Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu

 • przygotujemy ocenę ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem dla obiektów istniejących
 • przygotujemy ocenę ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym w celu eliminacji ewentualnych błędów
 • zaktualizujemy ORW w przypadku istotnych zmian, które miały wpływ na bezpieczeństwo danego obiektu
Mariusz Balicki
  m.b***@*****  – pokaż mail
+48 50* *** ***  – pokaż numer
+48 12 2*** *** – pokaż numer

Część Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Ocena Ryzyka Wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem jest dokumentem, który wchodzi w skład najważniejszego opracowania związanego z bezpieczeństwem wybuchowym, czyli Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Dzięki określeniu zagrożeń, które występują w obrębie instalacji przemysłowych, ocena ryzyka wybuchu pozwala wyznaczyć odpowiedni, zgodny z rzeczywistością zasięg stref zagrożenia wybuchem, związanych z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, par cieczy palnych, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych.

Dbamy o fizyczne bezpieczeństwo instalacji – czemu to takie ważne?

Przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną. Jest to niezwykle istotne podczas audytowania instalacji przemysłowych i ich analizy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego podczas sporządzania dokumentacji ATEX.

Dlaczego realne doświadczenie jest kluczowe, okazuje się najczęściej w przypadku analizy zagrożeń w przypadku procesów związanych z przetwarzaniem palnych i wybuchowych pyłów. Wszelkie normy zharmonizowane z Dyrektywą ATEX, które dotyczą gazów, zawierają gotowe wzory, dzięki którym można prosto wyliczyć np. zasięg stref zagrożenia wybuchem. Zupełnie inna sytuacja dotyczy pyłów. Analiza procesów, czy też pracy poszczególnych urządzeń, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, aby na końcu wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem, nie jest „zero-jedynkowa”, a normy dotyczące pyłów nie posiadają gotowych wzorów obliczeń. Wynika to z faktu, że właściwości wybuchowe pyłów mogą zmieniać się wraz z procesem technologicznym. W przypadku gazów, ich parametry wybuchowości są zawsze takie same. Z tego względu kluczowe dla ORW, wyznaczania stref zagrożenia wybuchem i sporządzania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest praktyczne doświadczenie w zakresie zabezpieczania instalacji przed skutkami wybuchu zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

Przykłady naszych realizacji w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Darmowa wiedza – czytaj nasze artykuły

ORW – Dlaczego wszyscy robią to źle?

Podcast ATEX

Możesz także wysłuchać odcinka Podcastu ATEX, w którym Mariusz Balicki – ekspert z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w GRUPIE WOLFF – omawia 4 najczęstsze błędy przy sporządzaniu ORW i DZPW. – przechodząc do podcastu z tego linku możesz go od razu zasubskrybować. Niemniej jednak dla jak najprostszego korzystania z naszych materiałów, odcinek tego podcastu dostępny jest także na youtube

Ocena ryzyka wybuchu to obowiązek pracodawcy

W przypadku gdy na danym stanowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe w postaci mieszaniny palnych pyłów, gazów, par cieczy czy mieszanin hybrydowych z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania tzw. oceny ryzyka wybuchu.

Fakt ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Wspomniane rozporządzenia wskazuje: pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

 1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Ten sam dokument mówi o konieczności aktualizacji oceny ryzyka wybuchu gdy w przestrzeni poddanej ocenie ryzyka wystąpiły istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wybuchowego zmiany: W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer +48 12 2*** *** (kliknij aby zobaczyć). Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.