szkolenie-atex-praktycy

OFERTA

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO
WYMAGANEGO WZGLĘDEM DYREKTYWY ATEX USER

szkolenie-atex-praktycy

OFERTA

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO
WYMAGANEGO WZGLĘDEM DYREKTYWY ATEX USER

ZABEZPIECZENIA MINIMALIZUJĄCE SKUTKI WYBUCHU DO POZIOMU AKCEPTOWALNEGO

To przede wszystkim zabezpieczenia, które można podzielić na 3 kategorie: odpowietrzanie wybuchu (m.in. panele dekompresyjne, bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu w tym np. zawory odpowietrzające), tłumienie wybuchu systemem HRD, oraz zawsze obowiązkowa izolacja wybuchu (m.in. klapy zwrotne, systemy HRD, zawory celkowe).

ZABEZPIECZENIA PREWENCYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE ZAPŁONOWI ATMOSFER WYBUCHOWYCH

Jednym z wymagań Dyrektywy ATEX, które ciążą na pracodawcy jest eliminacja ryzyka wystąpienia zapłonu atmosfery wybuchowej. W tym względzie bardzo przydatne stają się systemy wykrywania i gaszenia iskier, a także systemy uziemień elektrostatycznych. Zwykle trzeba także zastosować oświetlenie, czy elektrotechnikę w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE

Nie jesteśmy teoretykami. Eksperci z GRUPY WOLFF to praktycy, którzy pracują przy szerokiej gamie projektów w m.in. branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Przez ostatnie 25 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, każdego dnia dbając o bezpieczeństwo polskiego przemysłu.

 TŁUMIENIE WYBUCHU (HRD) 

Systemy HRD (tłumienia wybuchu) to kombinacja czujników, centrali sterującej i specjalnego środka gaśniczego – środka tłumiącego. Istota systemu tłumienia butlami HRD, polega na błyskawicznym wykryciu zarzewia wybuchu, przez zamontowane w urządzeniu czujniki, które przekazują informację do centrali sterującej butlami HRD. Jak tylko sygnał o wybuchu zostanie zidentyfikowany, centrala sterująca otwiera butle HRD, z których zostaje uwolniony proszek gaszący. Zadaniem proszku jest stłumienie wybuchu, dzięki czemu nie dochodzi do wzrostu ciśnienia i rozwoju ognia. Czas potrzebny na wykrycie oraz stłumienie wybuchu liczony jest w tysięcznych częściach sekundy. Czytaj więcej i zobacz ofertę systemu tłumienia wybuchu.

 Komponenty systemu tłumienia wybuchu (HRD) 

butla hrd

Butle HRD z czynnikiem gaszącym

czujnik MEX hazex

Dynamiczny czujnik ciśnienia MEX-3.2

czujnik optyczny hrd

Czujnik optyczny w podczerwieni DG-IR-3C

wielostrefowa centrala sterująca hrd

Wielostrefowa centrala sterująca

 ODPOWIETRZANIE WYBUCHU (odciążanie wybuchu) 

Odciążanie wybuchu polega na otwarciu (lub kontrolowanym rozerwaniu) zabezpieczenia odciążającego zainstalowanego na chronionym urządzeniu w chwili, gdy ciśnienie wybuchu wewnątrz chronionego urządzenia osiągnie wartość graniczną. Wówczas wybuch (lub jego niektóre skutki, jak np. tylko spaliny w przypadku bezpłomieniowego odciążania wybuchu) uwalniane są w sposób kontrolowany poza urządzenie, doprowadzając do obniżenia ciśnienia wewnątrz i zapobiegając jego rozerwaniu.

Wśród tych zabezpieczeń mamy do wyboru najpopularniejsze i najtańsze panele dekompresyjne, a także różne rodzaje bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Zabezpieczenia te są popularne i szeroko stosowane. Mają jednak swoje ograniczenia. Najważniejszym z nich jest fakt, że nie są one „przeciwwybuchowe” – to znaczy, że nie chronią wprost przed wybuchem, a jedynie kontrolują, aby wybuch wydostał się z urządzenia w sposób bezpieczny dla ludzi i pozostałej części instalacji.

odpowietrzanie wybuchu odciążanie wybuchu

 Poszczególne zabezpieczenia odciążające w ofercie GRUPY WOLFF: 

Panele dekompresyjne Brilex GE

Panele dekompresyjne Brilex GE

panele dekompresyjne brilex KE

Panele dekompresyjne Brilex KE

bezpłomieniowy zawór odciążający wybuch EVN

Bezpłomieniowy zawór odciążający EVN

bezpłomieniowe yurządzenie do odciążania wybuchu typu Q-BOX

Bezpłomieniowe odciążanie typu Q-BOX

 IZOLACJA WYBUCHU (odsprzęganie wybuchu) 

Izolacja zapewnia odcięcie urządzenia technologicznego od innych aparatów i kanałów transportowych, co zapobiega wystąpieniu niezwykle niszczycielskich wybuchów wtórnych. Systemy izolacji wybuchu dzielimy na pasywne i aktywne. Do pasywnych systemów izolacji zaliczamy klapy zwrotne, zawory celkowe, zawory Ventex. Zabezpieczenia te działają dokładnie w momencie, kiedy wybuch do nich dotrze. Natomiast do aktywnych zaliczamy systemy HRD oraz zasuwy szybkiego działania. Nazywamy je aktywnymi, gdyż ich funkcjonowanie polega na wykryciu zbliżającego się wybuchu przez specjalne czujniki i aktywowaniu zabezpieczenia, zanim wybuch do nich dotrze.

O izolacji wybuchu nie wolno zapominać! Niezależnie od tego, czy zabezpieczysz instalację, czy aparat systemem tłumienia wybuchu, czy którymś z możliwych zabezpieczeń odciążających wybuch, ciąży na Tobie obowiązek zastosowania izolacji wybuchu. Wynika on wprost z Dyrektywy ATEX.

izolacja wybuchu gif

 Poszczególne sposoby izolacji wybuchu 

butla hrd

Butle HRD z czynnikiem gaszącym

klapa zwrotna SNR izolacja wybuchu

Klapa zwrotna
VigiFLAP

zawory celkowe z certyfikatem ATEX izolacja wybuchu

Zawory celkowe z certyfikatem ATEX

zawory odcinające wybuch typu ventex

Zawory odcinające VENTEX ESI

 PREWENCJA WYBUCHU

Eliminację źródeł zapłonu zalicza się do działań prewencyjnych. Zapobiegają one możliwości zapłonu atmosfery wybuchowej. Eksperci z GRUPY WOLFF przez wspomniane wyżej 25 lat nie tylko zabezpieczyli setki instalacji przed skutkami wybuchu, ale i zapobiegli wybuchom, dzięki wyeliminowaniu ryzyka pojawienia się źródeł zapłonu w tych zakładach przemysłowych. Zajmujemy się kompleksową prewencją wybuchów z wykorzystaniem m.in. systemów gaszenia iskier, systemów uziemień elektrostatycznych, czy dostaw i montażu oświetlenia i elektrotechniki w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 WYKRYWANIE I GASZENIE ISKIER 

W wielu branżach przy instalacjach odpylających pojawia się ryzyko przedostania się gorącej cząstki do filtru czy cyklonu, co może spowodować wybuch. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zminimalizowanie ryzyka zapłonu i wybuchu w filtrze w takich wypadkach staje się wykorzystanie systemu wykrywania i gaszenia iskier w kanałach doprowadzających brudne powietrze do instalacji odpylania.

To tylko przykład wykorzystania tego zabezpieczenia prewencyjnego. Jego istotą jest wykrycie przemieszczającego się w kanale potencjalnego źródła zapłonu i jego natychmiastowe zgaszenie celowanym strumieniem wody.

Pamiętaj o źródłach zapłonu, kiedy wprowadzasz zmiany na produkcji! Wśród naszych klientów są także firmy, którym dzięki systemowi wykrywania i gaszenia iskier, pomogliśmy uporać się z nowym źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej, które pojawiło się w momencie, kiedy wprowadzono do produkcji nowy surowiec.

 Komponenty systemu gaszenia iskier

atexon czujnik gaszenie iskier

Detektor iskier Atexon V300EX

jednostka gasząca atexon gaszenie iskier

Jednostka
gasząca

specjalistyczne dysze gaszące atexon gaszenie iskier

Specjalistyczne dysze gaszące

jednostka sterująca atexon gaszenie iskier

Jednostka sterująca Atexon

 UZIEMIENIA ELEKTROSTATYCZNE (zabezpieczenia elektrostatyczne)

Procesy takie jak przesypywanie lub przelewanie produktu między zbiornikami, mieszanie, napełnianie/opróżnianie cysterny mogą być źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej. Dzieje się tak ze względu na zagrożenia związane z elektrycznością statyczną. Wiele osób wciąż jednak bagatelizuje problem wyładowań elektrostatycznych, choć procesów przy produkcji, podczas których mogą gromadzić się duże ładunki elektrostatyczne, jest naprawdę wiele.

Ochrona przed elektrycznością statyczną jest jednym z podstawowych i kluczowych działań, mających na celu eliminację potencjalnych źródeł zapłonu. Należy zadbać o wyposażenie instalacji i urządzeń technologicznych (pojemniki, big-bagi, cysterny itd.) w odpowiednie środki ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną. Według standardu „CLC/TR 60079-32-1:2018 Explosive atmospheres. Electrostatic hazards, guidance” Wszelkie elementy metalowe: urządzenia technologiczne, ich wyposażenie, pojemniki, cysterny, beczki itp. powinny być uziemione. To samo dotyczy elementów urządzeń technologicznych wykonanych z materiałów przewodzących (niemetalowych) – rezystancja „przejścia” między takimi elementami, o wartości 1 MΩ, zapewnia bezpieczne odprowadzenie ładunku elektrostatycznego.

przykladowy-schemat-technologiczny-system-uziemienia-multipoint

 Wybrane systemy uziemień elektrostatycznych: 

uziemienie cystern samochodowych i kolejowych

Uziemienie autocystern i cystern kolejowych

uziemienie beczek

System kontroli uziemienia beczek

system kontroli uziemienia bigbagów typu C

Uziemienie worków big-bag typu C

stacja kontroli uziemienia obuwia

Stacja kontroli uziemienia obuwia

 OPRAWY I LAMPY ATEX (oraz do trudnych warunków eksploatacyjnych)

Inżynierowie GRUPY WOLFF z działu elektrotechniki posiadają doświadczenie w doborze i projektowaniu instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla stref zagrożenia wybuchem, ale także dla zakładów produkcyjnych, w których występują trudne warunki eksploatacyjne poza strefami Ex. Od lat obsługujemy największe polskie spółki z branży petrochemicznej, czy przetwórstwa nawozów sztucznych.

Właściwy dobór oświetlenia dla istniejących zakładów zwykle zaczyna się od audytu zakładu przemysłowego. Następnie dobieramy, dostarczamy i montujemy odpowiednie oprawy oświetleniowe oraz oprawy oświetlenia awaryjnego. Dostosowujemy także odpowiednie systemy zasilania oświetlenia awaryjnego, optymalizując koszty inwestora.

lampy i oprawy atex

 Poszczególne grupy opraw i lamp w ofercie GRUPY WOLFF: 

liniowe oprawy oświetleniowe atex

Liniowe oprawy oświetleniowe ATEX (sufitowe i słupowe)

oświetlenie led atex

Oświetlenie LED w wykonaniu przeciwwybuchowym

oprawy natynkowe zawieszane atex

Oprawy natynkowe, zwieszane, projektory i naświetlacze EX

oświetlenie awaryjne atex

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w wykonaniu Ex

 ELEKTROTECHNIKA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

Często zdarza się, że sam dobór i montaż odpowiednich systemów bezpieczeństwa jest niewystarczający. Czasem po stronie inwestora potrzebne są dodatkowe zmiany, które należy zaprojektować w obrębie instalacji, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jedną z takich rzeczy bywa konieczność przeprojektowania instalacji elektrycznych, włączników, czy paneli sterujących tak, aby były one w wykonaniu przeciwwybuchowym i nie stanowiły źródła potencjalnego zapłonu.

Wszystkie urządzenia elektryczne mają określoną żywotność. Z tego względu nawet przy funkcjonującej i zabezpieczonej instalacji, zdarzają się sytuacje, kiedy należy zmodernizować instalację elektryczną, dokonać wymiany rozdzielnicy elektrycznej, czy wymienić osprzęt. Przy tego typu zadaniach eksperci GRUPY WOLFF dbaja o optymalizację kosztów inwestora, niejednokrotnie proponując tańsze i lepsze rozwiązanie od dotychczas stosowanego.

Realizujemy także projekty dla całkowicie nowo budowanych zakładów przemysłowych, lub poszczególnych instalacji. Zapewniamy wówczas kompleksowe doradztwo i indywidualny dobór elektrotechniki, wraz z prefabrykacją rozdzielnic pod klucz.

elektrotechnika w wykonaniu przeciwwybuchowym

 Poszczególne grupy produktów elektrotechnicznych w wykonaniu Ex: 

Prefabrykacja szaf sterowniczych, skrzynek łączeniowych, rozdzielnic Ex

wyłączniki bezpieczeństwa ex

Wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki główne i wyłączniki mocy Ex

dławnice kablowe ex

Osprzęt łączeniowy, dławnice kablowe, puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe Ex

systemy sterowania ex

Systemy zasilania i sterowania,
kasety i panele sterujące Ex

 WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

  [text sm-properties1 placeholder "Temat" hidden]

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów