Kraków

20-21 września

 ~200 uczestników

 ~16 prelegentów

VI Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle z unikatowym pokazem wybuchów na żywo

SPRAWDŹ CO NAS WYRÓŻNIA

Pokaz wybuchów na żywo  tylko merytoryczne wystąpienia  czas na dyskusję i pytania po wystąpieniach wspólna kolacja z atrakcjami tłumaczenie symultaniczne certyfikaty potwierdzające udział przyjazna, otwarta atmosfera

O czym i dla kogo

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji HAZEX zmienia się w cyklach dwuletnich. Lata nieparzyste to tematy skupiające się głównie na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie palnych, a tym samych wybuchowych pyłów. Z kolei lata parzyste stoją pod znakiem bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w zakładach stosujących niebezpieczne gazy i ciecze. Tak też będzie podczas najbliższej, szóstej już edycji konferencji HAZEX, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 roku.

DLA KOGO

VI edycja konferencji HAZEX skierowana jest głównie do zakładów przemysłowych stosujących palne i niebezpieczne gazy i ciecze, firm wykonawczych realizujących prace na tego typu obiektach oraz zakładów ubezpieczeniowych i organizacji rządowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu w zakładach chemicznych, petrochemicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

DZIEŃ 1 – 20.09.18

PROGRAM KONFERENCJI

8:30 – 9:00

Rejestracja i poczęstunek (kawa, herbata, słodkości)

9:00 – 9:05

Mowa powitalna – Bartosz Wolff

9:05 – 11:25
  Po każdej prelekcji przewidzieliśmy czas na pytania i dyskusję – Twoja aktywność będzie nagradzana.

Wpływ poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL na poziom ryzyka procesowego

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Praktyk, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 1000 osób. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Implementacja wymagań norm bezpieczeństwa funkcjonalnego w zakładzie przemysłowym. Typowe problemy i popełniane błędy

Rafał Selega: Wieloletni praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobywał pracując przy projektach realizowanych dla tak uznanych koncernów jak: LOTOS, Orlen, Saudi International Petrochemical Company, Canadian Natural czy GASPROM. Członek wielu grup roboczych ISA 84 i IEC związanych z bezpieczeństwem procesowym i funkcjonalnym mających na celu opracowywanie standardów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Ograniczenia w stosowaniu normy PN-EN 60079-10-1: 2016. Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe

Andrzej Wolff: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

11:25 – 11:45

Przerwa kawowa

Uczestnicy konferencji będą mogli korzystać z całodziennej przerwy kawowej, oznacza to nieograniczony dostęp do ciepłej kawy i herbaty, a także słodkich i słonych przekąsek. Przerwa kawowa to także czas na kuluarowe rozmowy.

11:45 – 13:50
  Konferencja jest dla Ciebie – biorąc w niej aktywny udział zdobywasz Hazexy, naszą wewnętrzną walutę.

Zdarzenia – jak zawsze katalizator zmian

Przemysław Gostomski: Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Procesowego w PKN ORLEN S.A. Od ponad 12 lat związany z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym realizując działania z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, nadzoru i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym a także koordynacji prewencji bhp i ppoż. w GK ORLEN. W latach 2015 – 2016 Dyrektor Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku. Absolwent m.in. SGSP w Warszawie na kierunku: Zarządzanie w stanach zagrożeń a także certyfikowany trener Brian Tracy International z siedzibą w Polce.

Zwiększone bezpieczeństwo w zakresie wycieków niebezpiecznych gazów

Martin T. Olsen: Twórca opatentowanego rozwiązania technicznego – Ultradźwiękowy Detektor Wycieków Gazu wraz z Urządzeniem Testującym (US Patent No. 7,318,335), które rozwinął i wprowadził na rynki międzynarodowe. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu Stacjonarnych Systemów Detekcji Gazu (w tym m.in. „Fixed Ultrasonic Gas Leak Detection, an Integrated Technology in Modern Fixed Fire and Gas Detection Systems”, „Fixed Gas Detectors – Total Speed of Response”, ” Ultrasonic Gas Leak Detection With Artificial Neural Network Intelligence Improve Process Safety While Reducing False Alarms”). Współzałożyciel duńskiej firmy Gassonic A/S (od 2011 roku pod szyldem amerykańskiej marki MSA Safety).

Szacowanie indywidualnego ryzyka dla modułowych budynków odpornych na wybuch (Blast Resistant Modular Buildings)

Ali Sari: Specjalizuje w analizach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, ocen ryzyka oraz ocen integralności strukturalnej i mechanicznej dla obiektów offshore i onshore. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii strukturalnej i mechanicznej. Dyrektor Omega Advanced Engineering z siedzibą w Houston, USA. Konsultant ds. Ryzyka. Profesor stowarzyszony Uniwersytetu Technicznego w Istambule. Członek takich komitetów technicznych jak ASCE, API oraz ISO.

13:50 – 14:50

Lunch

Lunch to z jednej strony uzupełnienie zapasów energii oraz chwila odpoczynku, z drugiej kolejna okazja do rozmów kuluarowych. To dlatego na tę część przewidzieliśmy aż 60 minut. Dla usprawnienia lunch, w odróżnieniu od kolacji, serwowany będzie w formie bufetów ustawionych w hotelowej restauracji. 

14:50 – 16:50
  Hazexy wymienisz na wiele ciekawych fantów: szkolenia, pakiety piwne WOLFF PREMIUM BEER, a nawet trunki w czasie wieczornej kolacji.

Kontrola elektryczności statycznej – ochrona ludzi i zakładów przemysłowych przed niewidocznym zagrożeniem wybuchowym

Raquel Toro-Duran: Zaufany doradca w zakresie kontroli ryzyka powodowanego przez elektryczność statyczną w strefach zagrożenia. Posiada dogłębną wiedzę w zakresie obowiązujących praktyk opracowywanych przez IEC, Cenelec, API oraz NFPA. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Walencji. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty dla wiodącej marki systemów monitorujących stan uziemienia.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Paweł Dadasiewicz: Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Poważnym Awariom w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej; członek Komitetu Kompetentnych Władz ds. wdrażania dyrektywy SEVESO; z-ca Przewodniczącego Biura Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych.

Efekt domina i związane z nim obowiązki prowadzących ZZR i ZDR

Sergiusz Urban: Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem.

16:50 – 17:10

Przerwa kawowa

Pozostało 20 minut do wyjazdu na pobliski poligon gdzie odbędzie się demonstracyjny pokaz wybuchów. W tym czasie możesz skorzystać z poczęstunku, z toalety lub wrócić do pokoju aby pozostawić tam Twój pakiet uczestnika.

17:10 – 19:00

O 17:10 wyruszamy na pobliski poligon. Autokary, które nas tam przewiozą zostaną podstawione bezpośrednio przed głównym wejściem do hotelu. Podróż zajmie nam nie więcej niż 10-15 minut. Na poligonie zrealizowane zostaną testy z wykorzystanie palnych i wybuchowych pyłów i gazów. Każdy z testów będzie opatrzony komentarzem eksperta. Pokaz potrwa kilkadziesiąt minuta, dlatego nie zapomnij właściwie się ubrać.

20:00 ~

Wspólna kolacja w stylu Al Capone

Kolacja to zwieńczenie pierwszego dnia konferencji. To chwila odpoczynku i relaksu. Jak co roku dla uczestników konferencji przygotowaliśmy niespodziankę. Tym razem kolacja odbędzie się w stylu Al Capone. Każda kobieta otrzyma szal boa, a mężczyzna klasyczny kapelusz – nieodzowne atrybuty tamtejszych czasów. Goście otrzymają specjalną walutę, którą będą mogli wydać na trunki z kontrabandy, w kasynie lub na drogocenne fanty. Gotówkę będzie można zdobyć już w czasie prelekcji – chcemy, aby konferencja odpowiadała na rzeczywiste problemy jej uczestników, dlatego w czasie każdego wystąpienia przewidzieliśmy czas na pytania i odpowiedzi, a każde pytanie będzie nagradzane banknotem. Kluczowym punktem kolacji będzie koncert na żywo – to stały punkt każdej naszej konferencji.

DZIEŃ 2 – 21.09.18

9:00 – 10:20

Optymalizacja zabezpieczeń pożarowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych

Szymon Andrzej: Inżynier ds. BHP i OŚ z 12-letnim doświadczeniem w zakresie BHP na instalacjach petrochemicznych i chemicznych oraz w koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa na terenie budowy. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania: kart i rysunków klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, dokumentacji zabezpieczeń przed ryzykiem wybuchu w miejscu pracy, dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej (w tym filozofii ochrony przeciwpożarowej), obliczeń wody przeciwpożarowej i schematów technologiczno-pomiarowych wody przeciwpożarowej, rozmieszczenia stref ognioodpornych, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, specyfikacji materiałowych itp.

Kable przeciwpożarowe/ognioodporne, kable w strefach zagrożonych wybuchem, ich zadania, funkcje, dobór. Aktualny stan prawny bezpiecznych instalacji w obiektach przemysłowych

Artur Block: Na co dzień współpracuje z biurami projektowymi oraz samodzielnymi projektantami, z branży elektrycznej, automatyki i teletechniki. Prowadzi seminaria jak i szkolenia problemowe dotyczące kabli jak również zjawisk występujących w różnych środowiskach przemysłowych. Jest specjalistą w doborze optymalnych rozwiązań w sieciach i układach nn. Absolwent min. Politechniki Gdańskiej, wydz. Elektryczny i Grudziądzkiej Szkoły Wyższej Wydz. Mechaniki i Budowy Maszyn ze specjalizacją przetwórstwa tworzyw. W branży elektrotechnicznej od 1988 roku. Od 2006 roku na stanowisku Product Managera w przemyśle kablowym. .

10:20 – 10:40

Przerwa kawowa

Pozostało 20 minut do wyjazdu na pobliski poligon gdzie odbędzie się demonstracyjny pokaz wybuchów. W tym czasie możesz skorzystać z poczęstunku, skorzystać z toalety lub wrócić do pokoju aby pozostawić tam Twój pakiet uczestnika.

10:40 – 12:40

Ochrona przeciwpożarowa w obszarze magazynowania materiałów ciekłych palnych w pojemnikach przenośnych w tym w kontenerach z tworzywa 1000 l (IBC) – zagrożenie pożarowe oraz opcje systemu zabezpieczenia pożarowego według standardów FM Global

Jacek Fabiszak: Doświadczony ekspert w dziedzinie zapobiegania stratom majątkowym (Industrial Property Loss Prevention) w wielu branżach przemysłowych. Przez ostatnie 10 lat swoje doświadczenie budował realizując szereg projektów jako Konsultant Inżynier w firmie FM Global. Jest specjalistą FM Global w zakresie zagrożeń wybuchowych w atmosferze pyłowej, ocenie ryzyka w branży farmaceutycznej oraz dla hut szkła w obszarze zagrożeń pożarowych oraz stwarzanych przez środowisko naturalne. Ponadto, specjalizuje się w analizie automatycznych systemów gaśniczych dla obszarów procesowo-magazynowych (uwzględniając składowanie materiałów ciekłych palnych) oraz doborze parametrów ochrony zgodnie ze standardami FM Global.

ATEX – warunki konieczne, ale czy wystarczające. Spojrzenie na zapewnienie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.

Rafał Żuchowski: Zajmuje się analizą i zarządzaniem ryzykiem w przemyśle. Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni o specjalności elektro-automatyka okrętowa oraz Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie. Od osiemnastu lat związany z ubezpieczeniami. Dziewięcioletnie doświadczenie w analizach ryzyka technicznego i ciągłości działania na obiektach różnych branż. Aktualnie inżynier ryzyka w spółce PZU LAB SA.

Gazy wybuchowe w kontekście oceny ryzyka ubezpieczeniowego

Grzegorz Damps: Szkoleniowiec, specjalizujący się w wykonywaniu ocen ryzyka majątkowego, utraty zysku, uszkodzenia maszyn i urządzeń oraz ryzyka budowlano-montażowego. Risk Engineer w biurze Hestia Loss Control. Autor i współautor artykułów w czasopismach branżowych. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Studia podyplomowe IWE (International Welding Engineer) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

13:10 – 14:30

Temperatura otoczenia jako główny czynnik wyboru rozwiązania dla opraw pracujących w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożenia wybuchem

Maciej Freza: specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego dla instalacji i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Od 10 lat związany z branżą systemów przeciwpożarowych. Autor wielu artykułów poświęconych tematyce stanu prawnego oraz nowelizacji aktów prawnych i norm poświęconych oprawom i systemom oświetlenia awaryjnego. Prelegent na seminariach dla biur projektowych, działów utrzymania ruchu i inwestorów poświęconych szerokiemu spektrum zabezpieczeniom w systemach bezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz National Institute Politechnique ENSEEIHT w Tuluzie, gdzie zajmował się alternatywnymi źródłami zasilania dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

Cykl pracy sprężynowego zaworu bezpieczeństwa vs utrzymanie prawidłowych ciśnień w instalacji

Bartłomiej Borzdziłowski: od ponad 20-tu lat związany z rynkiem armatury przemysłowej. Ze specjalnym upodobaniem zajmuje się bezpieczeństwem procesowym a w szczególności zaworami bezpieczeństwa. W celu poznania niuansów ich pracy i zastosowania zajmował się ich doborem i serwisem oraz regeneracją. Od wielu lat współpracuje z firmami sektora chemicznego i energetycznego. Związany zawodowo z takimi markami jak Ś.Z.A.P Armak, Leser GmbH, a obecnie z GRUPĄ WOLFF.

14:30 – 15:30

Lunch

Lunch to z jednej strony uzupełnienie zapasów energii oraz chwila odpoczynku, z drugiej kolejna okazja do rozmów kuluarowych. To dlatego na tę część przewidzieliśmy, aż 60 minut. Dla usprawnienia lunch, w odróżnieniu od kolacji, serwowane będą w formie bufetu.

Opinie i komentarze

Grzegorz Stęchły
Manager w firmie HENSEL Polska
Branża elektrotechniczna


Andrzej Wolff
Założyciel GRUPY WOLFF
Szeroko pojęta branża przemysłowa


Tomasz Wilk
Technolog w firmie ADOB
Branża nawozowa


Bartosz Wolff
Prezes GRUPY WOLFF
Szeroko pojęta branża przemysłowa


Tomasz Olewski
Inżynier bezpieczeństwa procesowego
Texas A&M University w Katarze


Marek Gagat
Specjalista ds. BHP i p.poż.
Branża energetyczna


avatar_a

Tomasz Mitoraj, Maintenance Section Leader
Rockwool Polska


Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji HAZEX. Mam nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

avatar_c

Marcin Leśniak, Specjalista ds. BHP
Teva Operations Poland sp. z o.o.


Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane..

cytat

Bardzo ciekawe tematy przedstawione w trakcie Konferencji, wszystkie wykłady przedstawione w sposób rzetelny i profesjonalny, również dołączone do tych wykładów materiały są wysokiej klasy. Ponadto poprzez to, że w Konferencji brała udział tak duża ilość osób z różnych branż można było dodatkowo zasięgnąć opinii oraz porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tematem prowadzonych seminariów, a wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych w swoich firmach […] Z pewnością w przyszłości skorzystam z kolejnego zaproszenia na Konferencję.


cytat

Wszystkie zagadnienia poruszane na konferencji były przedstawione na bardzo wysokim poziomie.


cytat

Warta wydanych pieniędzy.


cytat

Poziom seminarium pod każdym względem był powyżej moich oczekiwań. Jestem zadowolony z uczestnictwa i będę zachęcał znajomych do wzięcia udziału w następnych edycjach. Oczywiście sam również będę chciał wziąć udział.


cytat

Seminarium zorganizowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, mam nadzieję że wiedza zdobyta na wykładach pozwoli mi na nawiązanie bliższej współpracy z innymi uczestnikami seminarium.


Informacje pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników poprzedniej konferencji HAZEX.

Konferencja w liczbach

0
%
uczestników oceniło poziom merytoryczny konferencji jako wysoki lub b. wysoki
0
%
uczestników jest zadowolonych lub b. zadowolonych z udziału
0
%
uczestników uznało, że organizacja konferencji była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie
0
%
uczestników podczas wspólnego bankietu bawiło się dobrze lub b. dobrze

WEŹ UDZIAŁ

Zgłoś swój udział lub zarezerwuj miejsce bez konieczności późniejszego wykupienia

Unikalne pokazy wybuchów na żywo

Konferencja HAZEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych w jeszcze większej skali niż dotychczas. Poczuj siłę wybuchu na własnej skórze. Dowiedz się jak potężna energia drzemie gazach i pyłach powszechnie stosowanych w przemyśle. Obejrzyj relację z poprzednich edycji konferencji.

Zaufali nam

Poniżej prezentujemy firmy, które wzięły udział w polskich edycjach konferencji HAZEX. Dołącz do nich!


Formularz

Formularz rejestracyjny jest dostępny, jeśli go nie widzisz skorzystaj z innej przeglądarki jak Chrome, Firefox, Opera, Edge,…
lub zadzwoń – tel. 012 2018 100.


UWAGA: ostatnie wolne pokoje hotelowe. Po wykorzystaniu wszystkich pokoi będziesz mógł skorzystać ze specjalnego kuponu -150naTaxi, który obniży koszt udziału o 150 PLN netto. Zaoszczędzoną kwotę możesz wykorzystać np. na przejazdy taksówką pomiędzy Twoim hotelem, a hotelem, gdzie odbywa się konferencja.

Koszt uczestnictwa

Koszt udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zależny od terminu nadesłania zgłoszenia. Standardowy koszt udziału wynosi 1520 PLN netto. Przy dokonaniu zgłoszenia lub rezerwacji miejsca do dnia 28 lutego 2018 r. obowiązuje rabat 25%, do 09 marca obowiązuje rabat 20%, do 31 marca obowiązuje rabat 15%, do 30 kwietnia obowiązuje rabat 10%. Podane ceny oraz rabaty nie obejmują zakwaterowania w hotelu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia prowadzonych promocji lub stworzenia kolejnych.

Koszt obejmuje: udział w dwóch dniach konferencji oraz pokazie wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych (w tym transport na pobliski poligon), materiały konferencyjne, całodniowe przerwy kawowe, dwa lunche oraz wspólną kolację. Ceny nie obejmują kosztów noclegu. Organizator umożliwia rezerwację hotelu w specjalnych cenach. Kwota za nocleg fakturowana jest bezpośrednio przez hotel.

Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności na konto organizatora. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić, a następnie przesłać do organizatora formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji. Najpóźniej na 1 miesiąc przed wydarzeniem, a w przypadku późniejszego zgłoszenia – do 5 dni roboczych po terminie przesłania formularza, na podany adres email zostanie przesłana faktura proforma wraz z danymi do przelewu.

Rezerwacja hotelu

Zgłaszając udział w konferencji uczestnik ma możliwość dokonania wstępnej rezerwacji pokoju na specjalnych warunkach cenowych (pokoje rezerwowane są w hotelu Best Western Premier oraz w odległym o ok. 20 metrów hotelu Efekt Express). Co ważne, ostateczna rezerwacja pokoju uzależniona jest od aktualnej dostępności pokoi w puli przyznanej gościom konferencji. Finalne potwierdzenie rezerwacji (lub informacja o braku dostępnych pokoi) zostanie przesłane na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku braku dostępnych pokoi zgłaszający uczestnictwo, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania takiej informacji, może anulować zgłoszenie bez żadnych konsekwencji, chyba że informacja o braku pokoi była ogłoszona przez organizatora (w szczególności na stronie internetowej konferencji) przed datą przesłania formularza zgłoszeniowego. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Specjalne ceny pokoi wynoszą: 265 złotych netto za pokój SGL (jednoosobowy) oraz 300,00 złotych netto za pokój DBL (dwuosobowy). Cena zawiera śniadanie oraz możliwość korzystania z parkingu hotelowego.

Rezygnacja z udziału

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać na adres biuro@hazex.eu. W przypadku rezygnacji do dnia 01 września 2018 roku uczestnik nie poniesie względem organizatora konferencji żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą 300 PLN netto. W przypadku gdy uczestnik za pośrednictwem organizatora dokonał rezerwacji pokoju hotelowego, to może on dochodzić zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów wyłącznie u władz hotelu.

10 powodów, dla których warto wziąć udział w konferencji HAZEX

Podczas dwudniowego cyklu prelekcji swoją wiedzą będą dzielić się polscy i zagraniczni eksperci. Niejednokrotnie są oni związani z branżą bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego od wielu lat. W swoich wystąpieniach będą poruszać nie tylko kwestie prawne, ale w dużej mierze skupią się na przekazaniu wiedzy praktycznej potwierdzonej prezentowanymi case studie’s. Wysoki poziom merytoryczny wykładów potwierdzają nasze badania – aż 96% uczestników ocenia poziom prelekcji jako wysoki lub bardzo wysoki. Wierzymy, że wartościowej wiedzy nie da się przekazać w 15 minut, dlatego w odróżnieniu od większości konferencji u nas prelekcje trwają między 35 a 45 minut.

Po każdej prelekcji będziesz miał możliwość zadawania pytań. Zawsze staramy się, by żadne z nich nie zostało bez odpowiedzi. Zależy nam na tym, by pomóc uczestnikom rozwiązać problemy, z którymi spotykają się na co dzień w zakładach, w których pracują. Dodatkowo prelegenci będą dla Ciebie dostępni w czasie wspólnej kolacji. Będziesz mógł z nimi porozmawiać w swobodnej atmosferze.

Konferencja jest doskonałym miejscem spotkania z osobami związanymi z branżą przemysłową. Zarówno podczas dyskusji po każdym wykładzie, jak i w kuluarach, będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi i zawrzeć interesujące kontakty.

W naszych konferencjach uczestniczy między 150 a 200 osób. Wśród uczestników dotychczasowych edycji znaleźli się przedstawiciele takich firm jak ABB, 3M, ADAMED, Amec Foster Wheeler Energia, Benda-Lutz, Carlsberg, CIECH, EDF, FLUOR, Grupa Azoty, HASCO-LEK, Hempel, Hestia Loss Control, LOTOS, Mondi, NITROERG, OLPP, PCC Rokita, Pfeifer & Langen, PGE, PKN Orlen, PZU, Synthos, Texas A&M University w Katarze, UDT, Whirlpool oraz wielu innych.

Nie bez znaczenia jest również możliwość „złapania oddechu” w czasie wyjazdu na pobliski poligon. Jednym z kluczowych elementów konferencji HAZEX są bowiem demonstracyjne pokazy wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Podczas godzinnego pokazu, wspartego merytorycznym komentarzem eksperta, przekonasz się jakie zagrożenie niosą stosunkowo niewielkie ilości gazów i pyłów, które powszechnie stosuje się w przemyśle. Zobaczysz wybuchy pyłów na otwartej przestrzeni oraz w zbiorniku zabezpieczonym poprzez rożne techniki (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu), gdzie dostrzeżesz skuteczność oraz zasady działania poszczególnych systemów przeciwwybuchowych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wykładów i dyskusji będzie wspólna kolacja wzbogacona różnorodnymi atrakcjami. Przecież nie samą wiedzą żyje inżynier! Podczas kolacji każdy z uczestników będzie mógł przez chwilę poczuć się jak Al Capone popijający whisky w jednym z wielkich, rozświetlonych kasyn. Przy wejściu na kolację mężczyźni zostaną obdarowani klasycznymi kapeluszami, z kolei kobiety zarzucą na szyję szale boa. W ten sposób przeniesiesz się do okresu prohibicji, gdy pewne produkty można było dostać tylko spod lady. Kolacja „gangsterów” będzie wypełniona dobrą zabawą, pysznym jedzeniem i świetną muzyką. Musisz tu być!

Pierwszego dnia przekażemy Ci pakiet uczestnika, w którym znajdziesz m.in. wysokiej jakości drukowany katalog konferencyjny w formie książki z możliwością sporządzania notatek, unikalne piwo WOLFF PREMIUM BEER, czasopismo Express Przemysłowy oraz parę niespodzianek. Po konferencji wszystkie prezentacje udostępniane będą do pobrania w formie elektronicznej. Dzięki temu będziesz mógł z nich korzystać również mobilnie.

Konferencja HAZEX to wydarzenie o charakterze szkoleniowym. Na potwierdzenie tego faktu otrzymasz imienny certyfikat zabezpieczony hologramem, w eleganckiej oprawie. Certyfikat potwierdzi zdobytą przez Ciebie wiedzę.

Dajemy Ci pewność, że dwa dni konferencji będą wypełnione serdeczną atmosferą. Każdy uśmiech zostanie odwzajemniony😊 Dzięki spersonalizowanym identyfikatorom z imieniem i nazwiskiem, a także logo firmy łatwiej przełamiesz bariery komunikacyjne.

Możliwość spędzenia weekendu w pięknym Królewskim Mieście Krakowie to z pewnością wartość dodana Konferencji HAZEX. Wydarzenie odbywa się w czwartek i piątek, dlaczego więc nie przedłużyć sobie weekendu i udać się na spacer po krakowskim Rynku, czy Kazimierzu?

Nasza anonimowa ankieta wskazała, że 100% uczestników uznało, że organizacja konferencji była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Cieszy nas to ogromnie, tym bardziej, że w jej przygotowanie wkładamy duże pokłady energii. Zarówno przed, jak i w trakcie konferencji jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na 1. miejscu zawsze stawiamy komfort uczestników.

Na miejsce konferencji wybraliśmy taką lokalizację hotelu, która umożliwia łatwy dojazd autem lub podróż samolotem (bliska odległość do autostrady A4 oraz lotniska). Przejazd pociągiem także nie będzie stanowił problemu.

Pomimo, iż konferencja odbywa się w dwóch językach (polski i angielski) wszystkie prelekcje będą tłumaczone w czasie rzeczywistym. Nie musisz się obawiać, że coś Ci umknie.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział we wszystkich wykładach oraz pokazach, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. Za naszym pośrednictwem możesz również zarezerwować nocleg w specjalnej cenie. Dzięki temu nie musisz się o nic martwić.

Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udziału w konferencji szkoleniowej, realizowanej zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015.

PATRONI MEDIALNI

Express Przemysłowy
CHEMIA i BIZNES
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Promotor BHP
Nowoczesne Technologie w Przemyśle
Powder & Bulk
ENERGETYKA
ENERGIA GIGAWAT
Główny Mechanik

Masz pytanie?

Zgłoszenia i rezerwacje

Beata Godawa
+48 515 380 924 | +48 12 2018 100
b.godawa@hazex.eu

Program konferencji

Sebastian Gruszka
+48 696 865 133 | +48 12 2018 100

s.gruszka@hazex.eu

Lokalizacja i wskazówki dojazdu

Mapa dojazdu

1 Lokalizacja: Hotel Best Western, ul. Opolska 14a, Kraków
2 Lotnisko: 12 km do Kraków Airport
3 Dworzec PKP: 5,5 km do dworca PKP
4 Autostrada: 4,5 km do autostrady A4
5 Centrum: 6 km do rynku głównego
6 Jak dojadę: kliknij ten link aby przejść do mapy

Dla mediów

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać swoje uczestnictwo przesyłając formularz on-line. Akredytacja dziennikarska zapewnia pełnoprawny udział w konferencji (w tym udział w obiedzie oraz uroczystej kolacji) oraz wydarzeniach towarzyszących.

Zgłoś uczestnictwo

Media Kit dla mediów

Media Kit to przygotowana specjalnie dla mediów paczka najważniejszych informacji o VI Międzynarodowej Konferencji HAZEX. Znajdują się tu m.in.: opis i dane na temat konferencji, zdjęcia oraz filmy. Wraz ze zbliżającą się konferencją Media Kit będzie uzupełniany o kolejne informacje.

Pobierz