Opracowania ATEX

Ocena ryzyka wybuchu

Wykonujemy oceny ryzyka wybuchu oraz aktualizujemy istniejące już opracowania. Ocena ryzyka wybuchu może zostać wykonana dla istniejącego lub projektowanego obiektu. Ostatnie z rozwiązań pozwala wprowadzić poprawki we wczesnej fazie inwestycji i uniknąć późniejszych błędów.

Zobacz więcej

Audyty w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Wykonujemy audyty instalacji, urządzeń i obiektów przemysłowych, a także ich projektów pod kątem dyrektywy ATEX. Raport z audytu wskazuje braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego oraz wskazuje kroki jakie należy podjąć w celu spełnienia wymogów prawa.

Zobacz więcej

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Realizujemy zadania polegające na opracowaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem lub aktualizacji istniejącego już dokumentu. Nasze prace w tym zakresie obejmują także sporządzenie oceny ryzyka wybuchu oraz wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem.

Zobacz więcej

Strefy zagrożenia wybuchem

Wyznaczamy oraz aktualizujemy uprzednio wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Nasze działania realizujemy w stosunku do istniejących obiektów, jak również tych na etapie projektowym. To ostatnie rozwiązanie pozwala uniknąć błędów przy doborze urządzeń i osprzętu.

Zobacz więcej

Badanie wybuchowości pyłów przemysłowych

Dzięki badaniu pyłów dowiesz się, czy pyły, które masz na terenie zakładu przemysłowego, mają właściwości palne i wybuchowe. Zadbamy o Twój budżet, dzieląc badanie pyłów na etapy po to, abyś nie wydawał mnóstwa pieniędzy na niepotrzebne testy, gdyby się okazało, że pył jest niewybuchowy.

Zobacz więcej

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.