Jak prawidłowo zabezpieczyć workowy filtr powietrza przed skutkami wybuchu? – graficzna prezentacja typowych (błędnych oraz prawidłowych) rozwiązań

Szkolenia ATEX
Szkolenia ATEX

Nazywam się Mariusz Balicki i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 50* *** *** | m.bal***@***** | +48 12 **** ***

zabezpieczenia-przeciwwybuchowe-instalacji-odpylania-powietrza

Workowe filtry powietrza należą do grupy urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem. W celu ograniczenia skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu polskie i europejskie prawo wymaga stosowania odpowiednich, certyfikowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Poniższe grafiki przedstawiają workowe filtry powietrza zabezpieczone w typowy (błędny oraz prawidłowy) sposób.


Rozwiązanie I

Filtr powietrza błędnie zabezpieczony przed wybuchem

 

 

 1. Brak odsprzęgania wybuchu na kanale brudnego powietrza umożliwi rozprzestrzenienie się wybuchu na pozostałą część instalacji.
 2. Wkłady filtracyjne zamontowane na wysokości panelu/paneli odciążających uniemożliwią właściwe odprowadzenie wybuchu poza chronione urządzenie.
 3. Na wylocie z konicznej części filtra zastosowano zawór dozujący bez wymaganych certyfikatów ATEX potwierdzających, iż może on być bezpiecznie zastosowany jako autonomiczny system odsprzęgający wybuch. Może to skutkować rozprzestrzenieniem się wybuchu na pozostałą część instalacji.

Rozwiązanie II

Filtr powietrza dopuszcalne zabezpieczony przed wybuchem

 

 1. Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu / klapa zwrotna), co w przypadku wybuchu skutecznie odizoluje chroniony filtr od pozostałej części instalacji.
 2. Wkłady filtracyjne odsunięto od ściany filtra na której zamontowano panel/panele odciążające wybuch, co umożliwi prawidłowe odprowadzenie wybuchu poza chronione urządzenie.
  UWAGA: szczególną uwagę należy zwrócić na wymiary powstałego w ten sposób kanału (zakreskowane pole). W przypadku ich nieprawidłowego doboru, filtr może wymagać zastosowania dodatkowych środków ochronnych.
 3. Na wylocie z stożkowej części filtra zastosowano certyfikowany zawór dozujący, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chroniony filtr od pozostałej części instalacji, a tym samym zapobiegnie rozprzestrzenieniu się wybuchu.

Rozwiązanie III

Filtr powietrza poprawne zabezpieczony przed wybuchem 2

 

 1. Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu / klapa zwrotna), co w przypadku wybuchu skutecznie odizoluje chroniony filtr od pozostałej części instalacji.
 2. Wkłady filtracyjne zostały podniesione względem panelu/paneli odciążających, co umożliwia ich prawidłowe zadziałania w przypadku wybuchu.
 3. Na wylocie z stożkowej części filtra zastosowano certyfikowany zawór dozujący, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chroniony filtr od pozostałej części instalacji, a tym samym zapobiegnie rozprzestrzenieniu się wybuchu na pozostałą część instalacji.

 

Rozwiązanie IV

Filtr powietrza poprawne zabezpieczony przed wybuchem 1

 1. Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu / klapa zwrotna), co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chroniony filtr od pozostałej części instalacji.
 2. Skutki wybuchu w filtrze zostaną zminimalizowane do bezpiecznego poziomu poprzez system tłumienia wybuchu.
 3. Na wylocie z stożkowej części filtra zastosowano certyfikowany zawór dozujący, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chroniony filtr od pozostałej części instalacji, a tym samym zapobiegnie rozprzestrzenieniu się wybuchu na pozostałą część instalacji.

Uwagi o charakterze ogólnym:

 1. Prawidłowo zaprojektowany system przeciwwybuchowy powinien zapewniać:
  • obniżenie ciśnienia wybuchu do bezpiecznego poziomu Pred,
  • izolację urządzenia/aparatu w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji.
 2. Urządzenia ochronne wchodzące w skład systemu przeciwwybuchowego powinny posiadać poniższe certyfikaty ATEX:
  • certyfikat potwierdzający dopuszczenie do pracy jako urządzenie ochronne,
  • certyfikat lub oświadczenie producenta potwierdzające dopuszczenie do pracy w odpowiedniej strefie zagrożonej wybuchem.
 3. W obrębie paneli odciążających wybuch wyznaczyć należy strefę bezpieczeństwa. W strefie tej nie mogą znajdować się ludzie, urządzenia oraz inne elementy instalacji.
 4. Paneli odciążających wybuch nie należy stosować w przypadku gdy wyznaczenie strefy bezpieczeństwa jest niemożliwe (np. ze względu na istniejące w pobliży trakty piesze / drogowe lub inne elementy instalacji). W takich sytuacjach należy rozważyć zastosowanie paneli odciążających z kanałem dekompresyjnym / wymiennikiem ciepła lub systemu tłumienia wybuchu.
 5. Urządzenia ochronne powinny być dobierana z uwzględnieniem specyfiki chronionego urządzenia oraz wybuchowego produktu. Podstawowe parametry jakie powinny być brane pod uwagę to:
  • kubatura oraz kształt chronionego urządzenia,
  • Kst – szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu – parametr charakterystyczny dla danego produktu,
  • Pmax – maksymalne ciśnienie wybuchu – parametr charakterystyczny dla danego produktu,
  • Pred – zredukowane ciśnienie wybuchu – ciśnienie powstałe w urządzeniu po zadziałaniu systemu przeciwwybuchowego,
  • wytrzymałość konstrukcyjna chronionego urządzenia
  • temperatura procesowa.

Sprawdź darmowy pakiet edukacyjny

Weź udział w darmowym warsztacie online lub/i dołącz do naszego programu edukacyjnego całkowicie za darmo. Ty zdobywasz wiedzę, my ustanawiamy dobre standardy bezpieczeństwa.

Przewiń do końca
sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

Darmowe warsztaty online

Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

Wybuch pyłu drzewnego

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

To nie wszystko, przewiń niżej.

Pobierz przewodnik ATEX
Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

Co otrzymasz

 • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
 • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
 • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
 • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
 • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

 • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
 • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
 • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
 • artykuły i poradniki
 • możliwość darmowego udziału w warsztatach
 • duże zniżki na szkolenia i konferencje

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.