Film – zagrożenie wybuchem spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym podczas przeładunku łatwopalnych substancji ciekłych

przeladunek-substancji-latwopalnych-atex

Jak wykazało śledztwo, przyczyną wybuchu do jakiego doszło podczas przeładunku palnego rozpuszczalnika, było wyładowanie elektrostatyczne. W filmie zwrócono szczególna uwagę na trzy pośrednie przyczyny wypadku:

  • wadliwa konstrukcja pływakowego czujnika poziomu cieczy (sposób mocowania pływaka czujnika nie zapewniał ciągłości połączenia z uziemioną linką co w konsekwencji doprowadziło do przeskoku iskry elektrostatycznej),
  • niska przewodność elektryczna magazynowanej substancji umożliwiająca gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w jej objętości (pomimo że zbiornik magazynowy był uziemiony),
  • niska prężność par magazynowanej substancji sprawiła, iż ich stężenie w zbiorniku było poniżej górnej granicy wybuchowości.

W przypadku przeładunku łatwopalnych substancji ciekłych standardowo stosuje się uziemienia zbiorników oraz systemy kontroli uziemienia cystern. W celu zminimalizowania ryzyka wybuchu palnych par zaleca się również:

  • wykonanie przedmuchu zbiornika magazynowego gazem inertnym,
  • stosowanie substancji antystatycznych zwiększających przewodność cieczy,
  • ograniczenie prędkości załadunku cieczy.