Sprawdź parametry wybuchowe Twojego pyłu

Aby sprawdzić parametry wybuchowe Twojego produktu podaj w formularzu jego nazwę (np. pył węglowy, pył kukurydzy, mączka kostna, maltodekstroza itp.). W raporcie otrzymasz informację nt. takich parametrów jak współczynnik wybuchowości Kst, maksymalne ciśnienie wybuchu, minimalna energia zapłony, temperatury zapłonu obłoku oraz warstwy pyłu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu udostępnianie raportu na temat parametrów wybuchowości opisanej wyżej substancji, a także artykułów i informacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.