Audyty w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Opracowanie audytu pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego

Zaufaj profesjonalistom

Co dla Ciebie zrobimy

  • przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji produkcyjnych, urządzeń oraz obiektów przemysłowych, a także ich projektów
  • wskażemy najsłabsze punktu audytownych obiektów, które w pierwszej kolejności powinny zostać dostosowane do wymogów prawa
  • wydamy zalecenia w celu dostosowania aktualnego stanu do wymogów prawa

Mariusz Balicki
biuro@hazex.eu
508 655 995
12 2018 100

Ponieważ przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną.

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Audyt w odróżnieniu od np. dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem czy oceny ryzyka wybuchem nie jest wymagany prawnie. Jego celem jest wskazanie w sposób szybki i sprawny braków w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego oraz wydanie zaleceń, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.

Raport z audytu pozwala zorientować się wstępnie w zakresie wymaganych zmian oraz kosztów jakie te zmiany mogą wymagać.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer 12 632 81 41. Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.