Szukasz wiedzy? Zgłoś udział w najbliższym szkoleniu pn. Szkolenie ATEX [pyły], które odbędzie się 17/10/2018 w lokalizacji: Balice [Kraków]
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Zaufaj profesjonalistom

Co dla Ciebie zrobimy

 • opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka wybuchu oraz wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem
 • w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe dokonamy aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Mariusz Balicki
biuro@hazex.eu
508 655 995
12 2018 100

Ponieważ przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną.

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Pracodawca jest zobligowany do wykonania wspomnianego dokumentu co wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.)

Wspomniane rozporządzenie wskazuje: Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka […]. W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Dokument, o którym mowa wyżej, powinien zawierać w szczególności:

 1. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 2. wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 3. oświadczenie pracodawcy, że:
  1. miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  2. urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  3. została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 4. terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, o których mowa w § 4 ust. 1; określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  1. środków ochronnych, o których mowa w pkt 1,
  2. zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  3. celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer 12 632 81 41. Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.