Ocena Ryzyka Wybuchu

Dlaczego wszyscy robią to źle?

Do oceny ryzyka wybuchu standardowo wykorzystywane jest podejście jakościowe. Szacowanie ryzyka polega głównie na subiektywnej ocenie częstotliwości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, które mogą spowodować wybuch, a także na arbitralnej ocenie skutków wybuchu. Uzyskana wartość ryzyka R prowadzi do zakwalifikowania ryzyka do określonej grupy (ryzyko nieakceptowalne A, wysokie B, średnie C i pomijalne D), a to z kolei prowadzi do dalszych problemów z subiektywną interpretacją określonych kategorii.

Według naszej wiedzy i w oparciu o lata doświadczeń w zabezpieczaniu aparatów i instalacji produkcyjnych przed skutkami wybuchu, podejście na podstawie oceny zdolności pyłu do zapłonu i wybuchu,
potencjalnych źródeł zapłonu, rodzaju operacji jednostkowej i konstrukcji aparatu pozwoliłoby na dużo bardziej precyzyjną ocenę sytuacji.

Pobierz PDF
WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów