Pobierz opracowanie  

DEKONSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO

PRZYPOMINAMY O TYM, O CZYM WIELU ZAPOMINA NA RZECZYWISTYCH PRZYKŁADACH OMAWIAMY BŁĘDY I POKAZUJEMY DOBRE PRAKTYKI RYNKOWE. DOKUMENT WSPÓŁTWORZONY Z NASZYMI CZYTELNIKAMI

 Pobierz opracowanie  

DEKONSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO

PRZYPOMINAMY O TYM, O CZYM WIELU ZAPOMINA NA RZECZYWISTYCH PRZYKŁADACH OMAWIAMY BŁĘDY I POKAZUJEMY DOBRE PRAKTYKI RYNKOWE. DOKUMENT WSPÓŁTWORZONY Z NASZYMI CZYTELNIKAMI

Tylko praktyczne spojrzenie. Rzeczywiste przykłady z Polski i świata. Zero „suchej” teorii.

Nasz dokument opiera się na rzeczywistych przykładach rynkowych. Jak pokazało samo życie, zarządzający w zakładach przemysłowych często zapominają o niektórych krokach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego lub pomijają pewne istotne kwestie, a to, posługując się językiem kulinarnym, prosty przepis na wybuch.

Z drugiej strony w dokumencie powołujemy się również na przykłady tych firm, które postępując poprawnie, uchroniły swoje instalacje przed zniszczeniem, a pracowników przed utratą życia i zdrowia.

Dlaczego potrafili to zrobić? W dużej mierze dzięki odpowiedniej analizie ryzyka i krytycznemu podejściu do zrealizowanych już działań. To pozwoliło w wielu przypadkach zrobić 1 krok wstecz, by móc iść ostatecznie naprzód.

Tylko praktyczne spojrzenie. Rzeczywiste przykłady z Polski i świata. Zero „suchej” teorii.

Nasz dokument opiera się na rzeczywistych przykładach rynkowych. Jak pokazało samo życie, zarządzający w zakładach przemysłowych często zapominają o niektórych krokach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego lub pomijają pewne istotne kwestie, a to, posługując się językiem kulinarnym, prosty przepis na wybuch.

Z drugiej strony w dokumencie powołujemy się również na przykłady tych firm, które postępując poprawnie, uchroniły swoje instalacje przed zniszczeniem, a pracowników przed utratą życia i zdrowia.

Dlaczego potrafili to zrobić? W dużej mierze dzięki odpowiedniej analizie ryzyka i krytycznemu podejściu do zrealizowanych już działań. To pozwoliło w wielu przypadkach zrobić 1 krok wstecz, by móc iść ostatecznie naprzód.

Pokażemy błędy,
które doprowadziły do prawdziwych tragedii!

Posłużymy się przykładami zakładów, w których doszło do wybuchów. Wskażemy błędy i zaniedbania, które doprowadziły do tragedii oraz… połączymy je z poszczególnymi etapami zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego: eliminacją atmosfer wybuchowych, eliminacją źródeł zapłonu, lub wdrożeniem zabezpieczeń.

PRZYKŁADY

Pył aluminium

Wybuch pierwotny: odpylacz
Konsekwencje: seria wybuchów wtórnych i pożar
Zniszczenia: starty oszacowano na kilkadziesiąt milinów złotych
Ofiary: 1 śmiertelna, 6 rannych
Główny błąd: nieprawidłowo dobrany panel dekompresyjny, brak izolacji wybuchu

Pył kukurydzy

Wybuch pyłu kukurydzy

Rodzaj pyłu: pył kukurydzy
Wybuch pierwotny: młyn szczelinowy
Konsekwencje: seria wybuchów wtórnych i pożar
Zniszczenia: 4 zawalone budynki, 5 poważnie zniszczonych, zasądzona kara ponad 6,5 mln zł
Ofiary: 5 śmiertelnych, 14 rannych
Główny błąd: brak izolacji wybuchu

Pył cukru

Wyznaczanie stref zagrożenia

Rodzaj pyłu: pył cukru
Wybuch pierwotny: zabudowany szczelnie przenośnik taśmowy
Źródło zapłonu: rozgrzana rolka przenośnika
Konsekwencje: seria wybuchów wtórnych i pożar
Zniszczenia: całkowicie zniszczony zakład
Ofiary: 14 śmiertelnych, 36 rannych
Główny błąd: brak pomiaru temperatury rolek przenośnika, brak odpylania obudowy przenośnika

Omówimy wszystkie etapy zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego… ale…

skupimy się na każdym z etapów z osobna: eliminacja atmosfer wybuchowych, eliminacja źródeł zapłonu, wdrożenie zabezpieczeń.

Zrobimy to, ponieważ…

pokażemy na rzeczywistych przykładach, dlaczego warto czasem zrobić krok wstecz i przeanalizować, czy np. nie pojawiło się nowe źródło zapłonu po wprowadzeniu zmian w procesie produkcji.

Omówimy wszystkie etapy zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego… ale…

skupimy się na każdym z etapów z osobna: eliminacja atmosfer wybuchowych, eliminacja źródeł zapłonu, wdrożenie zabezpieczeń.

Zrobimy to, ponieważ…

pokażemy na rzeczywistych przykładach, dlaczego warto czasem zrobić krok wstecz i przeanalizować, czy np. nie pojawiło się nowe źródło zapłonu po wprowadzeniu zmian w procesie produkcji.

Pokażemy jak na co dzień postępować prawidłowo, zgodnie z Dyrektywą ATEX USER

Omówimy, w jaki sposób diagnozować, czy występuje zagrożenie wybuchem.

Pokażemy co robić, żeby nie doszło do wybuchu.

Zwrócimy uwagę na to kiedy ponownie analizować ryzyko pojawienia się atmosfer wybuchowych, lub źródeł zapłonu.

Pokażemy jak na co dzień postępować prawidłowo, zgodnie z Dyrektywą ATEX USER

Omówimy, w jaki sposób diagnozować, czy występuje zagrożenie wybuchem.

Pokażemy co robić, żeby nie doszło do wybuchu.

Zwrócimy uwagę na to kiedy ponownie analizować ryzyko pojawienia się atmosfer wybuchowych, lub źródeł zapłonu.

Na koniec oddamy głos naszym czytelnikom

Przedstawimy anonimowe informacje od czytelników nt. ryzykownych zdarzeń, których byli świadkami.

Opublikujemy zadane nam pytania, które trafiły do nas przez Facebook, LinkedIn oraz nasze darmowe warsztaty.

Zarówno pytania, jak i przykłady niebezpiecznych sytuacji, których świadkami byli nasi czytelnicy, opatrzymy komentarzem Mariusza Balickiego – Dyrektora Działu Analiz Technicznych i Szkoleń w GRUPIE WOLFF.

Na koniec oddamy głos naszym czytelnikom

Przedstawimy anonimowe informacje od czytelników nt. ryzykownych zdarzeń, których byli świadkami.

Opublikujemy zadane nam pytania, które trafiły do nas przez Facebook, LinkedIn oraz nasze darmowe warsztaty.

Zarówno pytania, jak i przykłady niebezpiecznych sytuacji, których świadkami byli nasi czytelnicy, opatrzymy komentarzem Mariusza Balickiego – Dyrektora Działu Analiz Technicznych i Szkoleń w GRUPIE WOLFF.

Dla kogo jest
DOKUMENT NT. DEKONSTRUKCJI ATEX?

Zakłady przemysłowe

Opracowanie zostało stworzone przede wszystkim dla pracowników działów BHP, PPOŻ. oraz UR działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem (pyły, gazy, pary).

Ubezpieczyciele i brokerzy

Ważną grupą odbiorców opracowania są inżynierowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za szacowanie ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Opracowanie to źródło wiedzy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Jednocześnie kierujemy szczególne podziękowania dla przedstawicieli ww. grup zawodowych, którzy anonimowo podzielili się swoją wiedzą oraz pytaniami i przyczynili się do współtworzenia tego dokumentu.

Dlaczego nazwaliśmy to opracowanie „dekonstrukcją”?

W świecie kulinarnym dekonstrukcja potraw pozwala przedstawić tradycyjne danie w zupełnie inny sposób, korzystając z tych samych składników i pozostawiając finalnie ten sam smak.

Na podobnej zasadzie postanowiliśmy więc przeprowadzić dekonstrukcję wymagań stawianych pracodawcy przez Dyrektywę ATEX USER. Jednym zdaniem możemy określić, że dzięki dekonstrukcji pokażemy i udowodnimy, że każdy krok poczyniony w kierunku bezpieczeństwa wybuchowego, jest szalenie istotny.

Dlaczego nazwaliśmy to opracowanie „dekonstrukcją”?

W świecie kulinarnym dekonstrukcja potraw pozwala przedstawić tradycyjne danie w zupełnie inny sposób, korzystając z tych samych składników i pozostawiając finalnie ten sam smak.

Na podobnej zasadzie postanowiliśmy więc przeprowadzić dekonstrukcję wymagań stawianych pracodawcy przez Dyrektywę ATEX USER. Jednym zdaniem możemy określić, że dzięki dekonstrukcji pokażemy i udowodnimy, że każdy krok poczyniony w kierunku bezpieczeństwa wybuchowego, jest szalenie istotny.

  Powiedz nam gdzie mamy wysłać dokument

  Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

  Nazwa firmy*

  E-mail firmowy*

  Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.