PANELE DEKOMPRESYJNE W OFERCIE GRUPY WOLFF

W momencie otwarcia, a wręcz rozerwania panelu dekompresyjnego, fala ciśnienia oraz ogień zostają wyrzucone na zewnątrz chronionego aparatu, a powstały w ten sposób strumień przypomina nieco ten widoczny podczas startu rakiety. Wraz z ciśnieniem i płomieniem z chronionej instalacji wydobywają się także niespalone cząstki produktu takie jak np. mieszanina pyłów z powietrzem. Źle dobrane i zamontowane mogą stanowić paliwo dla rozprzestrzeniającej się eksplozji, w tym do pojawienia się zagrożenia wybuchem wtórnym. Jak pokazuje praktyka, pole rażenia wydostających się przez panel dekompresyjny ciśnienia i ognia może mieć zasięg nawet kilkudziesięciu metrów.

Panele dekompresyjne Brilex KER

Panele dekompresyjne Brilex KER są odpowiednie dla wszystkich aparatów, w których nie występują zmiany ciśnienia. Przykładem takich aparatów są podnośniki kubełkowe.

Klapa odciążająca Brilex KE

Jeśli potrzebujesz ekonomicznego i sprawdzonego zabezpieczenia odciążającego, to w przypadku kiedy w urządzeniach technologicznych podciśnienie nie przekracza 60% znamionowego ciśnienia otwarcia, panele dekompresyjne Brilex KE będą rozwiązaniem idealnym.

Panele dekompresyjne Brilex GE

Jeśli w Twoich urządzeniach technologicznych zdarzają się częste i długotrwałe cykle występowania podciśnienia i nadciśnienia, to odpowietrzenie wybuchu zapewnisz wykorzystując panele odciążające Brilex GE.

 BEZPŁOMIENIOWE ODCIĄŻANIE WYBUCHU W OFERCIE GRUPY WOLFF

Jak wspomnieliśmy wyżej, panele dekompresyjne powodują wyrzut fali ciśnienia oraz ognia zwykle na dużą odległość. Gdy ten fakt utrudnia lub uniemożliwia zastosowanie tego typu rozwiązania, bezpieczeństwo wybuchowe może zostać zapewnione przykładowo przez zastosowanie bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Ochrona urządzeń jest wówczas realizowana przez kombinację panelu dekompresyjnego (lub innego elementu konstrukcyjnego zapewniającego dekompresję w trakcie wybuchu) z efektywnym wymiennikiem ciepła w postaci porowatej siatki. Takie rozwiązanie nie tylko znacząco ogranicza niebezpieczną strefę w obrębie urządzenia, ale także nie wyprowadza pożaru na zewnątrz.

Zawór odciążający wybuch EVN

Zawór EVN jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie systemów bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Sprawdź dlaczego.

Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

System Q-BOX pozwala wyprowadzić skutki wybuchu poza urządzenie w sposób bezpieczny dla innych aparatów oraz pracowników. Wymaga wyznaczenia strefy zagrożenia wokół urządzenia wyłącznie w promieniu 5 metrów i może być stosowany wewnątrz pomieszczeń zamkniętych

W razie pytań

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

  Nazwa firmy*

  E-mail firmowy*

  Telefon firmowy*

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na kontakt w celu przedstawienia informacji ofertowej. Jednocześnie interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.