Kraków

3-4 paź. 2019

 ~200 uczestników

 ~16 prelegentów

VII Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle z unikatowym pokazem wybuchów na żywo

SPRAWDŹ CO NAS WYRÓŻNIA

Pokaz wybuchów na żywo  tylko merytoryczne wystąpienia  czas na dyskusję i pytania po wystąpieniach wspólna kolacja z atrakcjami tłumaczenie symultaniczne certyfikaty potwierdzające udział przyjazna, otwarta atmosfera

O czym i dla kogo

DLA KOGO

VII edycja konferencji HAZEX skierowana jest głównie do zakładów produkcyjnych, których urządzenia, instalacje produkcyjne lub całe pomieszczenia zagrożone są wybuchem (głównie pyłów, w mniejszym stopniu gazów) i/lub pożarem. Kolejnymi ważnymi grupami odbiorców są firm wykonawcze realizujące prace na tego typu obiektach, zakłady ubezpieczeniowe oraz organizacje rządowe. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu w przemyśle energetycznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, a także drzewnym.

Agenda

DZIEŃ 1. – 03.10.19

8:30 – 9:00 Rejestracja i poczęstunek
9:00 – 17:00 Wykłady (dwie przerwy kawowe oraz lunch)
17:20 – 19:00 Pokaz wybuchów na pobliskim poligonie (przejazd podstawionymi autobusami)
20:00 ~ Wspólna uroczysta kolacja

DZIEŃ 2. – 04.10.19

 9:00 – 15:30 Wykłady (przerwa kawowa oraz lunch)

Demonstracyjne testy – wybuchy pyłów oraz gazów stosowanych w przemyśle. Porównanie ograniczeń rożnych typów zabezpieczeń.

W czasie pierwszego dnia konferencji uczestnicy zostaną przewiezieni podstawionymi autobusami na pobliski poligon, gdzie przeprowadzimy testy polegające na zapłonie pyłowych i gazowej atmosfery wybuchowej. W ten sposób uczestnicy będą mogli doświadczyć zjawisk, które do tej pory znali jedynie w teorii. Wybuchy będą realizowane zarówno na otwartej przestrzeni, jak również we wnętrzu zbiornika o objętości 1,6 m3. W tym ostatnim przypadku, w czasie kilku testów, będziemy stosować różne typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Będzie to idealna możliwość do obserwacji na żywo ograniczeń poszczególnych rozwiązań. Testom towarzyszyć będzie komentarz eksperta, co dodatkowo ułatwi zrozumienie zachodzących zjawisk.

Zależności pomiędzy Oceną Ryzyka Wybuchu, a Oceną Zagrożenia Wybuchem. Ograniczenia obu dokumentów oraz próba ich „pogodzenia”.

Andrzej Wolff: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Szkolenia ATEX

„W moim zakładzie od 20 lat nic się nie stało” – czyli czy palne i wybuchowe pyły stanowią realne zagrożenie? Od teorii do praktyki wspartej filmami ukazującymi skutki wybuchów.

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Praktyk, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru: niezawodność i elastyczność w strefach Ex oraz pozostałych aplikacjach

Arkadiusz Waligóra: od ponad 20 lat w branży zabezpieczeń przemysłowych i detekcji pożaru. Uczestniczył w zabezpieczeniu transportu paliwa w grupie elektrowni PAK, TAURON, EDF. Realizował liczne szkolenia z zakresu ATEX w obiektach przemysłowych oraz z zakresu ochrony ppoż.

Przemysłowe rozwiązania sygnalizacji pożaru

Robert Waleń: Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sygnalizacji pożarowej oraz zintegrowanych systemów pożarowych. Opracowywał koncepcje, projekty i kompleksowe systemy bezpieczeństwa pożarowego w takich zakładach przemysłowych jak: elektrownie, elektrociepłownie, cementownie, petrochemie, przetwórstwa drewna. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania nietypowych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego. Swoją wiedzą dzieli się z branżą przemysłową pełniąc rolę doradczą w zakresie doboru optymalnych technik ochrony przeciwpożarowej. Obecnie pełni funkcję eksperta ds. bezpieczeństwa pożarowego w GRUPIE WOLFF.

Wykład eksperymentalny – jak obchodzić się i jak zapanować nad substancjami niebezpiecznymi w codziennej pracy

Bartosz Michniewski: Ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze przemysłowym. Specjalista w zakresie przechowywania i obsługi materiałów niebezpiecznych i zakładowej ochrony środowiska. W ramach Akademii DENIOS prowadzi szkolenia prezentujące m.in. potencjalne zagrożenia wynikające z pracy z łatwopalnymi substancjami i chemikaliami.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemów i urządzeń przeciwpożarowych. Certyfikacja źródeł zasilania

Wacław Kozubal: uznany rzeczoznawca SITP oraz KG PSP specjalizujący się w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla technologii przemysłowych, przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej oraz integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego. Doświadczony praktyk odpowiedzialny za realizację na rzecz zakładów przemysłowych ekspertyz i opinii technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzgadniania dokumentacji projektowej, sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszy rozwoju pożaru. Związany z firmą CERBEX Sp. z o.o.

Szkolenia ATEX


Ograniczenia stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych – teoria a praktyka

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Praktyk, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Od świadomości do skuteczności. Zarządzanie zmianą na przykładzie wdrożeń ochrony przeciwwybuchowej w organizacjach

Grzegorz Krzemiński: twórca Europejskiej Akademi Bezpieczeństwa i Ochrony (European Safety & Security Academy – ESSA). W ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji rozwija standardy bezpieczeństwa (Metodyka Audytu Bezpieczeństwa oraz Standard Bezpieczeństwa), na bazie których realizowane są szkolenia z zakresu BHP oraz ppoż. Doświadczony szkoleniowiec i konsultant współpracujący z wieloma uznanymi markami (w tym m.in. Coca Cola HBC, Procter & Gamble, Cederroth Polska SA, Amcor, Grupa Kęty, Grupa VOX, Grupa Ciech).


Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru: niezawodność i elastyczność w strefach Ex oraz pozostałych aplikacjach – ciąg dalszy

Arkadiusz Waligóra: od ponad 20 lat w branży zabezpieczeń przemysłowych i detekcji pożaru. Uczestniczył w zabezpieczeniu transportu paliwa w grupie elektrowni PAK, TAURON, EDF. Realizował liczne szkolenia z zakresu ATEX w obiektach przemysłowych oraz z zakresu ochrony ppoż.

Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki – omówienie zagrożeń i przedstawienie podstawowych wymagań dla zapewnienia bezpieczeństwa

Rafał Selega: wieloletni praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobywał, pracując przy projektach realizowanych dla tak uznanych koncernów, jak: LOTOS, Orlen, Saudi International Petrochemical Company, Canadian Natural czy GASPROM. Członek wielu grup roboczych ISA 84 i IEC związanych z bezpieczeństwem procesowym i funkcjonalnym, mających na celu opracowywanie standardów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wiedza eksperta została potwierdzona certyfikatem kompetencji TUV: SIS Expert, Exida: CFSP.


Zagrożenia czyhające w zapisach certyfikatów ATEX – czyli na co uważać kupując zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Zbigniew Wolff: wieloletni praktyk w dziedzinie zabezpieczania instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu odpowiedzialny. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wdrażał rozwiązania ograniczające ryzyko wybuchu w dziesiątkach zakładów przemysłowych z branży energetycznej, drzewnej, spożywczej chemicznej i farmaceutycznej. Prowadził audyty instalacji i zakładów przemysłowych, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. Posiada szeroką wiedzę w zakresie zabezpieczania instalacji procesowych przed zapłonem atmosfery wybuchowej w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa wybuchowego oraz zagrożeń wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych wybuchem.

Nagrzewanie i zapłon warstwy pyłu od gorących powierzchni – eksperyment i modelowanie

Zdzisław Salamonowicz: absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej. Pełni służbę w PSP jako nauczyciel akademicki w SGSP w Warszawie. Specjalista z dziedziny bezpieczeństwa procesowego, zakładów ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz ratownictwa chemicznego. Doświadczenie zdobywał jako strażak, badacz, dydaktyk, kierownik i wykonawca projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.  Autor wielu publikacji naukowych i technicznych, dokumentacji bezpieczeństwa zakładów sevesowskich, a także uczestnik i animator badań poligonowych związanych z efektami fizycznymi zdarzeń awaryjnych.

Ryzyko w przemyśle z perspektywy ubezpieczyciela

Krzysztof Kowalczyk: zastępca dyrektora – Biuro Hestia Corporate Solutions STU ERGO Hestia SA, zajmuje się zagadnieniami oceny ryzyka ogniowego i utraty zysku, inżynier, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Grupie Ergo Hestia od 1994 r.

Oświetlenie awaryjne jako element zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i ewakuacji

Maciej Freza: specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego dla instalacji i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Od 10 lat związany z branżą systemów przeciwpożarowych. Autor wielu artykułów poświęconych tematyce stanu prawnego oraz nowelizacji aktów prawnych i norm poświęconych oprawom i systemom oświetlenia awaryjnego. Prelegent na seminariach dla biur projektowych, działów utrzymania ruchu i inwestorów poświęconych szerokiemu spektrum zabezpieczeniom w systemach bezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz National Institute Politechnique ENSEEIHT w Tuluzie, gdzie zajmował się alternatywnymi źródłami zasilania dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie przemysłowym – studia przypadków

Krzysztof Kunecki: absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w systemach sygnalizacji pożarowej oraz zintegrowanych systemach bezpieczeństwa pożarowego. Opracowuje koncepcje i ekspertyzy oraz doradza czołowym firmom w branży w zakresie doboru rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i współdziałania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia w kraju i za granicą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania do obrotu i użytkowania systemów bezpieczeństwa pożarowego. Od 2002 roku jest związany z producentem systemów bezpieczeństwa pożarowego Schrack Seconet Polska.

Scenariusz wybuchu według ATEX, jako podstawa zarządzania ryzykiem wybuchowym na instalacjach przemysłowych

Paweł Wąsowicz: praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego oraz systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Szkoleniowiec z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych).

Eliminacja źródła zapłonu w postaci iskier i gorących cząstek poprzez ich detekcję i gaszenie

Markus Haeseli: absolwent MBA na Open University Business School w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat kierował zakładami przemysłowymi, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę, którą dziś wykorzystuje we współpracy z sektorem przemysłowym w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Przez ostatnie 15 lat pełni funkcje menedżerskie w firmach z sektora bezpieczeństwa wybuchowego. Kieruje się credo: Najlepszy system bezpieczeństwa jest tak dobry, jak pracownicy firmy.

Opinie i komentarze

Grzegorz Stęchły
Manager w firmie HENSEL Polska
Branża elektrotechniczna


Andrzej Wolff
Założyciel GRUPY WOLFF
Szeroko pojęta branża przemysłowa


Tomasz Wilk
Technolog w firmie ADOB
Branża nawozowa


Bartosz Wolff
Prezes GRUPY WOLFF
Szeroko pojęta branża przemysłowa


Tomasz Olewski
Inżynier bezpieczeństwa procesowego
Texas A&M University w Katarze


Marek Gagat
Specjalista ds. BHP i p.poż.
Branża energetyczna


avatar_a

Tomasz Mitoraj, Maintenance Section Leader
Rockwool Polska


Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji HAZEX. Mam nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

avatar_c

Marcin Leśniak, Specjalista ds. BHP
Teva Operations Poland sp. z o.o.


Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane..

cytat

Bardzo ciekawe tematy przedstawione w trakcie Konferencji, wszystkie wykłady przedstawione w sposób rzetelny i profesjonalny, również dołączone do tych wykładów materiały są wysokiej klasy. Ponadto poprzez to, że w Konferencji brała udział tak duża ilość osób z różnych branż można było dodatkowo zasięgnąć opinii oraz porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tematem prowadzonych seminariów, a wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych w swoich firmach […] Z pewnością w przyszłości skorzystam z kolejnego zaproszenia na Konferencję.


cytat

Wszystkie zagadnienia poruszane na konferencji były przedstawione na bardzo wysokim poziomie.


cytat

Warta wydanych pieniędzy.


cytat

Poziom seminarium pod każdym względem był powyżej moich oczekiwań. Jestem zadowolony z uczestnictwa i będę zachęcał znajomych do wzięcia udziału w następnych edycjach. Oczywiście sam również będę chciał wziąć udział.


cytat

Seminarium zorganizowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, mam nadzieję że wiedza zdobyta na wykładach pozwoli mi na nawiązanie bliższej współpracy z innymi uczestnikami seminarium.


Informacje pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników poprzedniej konferencji HAZEX.

Konferencja w liczbach

0
%
uczestników oceniło poziom merytoryczny konferencji jako wysoki lub b. wysoki
0
%
uczestników jest zadowolonych lub b. zadowolonych z udziału
0
%
uczestników uznało, że organizacja konferencji była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie
0
%
uczestników podczas wspólnego bankietu bawiło się dobrze lub b. dobrze

WEŹ UDZIAŁ

Zgłoś swój udział lub zarezerwuj miejsce bez konieczności późniejszego wykupienia

Unikalne pokazy wybuchów na żywo

Konferencja HAZEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych w jeszcze większej skali niż dotychczas. Poczuj siłę wybuchu na własnej skórze. Dowiedz się jak potężna energia drzemie gazach i pyłach powszechnie stosowanych w przemyśle. Obejrzyj relację z poprzednich edycji konferencji.

Zaufali nam

Poniżej prezentujemy firmy, które wzięły udział w polskich edycjach konferencji HAZEX. Dołącz do nich!


Formularz

Formularz rejestracyjny jest dostępny, jeśli go nie widzisz skorzystaj z innej przeglądarki jak Chrome, Firefox, Opera, Edge,…
lub zadzwoń – tel. 012 2018 100.

Koszt i warunki uczestnictwa

Koszt udziału w VII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zależny od terminu nadesłania zgłoszenia. Standardowy koszt udziału wynosi 1520 PLN netto. Przy dokonaniu zgłoszenia lub rezerwacji miejsca w wyznaczonych terminach można skorzystać ze zniżek znajdujących się na początku formularza zgłoszeniowego. Podane ceny oraz rabaty nie obejmują zakwaterowania w hotelu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia prowadzonych promocji lub stworzenia kolejnych.

Koszt obejmuje: udział w dwóch dniach konferencji oraz pokazie wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych (w tym transport na pobliski poligon), materiały konferencyjne, całodniowe przerwy kawowe, dwa lunche oraz wspólną kolację. Ceny nie obejmują kosztów noclegu.

Organizator umożliwia rezerwację hotelu w specjalnych cenach. Kwota za nocleg fakturowana jest bezpośrednio przez hotel. Płatność za pokoje będzie regulowana przez uczestników indywidualnie w formie przedpłaty na konto Hotelu lub kartą kredytową w chwili meldowania w Hotelu. Płatnością za zarezerwowane oraz niewykorzystane pokoje uczestnicy będą obciążani zgodnie z zasadami hotelu stosowanymi wobec gości indywidualnych.

Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w VII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności na konto organizatora. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić, a następnie przesłać do organizatora formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji. Faktura proforma wraz z danymi do przelewu zostanie przesłana do osoby oznaczonej w sekcji formularza „Osoba do kontaktu i inne opcje”.

Rezerwacja hotelu

Zgłaszając udział w konferencji uczestnik ma możliwość dokonania wstępnej rezerwacji pokoju na specjalnych warunkach cenowych (pokoje rezerwowane są w hotelu Best Western Premier oraz w odległym o ok. 20 metrów hotelu Efekt Express). Co ważne, ostateczna rezerwacja pokoju uzależniona jest od aktualnej dostępności pokoi w puli przyznanej gościom konferencji. Finalne potwierdzenie rezerwacji (lub informacja o braku dostępnych pokoi) zostanie przesłane na adres email osoby zgłaszającej podany w formularzu. W przypadku braku dostępnych pokoi zgłaszający uczestnictwo, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania takiej informacji, może anulować zgłoszenie bez żadnych konsekwencji, chyba że informacja o braku pokoi była ogłoszona przez organizatora (w szczególności na stronie internetowej konferencji) przed datą przesłania formularza zgłoszeniowego. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Specjalne ceny pokoi wynoszą: 270 złotych netto za pokój SGL (jednoosobowy) oraz 300,00 złotych netto za pokój DBL (dwuosobowy). Cena zawiera śniadanie oraz możliwość korzystania z parkingu hotelowego.

Rezygnacja z udziału

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać na adres biuro@hazex.eu. W przypadku rezygnacji do dnia 01 września 2019 roku uczestnik nie poniesie względem organizatora konferencji żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą 300 PLN netto. W sytuacji, gdy uczestnik nie poinformuje organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzeniu i nie zjawi się na konferencji, zostanie obciążony pełną kwotą zamówienia. W przypadku gdy uczestnik za pośrednictwem organizatora dokonał rezerwacji pokoju hotelowego, to może on dochodzić zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów wyłącznie u władz hotelu.

10 powodów, dla których warto wziąć udział w konferencji HAZEX

Podczas dwudniowego cyklu prelekcji swoją wiedzą będą dzielić się polscy i zagraniczni eksperci. Niejednokrotnie są oni związani z branżą bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego od wielu lat. W swoich wystąpieniach będą poruszać nie tylko kwestie prawne, ale w dużej mierze skupią się na przekazaniu wiedzy praktycznej potwierdzonej prezentowanymi case studie’s. Wysoki poziom merytoryczny wykładów potwierdzają nasze badania – aż 96% uczestników ocenia poziom prelekcji jako wysoki lub bardzo wysoki. Wierzymy, że wartościowej wiedzy nie da się przekazać w 15 minut, dlatego w odróżnieniu od większości konferencji u nas prelekcje trwają między 35 a 45 minut.

Po każdej prelekcji będziesz miał możliwość zadawania pytań. Zawsze staramy się, by żadne z nich nie zostało bez odpowiedzi. Zależy nam na tym, by pomóc uczestnikom rozwiązać problemy, z którymi spotykają się na co dzień w zakładach, w których pracują. Dodatkowo prelegenci będą dla Ciebie dostępni w czasie wspólnej kolacji. Będziesz mógł z nimi porozmawiać w swobodnej atmosferze.

Konferencja jest doskonałym miejscem spotkania z osobami związanymi z branżą przemysłową. Zarówno podczas dyskusji po każdym wykładzie, jak i w kuluarach, będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi i zawrzeć interesujące kontakty.

W naszych konferencjach uczestniczy między 150 a 200 osób. Wśród uczestników dotychczasowych edycji znaleźli się przedstawiciele takich firm jak ABB, 3M, ADAMED, Amec Foster Wheeler Energia, Benda-Lutz, Carlsberg, CIECH, EDF, FLUOR, Grupa Azoty, HASCO-LEK, Hempel, Hestia Loss Control, LOTOS, Mondi, NITROERG, OLPP, PCC Rokita, Pfeifer & Langen, PGE, PKN Orlen, PZU, Synthos, Texas A&M University w Katarze, UDT, Whirlpool oraz wielu innych.

Nie bez znaczenia jest również możliwość „złapania oddechu” w czasie wyjazdu na pobliski poligon. Jednym z kluczowych elementów konferencji HAZEX są bowiem demonstracyjne pokazy wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Podczas godzinnego pokazu, wspartego merytorycznym komentarzem eksperta, przekonasz się jakie zagrożenie niosą stosunkowo niewielkie ilości gazów i pyłów, które powszechnie stosuje się w przemyśle. Zobaczysz wybuchy pyłów na otwartej przestrzeni oraz w zbiorniku zabezpieczonym poprzez rożne techniki (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu), gdzie dostrzeżesz skuteczność oraz zasady działania poszczególnych systemów przeciwwybuchowych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wykładów i dyskusji będzie wspólna kolacja wzbogacona różnorodnymi atrakcjami. Przecież nie samą wiedzą żyje inżynier! Podczas kolacji każdy z uczestników będzie mógł przez chwilę poczuć się jak Al Capone popijający whisky w jednym z wielkich, rozświetlonych kasyn. Przy wejściu na kolację mężczyźni zostaną obdarowani klasycznymi kapeluszami, z kolei kobiety zarzucą na szyję szale boa. W ten sposób przeniesiesz się do okresu prohibicji, gdy pewne produkty można było dostać tylko spod lady. Kolacja „gangsterów” będzie wypełniona dobrą zabawą, pysznym jedzeniem i świetną muzyką. Musisz tu być!

Pierwszego dnia przekażemy Ci pakiet uczestnika, w którym znajdziesz m.in. wysokiej jakości drukowany katalog konferencyjny w formie książki z możliwością sporządzania notatek, unikalne piwo WOLFF PREMIUM BEER, czasopismo Express Przemysłowy oraz parę niespodzianek. Po konferencji wszystkie prezentacje udostępniane będą do pobrania w formie elektronicznej. Dzięki temu będziesz mógł z nich korzystać również mobilnie.

Konferencja HAZEX to wydarzenie o charakterze szkoleniowym. Na potwierdzenie tego faktu otrzymasz imienny certyfikat zabezpieczony hologramem, w eleganckiej oprawie. Certyfikat potwierdzi zdobytą przez Ciebie wiedzę.

Dajemy Ci pewność, że dwa dni konferencji będą wypełnione serdeczną atmosferą. Każdy uśmiech zostanie odwzajemniony😊 Dzięki spersonalizowanym identyfikatorom z imieniem i nazwiskiem, a także logo firmy łatwiej przełamiesz bariery komunikacyjne.

Możliwość spędzenia weekendu w pięknym Królewskim Mieście Krakowie to z pewnością wartość dodana Konferencji HAZEX. Wydarzenie odbywa się w czwartek i piątek, dlaczego więc nie przedłużyć sobie weekendu i udać się na spacer po krakowskim Rynku, czy Kazimierzu?

Nasza anonimowa ankieta wskazała, że 100% uczestników uznało, że organizacja konferencji była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Cieszy nas to ogromnie, tym bardziej, że w jej przygotowanie wkładamy duże pokłady energii. Zarówno przed, jak i w trakcie konferencji jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na 1. miejscu zawsze stawiamy komfort uczestników.

Na miejsce konferencji wybraliśmy taką lokalizację hotelu, która umożliwia łatwy dojazd autem lub podróż samolotem (bliska odległość do autostrady A4 oraz lotniska). Przejazd pociągiem także nie będzie stanowił problemu.

Pomimo, iż konferencja odbywa się w dwóch językach (polski i angielski) wszystkie prelekcje będą tłumaczone w czasie rzeczywistym. Nie musisz się obawiać, że coś Ci umknie.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział we wszystkich wykładach oraz pokazach, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. Za naszym pośrednictwem możesz również zarezerwować nocleg w specjalnej cenie. Dzięki temu nie musisz się o nic martwić.

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udziału w konferencji szkoleniowej, realizowanej zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015.

PATRONI MEDIALNI

Express Przemysłowy
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Promotor BHP
Powder & Bulk
Inżynieria Górnicza
ENERGETYKA
Szef Utrzymania Ruchu
CHEMIA i BIZNES
Główny Mechanik
Nowoczesne Technologie w Przemyśle
Control Engineering Polska

Masz pytanie?

Zgłoszenia/rezerwacje
Beata Godawa +48 51* *** *** - pokaż numer b.god***@*****.** - pokaż mail
Program konferencji
Sebastian Gruszka +48 69* *** *** - pokaż numer s.gru***@*****.** - pokaż mail

Lokalizacja i wskazówki dojazdu

Mapa dojazdu

1 Lokalizacja: Hotel Best Western, ul. Opolska 14a, Kraków
2 Lotnisko: 12 km do Kraków Airport
3 Dworzec PKP: 5,5 km do dworca PKP
4 Autostrada: 4,5 km do autostrady A4
5 Centrum: 6 km do rynku głównego
6 Jak dojadę: kliknij ten link aby przejść do mapy

Dla mediów

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać swoje uczestnictwo przesyłając formularz on-line.

Zgłoś uczestnictwo

Media Kit dla mediów

Media Kit to przygotowana specjalnie dla mediów paczka najważniejszych informacji o VII Międzynarodowej Konferencji HAZEX. Znajdują się tu m.in.: opis i dane na temat konferencji, zdjęcia oraz filmy.

Kliknij, by pobrać