Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować instalację/zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX

ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA

1) Określenie parametrów wybuchowości

 • Określenie parametrów wybuchowości pyłów
 • Czy zawsze muszę wykonywać badania pyłu?
 • Parametry wybuchowości par cieczy i gazów

2) Opracowanie oceny ryzyka wybuchu oraz DZPW

 • Konsekwencje braku wiedzy audytora – przykłady
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla gazów i par cieczy
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla pyłów, proszków i włókien

3) Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów

 • Atmosfery wybuchowe
 • Strefy zagrożenia wybuchem

Czytaj dalej

 • Urządzenia pracujące w dwóch strefach zagrożenia wybuchem
 • Generowanie pyłowych atmosfer wybuchowych
 • Ochrona przed skutkami wybuchu
 • Wtórne wybuchy

4) Prewencja i ograniczanie skutków wybuchu

 • Działania prewencyjne
 • Ograniczanie skutków wybuchu
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych

5) Studia przypadków

6) Wybuchy pyłów – STATYSTYKI

 • Które pyły generują najwięcej wybuchów
 • W jakich procesach najczęściej dochodzi do wybuchu pyłu

7) Źródła zapłonu prowadzące do wybuchu – STATYSTYKI

 • Najczęstsze źródła zapłonu prowadzące do wybuchu (wg branż)

8) Definicje

Studia przypadków

Czyli jak dochodzi do wybuchu na przykładzie 5 zakładów przemysłowych

Poradnik to przede wszystkim wiedza praktyczne. Dlatego znajdziesz w nim m.in. 5 studiów przypadków wraz z filmami, obrazującymi przyczyny i skutki wybuchów w zakładach przemysłowych z rożnych sektorów.

  Powiedz nam gdzie mamy wysłać przewodnik

  Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

  Nazwa firmy*

  E-mail firmowy*

  Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.

  Przewodnik w przystępny i prosty sposób przedstawi Ci ścieżkę postępowania od określenia czy w Twoim miejscu pracy występuje realne ryzyko wybuchu, po dostosowanie go do przepisów prawa. Poradnik to praktyczna wiedza wsparta przykładami, uwagami i komentarzami ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów