instalacji składającej się z suszarni, cyklonów oraz zbiorników.

Materiał graficzne w opracowaniu - sprawdź

Czego dowiesz się z materiału

 1. jaki był wynik AUDYTU ATEX przeprowadzonego dla jednego z polskich zakładów produkcyjnych (poznasz najważniejsze braki, które także powtarzają się w innych zakładach)
 2. jak wygląda AUDYT ATEX, jakie bada obszary oraz jakie daje rekomendacje
 3. dlaczego opracowanie AUDYTU ATEX przed DZPW nie generuje dodatkowych kosztów
 4. jaka jest główna przyczyna wybuchów i pożarów w suszarniach rozpyłowych
 5. jak wyglądała koncepcja zabezpieczenia przed wybuchem, dla przedmiotowej instalacji składającej się z suszarni rozpyłowej, cyklonów oraz zbiorników

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

Wyładowanie elektrostatyczne
przyczyną wybuchu

 

Czyli jak niewinna iskra doprowadziła do milionowych strat

Wyładowania elektrostatyczne, to najbardziej niedoceniane źródło potencjalnego wybuchu i/lub pożaru. Mało kto zdaje sobie sprawę, że energia wyładowania jest wystarczająca, aby doprowadzić do zapłonu i wybuchu wszystkie gazy i pary, a także znacznej części pyłów. Dla przykładu energia wyładowania elektrostatycznego z wiadra wynosi około 10 mJ… z człowieka 90 mJ… a z cysterny drogowej aż 2250 mJ (źródło danych). To wystarczająco dużo, aby zapalić np. pył aluminium (10 mJ), cukru (30 mJ), czy mąkę (50 mJ). Dowiedz się, jak doszło do zapłonu i wybuchu w Barton Solvents oraz jak się chronić przed tego typu zdarzeniami.

Czego dowiesz się z materiału

 1. Skąd pochodzą wyładowania elektrostatyczne w zakładach przemysłowych, które mogą być źródłem zapłonu i wybuchu atmosfery wybuchowej
 2. Jak doszło do zapłonu i wybuchu w Barton Solvents
 3. Jakie są możliwości zabezpieczenia zakładów przemysłowych przed elektrycznością statyczną

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz studium przypadku

Wybuch pyłu cukru w zabudowanym przenośniku efektem wieloletnich zaniedbań – przyczyny i skutki

Choć zarząd zakładu był świadomy zagrożenia wybuchowego, jakie stwarza pył cukrowy, to nie zdecydowano się na działania prewencyjne i zabezpieczające. Jednym z argumentów był fakt, że na przestrzeni lat dochodziło do mniejszych pożarów i incydentów i nigdy nikomu nic się nie stało. Aż do feralnego dnia, kiedy stłoczony wewnątrz nowej zabudowy przenośnika obłok pyłu cukrowego spotkał się z dość typowym źródłem zapłonu – najprawdopodobniej pochodzącym od przegrzanej rolki. Doszło do wybuchu, który następnie rozprzestrzeniał się gwałtownie na dużą część zakładu, powodując liczne i śmiercionośne wybuchy wtórne.

Materiał wsparty wideo - sprawdź fragment

To studium przypadku, to nie tylko precyzyjny opis przyczyn i skutków wybuchu, wsparty zdjęciami… to także dostęp innych materiałów pokazujących skutki wybuchu i omawiających przyczyny katastrofy. Przykładem jest poniższe wideo. Dostęp do wszystkich materiałów uzyskasz, pobierając pełne studium przypadku.

Czego dowiesz się z materiału

 1. Dlaczego doszło do wybuchu
 2. Jakie wieloletnie zaniedbania odnotowano na terenie zakładu, które przyczyniły się do śmierci 14 osób
 3. Jak można było uniknąć tej tragedii
 4. Dlaczego wybuchy wtórne są groźniejsze i zwykle bardziej śmiercionośne, niż wybuchy pierwotne

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

Zagrożenie wybuchem w akumulatorowniach

Energia zapłonu wodoru wynosi zaledwie 0,019 mJ, czyli aż 1500 razy mniej niż energia wyładowania elektrostatycznego z człowieka. To pokazuje dlaczego pomieszczenia ładowania akumulatorów, w czasie którego wydziela się ten gaz, powinny być pod szczególna uwagą służb BHP. Wodór to jeden z najbardziej wybuchowych gazów. Gdy jego mieszanina z powietrzem osiąga stosunek 2:1 (objętościowo), to mówimy o mieszaninie piorunującej.

Pobierz studium przypadku

Odpylacz posiadał panel dekompresyjny i stał na zewnątrz. Mimo to wybuch w urządzeniu zniszczył zakład. Poznaj przyczyny i skutki.

Wybuch do jakiego doszło w tym zakładzie produkcyjnym nie powinien być groźny… nie powinien wyrządzić większych strat… a już na pewno nie powinien w nim nikt zginąć. Tak można było ocenić sytuację na pierwszy rzut oka – mówi Mariusz Balicki odpowiedzialny w GRUPIE WOLFF za obszar bezpieczeństwa wybuchowego. Filtr, w którym doszło do wybuchu posiadł przecież panel dekompresyjny, który miał go chronić… mało tego – urządzenie stało na zewnątrz, a więc nie zagrażało bezpośrednio pracownikom będącym w hali. Dlaczego więc doszło do tragicznego wybuchu, który nie tylko zniszczył zakład produkcyjny, ale przede wszystkim był przyczyną śmierci jednego z pracowników? Dowiesz się tego z niniejszego studium przypadku.

Materiał wsparty wideo - sprawdź fragment

To studium przypadku, to nie tylko precyzyjny opis przyczyn i skutków wybuchu… to także dostęp do zdjęć, a przede wszystkim do wideo przedstawiający zdarzenie krok po kroku. Poniżej możesz sprawdzić jego fragment. Dostęp do całego materiału uzyskasz, pobierając pełne studium przypadku.

Czego dowiesz się z materiału

 1. Co zawiera opracowanie
 2. Szczegółowy opis przyczyn i skutków zdarzenia
 3. Dostęp do animacji wideo będącej rekonstrukcją zdarzenia
 4. Sekwencję zdjęć z kamery przemysłowej pokazujących moment wybuchu
 5. Zdjęcie urządzenia, które zostało uznane za źródło zapłonu
 6. Zdjęcia feralnego zaworu

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz STUDIUM PRZYPADKU

Po zaledwie 30 sekundach od uwolnienia izobutanu doszło do wybuchu. Przyczyną brak procedur i prosty błąd ludzki.

W rafinerii ExxonMobil doszło do zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej. W zdarzeniu ucierpiały cztery osoby w tym dwie ciężko. Do pożaru doszło w wyniku nieumyślnego uwolnienia do atmosfery 0,9 tony izobutanu. Chmura palnego gazu napotkała źródło zapłonu w zaledwie 30 sekund po rozszczelnieniu instalacji. Dowiedz się co było główną przyczyną zdarzenia.

Materiał wsparty wideo - sprawdź fragment

To studium przypadku, to nie tylko precyzyjny opis przyczyn i skutków wybuchu… to także dostęp do zdjęć, a przede wszystkim do wideo przedstawiający zdarzenie krok po kroku. Poniżej możesz sprawdzić jego fragment. Dostęp do całego materiału uzyskasz, pobierając pełne studium przypadku.

Czego dowiesz się z materiału

 1. Co zawiera opracowanie
 2. Szczegółowy opis przyczyn i skutków zdarzenia
 3. Dostęp do animacji wideo będącej rekonstrukcją zdarzenia
 4. Sekwencję zdjęć z kamery przemysłowej pokazujących moment wybuchu
 5. Zdjęcie urządzenia, które zostało uznane za źródło zapłonu
 6. Zdjęcia feralnego zaworu

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz STUDIUM PRZYPADKU

Pobierz przewodnik ATEX

Dowiedz się jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX – praktyczna wiedza poparta doświadczeniem, przykładami, studiami przypadków oraz filmami.

Świetna robota, bardzo ciekawy, wręcz trzymający w napięciu przewodnik – gratulacje | Jan Rachoń | Project Manager w firmie cmT

Poradnik jest dla mnie cennym materiałem do nauki. Od strony technicznej jest on bardzo czytelny, a materiały są rozłożone w sposób przejrzysty | Elżbieta Rogowska | Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w firmie Krystian

Pobierz PRZEWODNIK ATEX

Dlaczego niewielki wybuch w młynie szczelinowym doprowadził do serii wybuchów wtórnych – przyczyny i skutki

Zakład produkcyjny został wezwany do zapłaty ponad 6,5 mln zł kary (ponad 1,8 mln dolarów) za wybuch pyłu, w wyniku którego śmierć poniosło 5 osób, a 14 innych zostało rannych. Pierwszy, stosunkowo mały wybuch w młynku szybko eskalował. Doszło serii wybuchów wtórnych, które spowodowały zawalenie 4 z 9 budynków tworzących kompleks produkcyjny. Pozostałe 5 budynków zostało poważnie zniszczonych.

Materiał wsparty wideo - sprawdź fragment

To studium przypadku, to nie tylko precyzyjny opis przyczyn i skutków wybuchu, wsparty zdjęciami… to także dostęp innych materiałów pokazujących skutki wybuchu i omawiających przyczyny katastrofy. Przykładem jest poniższe wideo. Dostęp do wszystkich materiałów uzyskasz, pobierając pełne studium przypadku.

Czego dowiesz się z materiału

 1. Dlaczego niewielki wybuch w młynie spowodował tak ogromne straty i kosztował śmierć 5 osób
 2. Jak wyglądał zakład przed i po wybuchu (zdjęcia porównawcze)
 3. Jakie źródła zapłonu najczęściej prowadzą do wybuchów w młynach
 4. Jak można było uniknąć tej tragedii i czym jest izolacja wybuchu

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

Wciąż widzą tamten ogień… wybuch i pożar w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach oczami świadków

Wszystko zaczęło się od uderzenia pioruna bezpośrednio w kominek oddechowy znajdujący się na szczycie dachu zbiornika ropy naftowej nr 251 o pojemności 12 500 m3. Był on zlokalizowany w grupie czterech zbiorników o numerach 252, 253, 254. Każdy z nich miał średnicę 33 m i wysokość osi 18,3 m. Łącznie w zbiornikach, które były ustawione w oddzielnych obwałowaniach ziemnych, znajdowało się ponad 31 tys. ton ropy.

W hołdzie ofiarom

Tragedia, do jakiej doszło 47 lat temu w czechowickiej rafinerii, wryła się w pamięć mieszkańców i pozostała z nimi na zawsze. Michał Kobiela z Kaniowa, mając wtedy 14 lat, w oknie swego domu obserwował pożar, wyczekując z biciem serca na ojca, który długo nie wracał do domu z rafinerii, gdzie pracował. Prosił Boga o to, by piekielny ogień nie odebrał mu taty już na zawsze. – Wymodliłem powrót ojca, ale nie byłem w stanie modlitwą uratować wszystkich – wspomina dzisiaj. – Wtedy postanowiłem, że nikomu nie pozwolę zapomnieć o tych, którzy zginęli w tamtych dniach.

Michał Kobiela, obecnie pracownik spółki POLWAX – Parafiny przemysłowe na terenie dawnej rafinerii, postanowił po latach dotrzeć do setek świadków tragicznego pożaru, dzięki którym – po wieloletniej pracy nad materiałami oraz pokonaniu szeregu przeciwności – stworzył wydany w 2013 roku album „Tym, którzy odeszli…”.

Co zawiera opracowanie

 1. Wzruszające relacje świadków wydarzenia
 2. Opis przyczyn i skutków
 3. Poniesione straty w liczbach
 4. Wnioski wyciągnięte po katastrofie
 5. Zbiór kilkunastu zdjęć dokumentujących tragedię

Pobierając plik otrzymasz także

 • dostęp do darmowego programu edukacyjnego (po pobraniu pliku raz w miesiącu otrzymasz wiadomość email z porcją wiedzy)
 • listę naszych darmowych warsztatów online o tematyce bezpieczeństwa wybuchowego
Pobierz PDF

Wybuch mąki w wyniku wyładowania elektrostatycznego rozprzestrzenił się na cały zakład – przyczyny i skutki

. W skrócie

 • układ transportu pneumatycznego mąki nie posiadał właściwego uziemienia
 • doszło do wyładowania elektrostatycznego, który doprowadził do zapłonu mąki
 • instalacja nie posiadała zabezpieczeń przeciwwybuchowych, dlatego pierwszy wybuch wewnątrz instalacji wywołał serię wybuchów wtórnych
 • w kilku miejscach doszło do jej rozerwania
 • wybuch przedostał się do pomieszczeń gdzie doprowadził do kolejnych wybuchów wtórnych oraz pożaru
 • zakład uległ kompletnemu zniszczeniu, a pięć osób poniosło śmierć

. Czego dowiesz się z materiału

 • co było przyczyną wybuchu
 • jakie były skutki wybuchu
 • jak można było uniknąć katastrofy
Pobierz PDF
WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów