Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 7200 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Przewodnik ATEX na początek

W pierwszej wiadomości otrzymasz 44-stronicowy przewodnik ATEX, który krok po kroku pokaże Ci jak dostosować aparat, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX. To kopalnia wiedzy i fachowych porad ekspertów.

O przewodniku

OPINIA

SPIS TREŚCI

polecenie-jan-rachon


Świetna robota, bardzo ciekawy, wręcz trzymający w napięciu przewodnik - gratulacje.Jan Rachoń | Project Manager w firmie cmT

polecenie-elzbieta-rogowska


Poradnik jest dla mnie cennym materiałem do nauki. Od strony technicznej jest on bardzo czytelny, a materiały są rozłożone w sposób przejrzysty.Elżbieta Rogowska | Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w firmie Krystian

1) Określenie parametrów wybuchowości

 • Określenie parametrów wybuchowości pyłów
 • Czy zawsze muszę wykonywać badania pyłu?
 • Parametry wybuchowości par cieczy i gazów

2) Opracowanie oceny ryzyka wybuchu oraz DZPW

 • Konsekwencje braku wiedzy audytora – przykłady
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla gazów i par cieczy
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla pyłów, proszków i włókien

3) Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów

 • Atmosfery wybuchowe
 • Strefy zagrożenia wybuchem

Pokaż cały spis treści

 • Urządzenia pracujące w dwóch strefach zagrożenia wybuchem
 • Generowanie pyłowych atmosfer wybuchowych
 • Ochrona przed skutkami wybuchu
 • Wtórne wybuchy

4) Prewencja i ograniczanie skutków wybuchu

 • Działania prewencyjne
 • Ograniczanie skutków wybuchu
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych

5) Studia przypadków

 • Wybuch w zakładach silikonowych doszczętnie zniszczył fabrykę – poznaj prawdopodobną przyczynę
 • Jak brak spisanych procedur doprowadził do wycieku izobutanu, wybuchu i pożaru w rafinerii ExxonMobil
 • Ponad 6,5 mln zł kary za wybuch pyłu kukurydzy. Poznaj główne przyczyny wybuchu oraz najważniejsze wykroczenia
 • Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych
 • Studium przypadku, które precyzyjnie pokazuje przyczyny i skutki wybuchu pyłu aluminium w instalacji odpylania

6) Wybuchy pyłów – STATYSTYKI

 • Które pyły generują najwięcej wybuchów
 • W jakich procesach najczęściej dochodzi do wybuchu pyłu

7) Źródła zapłonu prowadzące do wybuchu – STATYSTYKI

 • Najczęstsze źródła zapłonu prowadzące do wybuchu (wg branż)

8) Definicje

Co otrzymasz w kolejnych wiadomościach

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Chronimy przed wybuchem największe zakłady przemysłowe. Opracowujemy dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka, audyty. Projektujemy instalacje zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Dziś naszą wiedzę udostępniamy Tobie. Poniżej znajdziesz trzy główne rodzaje treści, jakie będziemy Ci udostępniać.

Wybuch pyłu aluminium

Filmy z komentarzami

W kolejnych wiadomościach prześlemy Ci m.in. materiały wideo pokazujące wybuchy, do jakich doszło w zakładach przemysłowych w związku z obecnością palnych pyłów, gazów i cieczy. Każdy z filmów uzupełnimy komentarzem eksperta, który jeszcze bardziej przybliży Ci zagadnienia związane z wypadkiem.

Wyznaczanie stref zagrożenia

Studia przypadków

Udostępnimy Ci materiały, w których dokonujemy analizy przyczyn oraz skutków wypadków, do jakich doszło w przemyśle. Opracowania pokazują jak pozornie drobne zaniedbania mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Ponadto poznasz przykłady dostosowania zakładów z różnych branż do dyrektywy ATEX.

Artykuły techniczne

Prześlemy Ci poradniki nt. rozwiązań technicznych z zakresu zabezpieczeń przeciwwybuchowych, przeciwpożarowych oraz ochrony przed elektrycznością statyczną. Ponadto uzyskasz merytoryczne artykuły z omówieniem najważniejszych definicji oraz zapisów obowiązujących norm i rozporządzeń.

Przykładowy film

W czasie darmowego programu edukacyjnego ATEX otrzymasz wiele interesujących materiałów. Będą to studia przypadków, artykuły techniczne, poradniki oraz filmy pokazujące realne wybuchy i pożary jakie miały miejsce w przemyśle. Jeden z nich możesz obejrzeć poniżej.

Opis zdarzenia przedstawionego na filmie.

Robotnicy planują zainstalować rurę łączącą dwa z czterech zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy. Mimo, że w zbiornikach, które były objęte pracami nie znajdowały się palne opary, doszło do potężnego wybuchu.

Jak się później okazało w trzecim ze zbiorników znajdowały się resztki ropy, które w wyniku działania słońca odparowały, a następnie poprzez rurociąg przedostały się do sąsiedniego zbiornika i dalej do atmosfery, w kierunku miejsca spawania… trzech pracowników zginęło, a jedne doznał poważnych obrażeń.

[czytaj dalej]

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Dzięki uczestnictwu w programie edukacyjnym wsparcie otrzymuje już 3362 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP i utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Zobacz, jakie korzyści w ich codziennej pracy daje im uczestnictwo w naszym programie edukacyjnym i dołącz do ich grona.

wepa

Materiały, które otrzymuję od Państwa chętnie wykorzystuję do szkoleń wewnątrzzakładowych, pokazując, że jest to ważny temat i do wybuchów dochodzi w różnych okolicznościach. Unaocznienie problemu podnosi ważność problemu. Uświadamianie pracowników jest bardzo ważne, a zrozumienie problemu pozwala minimalizować go.

Ilona Szuszman, Inspektor ds. ochrony p. poż. w WEPA Piechowice

 

piazap

Bardzo sobie cenię materiały szkoleniowe jakie otrzymuję. To co wzbudziło moją refleksję, to materiał jaki otrzymałem na temat pożaru w jednej z rafinerii. Pochylenie się nad projektem instalacji odgromowej dla obiektu, jaki otrzymaliśmy do realizacji, zaowocowało wykryciem błędów projektowych. Błędy zostały dzięki temu wyeliminowane jeszcze przed przystąpieniem do wykonania prac.

Andrzej Balawender, Kierownik Projektów w PiA – ZAP Sp. z o.o.

flint

Chciałbym przede wszystkim podziękować za systematyczne powiadamianie mnie o wszystkich ważnych kwestiach dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Otrzymywane materiały są wykorzystywane w bieżących szkoleniach pracowników i służą podnoszeniu ogólnej świadomości naszego personelu oraz pokazują skutki błędów popełnianych przez innych w zakresie BHP. Jest to dobre źródło rzetelnej i fachowej informacji.

Paweł Stasiak, Dyrektor utrzymania ruchu w FLINT GROUP

Wsparcie i konsultacje

Na każdym kroku możesz liczyć na nasze wsparcie. Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcamy Cię do kontaktu z Mariuszem Balickim – naszym ekspertem, który jest do Twojej dyspozycji i z pewnością Ci pomoże.

Szkolenia ATEX

Mariusz Balicki od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Jest praktykiem, czynnie opracowującym dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 2000 osób. Ukończył Politechnikę Krakowską i studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Mariusz jest również certyfikowanym menedżerem odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr Nr MEx/0002/II/2019).

Materiał demo

Nadal nie masz pewności, czy nasz program jest dla Ciebie? Sprawdź przykładowy materiał i zobacz, dlaczego zaufały nam setki osób.

Program edukacyjny ATEX to przede wszystkim merytoryczna wiedza i fachowe porady ekspertów. Nic jednak nie uczy tak dobrze jak praktyka podana w przystępny sposób. Dlatego duża część artykułów to filmy wraz ze szczegółowymi opisami, które przedstawiają przyczyny i skutki rzeczywistych wybuchów w przemyśle. Przedstawione przypadki dotyczą zarówno pyłów, jak również gazów i par cieczy, dlatego możesz z nich czerpać niezależnie od tego, w jakiej branży pracujesz.

[Film z opisem i komentarzem]

Jakie mogą być konsekwencje wybuchu pyłu magnezowego?

Wybuch w zakładzie produkującym konstrukcje na bazie magnezu wstrzymał produkcję jednego z modeli Forda. Poniesione straty przekraczają połowę wartości fabryki. Do wybuchu doszło 2 maja 2018 w jednym z zakładów firmy Meridian Magnesium. Straty finansowe wstępnie oszacowano na około 30 mln złotych (8 mln dolarów), co stanowi ponad 50% wartości całego zakładu produkcyjnego. Czytaj pełny artykuł.

Wybuch pyłu magnezowego

Jak chronić się przed zagrożeniem – komentarz

„Magnez pod względem bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego jest wyjątkowo trudną substancją. Należy pamiętać, że parametry wybuchowe pyłu magnezowego przekraczają możliwości stosowania większości zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia w certyfikatach zabezpieczeń. Dodatkowo, magnezu nie można gasić wodą. Dzieje się tak ponieważ prowadzi to do reakcji, w wyniku której powstaje wodór. W ten sposób doprowadzimy do wybuchu wtórnego, który może mieć jeszcze bardziej gwałtowny przebieg. Wracając do parametrów wybuchowości pyłu magnezowego, jego maksymalne ciśnienie wybuchu może przekraczać 17 bar g, a współczynnik wybuchowości Kst 500  bar m/s. To wyjątkowo wysokie parametry.”

Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF oraz wieloletni praktyk w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

O programie

Darmowy program edukacyjny ATEX to inicjatywa mająca na celu szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle i inspirowanie do wdrażania najlepszych praktyk. Brak świadomości na temat potencjalnych zagrożeń jest bowiem jedną z głównych przyczyn poważnych zdarzeń, do jakich dochodzi w przemyśle.

Do wielu pożarów, wybuchów, wycieków, czy niepożądanych emisji nigdy by nie doszło gdyby personel posiadał odpowiednią wiedzę, a instalacje procesowe były wyposażone w zabezpieczenia zgodne z przepisami oraz dobrymi praktykami. Jeśli w swojej codziennej pracy spotykasz się z wymienionymi zagrożeniami i chcesz rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie, to ten program jest właśnie dla Ciebie.

Nasi eksperci

 • Szkolenia ATEX

  Mariusz Balicki – praktyk i szkoleniowiec, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX

 • null

  dr hab. inż. Andrzej Wolff – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

 • Krzysztof Szopa - uziemienia elektrostatyczneKrzysztof Szopa - uziemienia elektrostatyczne

  Krzysztof Szopa – specjalista w zakresie uziemień elektrostatycznych i detekcji gazu dla przemysłu

Dla kogo jest darmowy program ATEX

 • Zakłady przemysłowe
  Na co dzień pracujesz w dziale BHP, ppoż. lub UR działającym na rzecz zakładu przemysłowego, w którym występują strefy zagrożenia wybuchem (pyły, gazy, pary). Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ciągle doskonalisz swoje kompetencje, by jeszcze lepiej oceniać skuteczność pracujących już systemów lub ustrzec się błędów w czasie wyboru i wdrażania nowych rozwiązań. Poszerzanie wiedzy to również doskonały pretekst do wzbicia się na wyższy poziom swojej kariery zawodowej.
 • Ubezpieczyciele i brokerzy
  Jesteś inżynierem bezpieczeństwa odpowiedzialnym za szacowanie ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem? Chcesz zdobyć argumenty w rozmowach z klientami, dowiedzieć się na co zwracać uwagę w czasie audytów oraz zdobyć wiedzę na temat metod ochrony przed wybuchem? Nasz program edukacyjny jest zdecydowanie dla Ciebie.
 • Rzeczoznawcy ds. ppoż
  Jesteś rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych i w codziennej pracy przydaje Ci się praktyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Udział w programie utrwali dotychczasowy warsztat i da Ci nowe umiejętności, dzięki którym rzetelnie ocenisz błędy projektowe lub opracujesz scenariusz pożarowy na etapie projektowym i wykonawczym dla inwestycji, w których będą występować strefy zagrożenia wybuchem. Tym samym Twoi Klienci unikną strat i opóźnień związanych z realizacją projektu.

Zakłady przemysłowe

Przewodnik został stworzony przede wszystkim dla pracowników działów BHP, PPOŻ. oraz UR działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem (pyły, gazy, pary).

Rzeczoznawcy ds. ppoż

Przewodnik to źródło wiedzy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Ubezpieczyciele i brokerzy

Ważną grupą odbiorców przewodnika są inżynierowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za szacowanie ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Kto korzysta z programu

 • inżynierowie działów technicznych (w tym utrzymania ruchu, ds. produkcji, remontów, BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz inwestycji)
 • kadra wyższego szczebla (prezesi i dyrektorzy zakładów przemysłowych)
 • projektanci branży przemysłowej, a także kierownicy i inżynierowie projektów
 • rzeczoznawcy ppoż.
 • ubezpieczyciele

Krok 1.

Przystępujesz do programu

Podejmujesz decyzję o przystąpieniu do naszego darmowego programu edukacyjnego. Oznacza to, że tematyka bezpieczeństwa w przemyśle jest dla Ciebie ważna – czujemy to samo i dziękujemy za zaufanie.

Krok 2.

Budujesz wiedzę i świadomość

Raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymujesz od nas wiadomość z materiałami szkoleniowymi w postaci artykułów lub filmów z komentarzami naszych ekspertów. Dzięki temu utrwalasz swoją wiedzę i podnosisz kompetencje.

Krok 3.

Korzystasz z darmowych konsultacji 

Na każdym kroku możesz liczyć na nasze wsparcie. Jeśli pojawią się wątpliwości z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, procesowego, czy pożarowego w przemyśle, Mariusz Balicki – nasz ekspert – będzie do Twojej dyspozycji i z pewnością Ci pomoże.

Krok 4.

Realizujesz swoje cele

Cieszymy się, że bierzemy udział w Twoim rozwoju – wiemy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ciągłe doskonalenie kompetencji jest niezwykle ważne. Mamy również nadzieję, że jeśli w swojej pracy borykałeś/aś się z problemami w kwestiach ATEX, przyczyniliśmy się do ich rozwiązania.

  Powiedz nam gdzie mamy wysłać przewodnik

  Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

  Nazwa firmy*

  E-mail firmowy*

  Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.

  Powiadom znajomego

  Prześlij wiadomość z linkiem do programu edukacyjnego znajomemu, który może być nim zainteresowany lub prześlij ją na własną skrzynkę, aby zarejestrować się w programie później.

   Twoje imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

   E-mail osoby, której chcesz polecić program*

   Opublikuj na LinkeIn

   Jeśli uważasz, że nasza propozycja może być ciekawa również dla Twoich współpracowników lub znajomych, którzy realizują prace w przemyśle, daj im znać o programie i podziel się.

   WAŻNA INFORMACJA
   W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.