Ochrona ATEX – DSBW

Do głównych kompetencji stowarzyszenia INDEX należy współpraca z branżą energetyczną, chemiczną, drzewną, spożywczą oraz farmaceutyczną w zakresie wdrażania Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego. DSBW wykorzystuje najważniejsze dostępne formy ochrony przed wybuchem, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz dostosowanie zakładu do wymogów polskiego i europejskiego prawa (w tym dyrektywy ATEX).

Formy ochrony stosowane w DSBW:

DZIAŁANIA FORMALNO-PRAWEN
DZIAŁANIA
FORMALNO-PRAWNE
OGRANICZANIE STREF EX
OGRANICZANIE
STREF EX
TŁUMIENIE WYBUCHU
TŁUMIENIE
WYBUCHU
ODCIĄŻANIE WYBUCHU
ODCIĄŻANIE
WYBUCHU
ODSPRZĘGANIE WYBUCHU
ODSPRZĘGANIE
WYBUCHU

Działania formalno-prawne

Działania prewencyjne

  • ograniczenie stref zagrożonych wybuchem
  • dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Działania ograniczające skutki wybuchu

  • opracowanie koncepcji systemu przeciwwybuchowego
  • wdrożenie systemu przeciwwybuchowego (tłumienie, odciążanie, odsprzęganie wybuchu)

Dowiedz się więcej na temat: DSBW – Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego