Systemy HRD (systemy tłumienia wybuchu butlami HRD)

Nazywam się Bogdan Nowak i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli jesteś zainteresowany zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi
takimi jak odpowietrzanie wybuchu, tłumienie czy izolacja wybuchu to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 737 870 789 | b.nowak@g-w.eu

Systemy HRD (tłumienie wybuchu) to kombinacja czujników, centrali sterującej i specjalnego środka gaśniczego – środka tłumiącego. Istota systemu tłumienia butlami HRD, polega na błyskawicznym wykryciu zarzewia wybuchu i jego zgaszeniu. Jest to jedyny rodzaj zabezpieczeń przeciwwybuchowych, który nie dopuszcza do rozwinięcia się wybuchu. Pierwszym elementem systemu HRD są czujniki. Zamontowane w urządzeniu przekazują informację do centrali sterującej butlami HRD (drugi element systemu). Ostatecznie sygnał o powstającym wybuchu trafia do butli HRD (ang. High Rate Discharge). Są one rodzajem wysokociśnieniowej gaśnicy. Zadaniem proszku znajdującego się w środku butli HRD jest stłumienie wybuchu w jego początkowej fazie. Dzięki temu nie dochodzi do wzrostu ciśnienia i rozwoju ognia. Czas potrzebny na wykrycie oraz stłumienie wybuchu liczony jest w tysięcznych częściach sekundy.

schemat systemu hrd do tłumienia wybuchu pyłu

Tłumienie wybuchu (System HRD) – uniwersalne zabezpieczenie przed eksplozją pyłu

butla HRD do systemu tłumienia wybuchu

Najważniejszą zaletą systemu tłumienia wybuchu jest realne zapobieganie rozwinięciu się wybuchów pyłu w przemyśle. Zgodnie z Dyrektywą Atex, pracodawca może zainstalować różnego rodzaju metody zabezpieczenia instalacji procesowych przed skutkami wybuchu. Większość z nich posiada jednak liczne ograniczenia ich stosowania. Tłumienie wybuchów w przemyśle jest natomiast jedyną metodą, która z perspektywy bezpieczeństwa wybuchowego zgodnego z wymaganiami Dyrektywy ATEX jest całkowicie uniwersalna, niezależnie od lokalizacji instalacji procesowych, czy produktów, które są przetwarzane.

Dyrektywa Atex nakłada na pracodawcę obowiązek sprowadzenia ryzyka wybuchu pyłu do akceptowalnego poziomu. Oznacza to, że zastosowanie paneli dekompresyjnych, czy też układów bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu jest jak najbardziej akceptowalne. Oczywiście pod warunkiem, że spełnionych będzie wiele obwarowań, które muszą być uwzględnione dla tych rodzajów systemów przeciwwybuchowych. Piszemy o nich w artykule. Warto wspomnieć, że przy odpowietrzaniu wybuchu nie zapobiegamy powstaniu eksplozji, ale wyprowadzamy jej skutki do atmosfery w sposób bezpieczny. Mówiąc wprost wybuch w instalacjach procesowych wówczas powstanie, ale nie spowoduje zagrożenia dla pracowników i szkód w innych częściach instalacji. Samo urządzenie, z którego zostanie uwolniony wybuch, często wymaga gruntownej naprawy.

Podsumowując, warto podkreślić raz jeszcze, że układy zabezpieczeń oparte o butle HRD (high rate discharge – czyli rodzaj wysokociśnieniowej gaśnicy), eliminują wszystkie powyższe problemy. Zgodnie z Dyrektywą ATEX można je stosować praktycznie dla każdego rodzaju pyłów i dla wszystkich urządzeń.

Tłumienie wybuchu HRD – Oferta

PO PIERWSZE: DETEKTORY WYBUCHU NA URZĄDZENIACH

W ramach systemu tłumienia wybuchu (a także aktywnych systemów izolacji wybuchu pyłów) wymienione niżej czujniki znajdujące się w ofercie GRUPY WOLFF odpowiadają za jak najszybsze wykrycie zarzewia wybuchu. W zależności od rodzaju czujnika wykrywają przyrost ciśnienia odpowiadający rozpoczynającemu się wybuchowi, bądź też monitorują pojawienie się iskry lub płomienia wewnątrz chronionego urządzenia.

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni IR-13 skonstruowany jest po to, aby w ciągu maksymalnie 1,5 milisekundy zdążył wykryć powstający wybuch w urządzeniu, który zostanie zidentyfikowany poprzez wykrycie iskry lub płomienia.

Czujnik optyczny w podczerwieni DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni DG-IR-3C skonstruowany jest po to, aby w ciągu 5 milisekund wykryć iskry lub płomień wewnątrz chronionych urządzeń, które mogą świadczyć o początku procesu wybuchu.

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2

Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2 to element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu.

PO DRUGIE: CENTRALE STERUJĄCE

Centrale sterujące systemem bezpieczeństwa wybuchowego mogą być jednostrefowe lub wielostrefowe – wszystko zależy od zapotrzebowania poszczególnej instalacji. Odpowiadają one za otrzymanie sygnału alarmowego z czujników, analizę sygnału dotyczącą koniecznych do aktywacji stref tłumienia i/lub izolacji wybuchu (w przypadku central wielostrefowych) i wysłania sygnałów do zaworów butli HRD o konieczności otwarcia.

EX 8000 wielostrefowa centrala sterująca tłumieniem wybuchu

Wielostrefowa centrala sterująca tłumieniem wybuchu EX 8000 to najbardziej wszechstronne rozwiązanie tego typu na rynku, które umożliwia dowolną konfigurację aktywacji poszczególnych stref ochronnych

EX 100.1 i EX 200 – Jednostrefowa centrala sterująca tłumieniem wybuchu

Jednostrefowa centrala sterująca tłumieniem wybuchu EX 100.1 i EX 200 jest idealna do zastosowania, kiedy chcesz zastosować system tłumienia wybuchu (lub też izolacji wybuchu), który w jednym momencie ma aktywować wszystkie zamontowane butle HRD.

PO TRZECIE: BUTLE HRD

Butle typu HRD to rodzaj wysokociśnieniowej gaśnicy. Zawierają proszek gaszący, który pod ogromnym ciśnieniem jest wstrzykiwany do chronionego urządzenia w momencie, w którym centrala sterująca systemem tłumienia wybuchu prześle sygnał do zaworu butli o konieczności otwarcia. Zawory te są w postaci detonatora ze spiralą rozcinającą płytkę bezpieczeństwa lub też są elektromechaniczne.

Butla HRD eSUPPRESSOR™

eSUPPRESSOR™ charakteryzuje się unikalnym uruchamianiem w sposób elektromechaniczny, w porównaniu do najczęściej stosowanego otwarcia butli z wykorzystaniem detonatorów pirotechnicznych.

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butla z czynnikiem gaszącym typ HRD-E tłumi wybuch w czasie 30 – 85 milisekund

Tłumienie wybuchu pyłu – koszt czy inwestycja?

Czy system HRD to spory koszt? Czy to jest w ogóle koszt, czy raczej inwestycja? Tego typu pytanie często pada od dyrektorów finansowych i działów zakupów. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, aczkolwiek składa się na nią kilka perspektyw. Jednym słowem system tłumienia wybuchu to inwestycja. Dlaczego?

Perspektywa 1: Wybuch pyłu

Jak już wspomnieliśmy, jest to jedyna forma zabezpieczeń przeciwwybuchowych, która nie dopuszcza do wybuchu pyłu. Zapewnia więc najwyższy poziom bezpieczeństwa wybuchowego.

Perspektywa 2: Porównanie z odciążaniem wybuchu z perspektywy chronionego urządzenia

Jeśli butle HRD zapobiegną wybuchowi pyłu, przywrócenie urządzenia trwa dosłownie kilka, kilkanaście godzin. Nie dochodzi do zniszczenia urządzenia. Wystarczy więc przeczyścić je, zainstalować nowe butle HRD, sprawdzić poprawność działania systemu i gotowe. Urządzenia, w których doszło do odpowietrzenia wybuchu pyłu, należy gruntownie przebadać, czy nadają się do dalszej pracy. Często bowiem wymagana jest ich naprawa, albo i wymiana. W wielu przypadkach mowa o układach urządzeń produkowanych „pod klucz”. Wtedy konieczny staje się wielodniowy przestój produkcji, co oprócz kosztu naprawy lub zakupu nowego urządzenia, stanowi dodatkowy koszt dla zakładu przemysłowego. Wówczas koszty dla zakładu przemysłowego potrafią być liczone w milionach złotych.

Perspektywa 3: Element kompletu zabezpieczeń przeciwwybuchowych, czyli także izolacji wybuchu.

Wśród wymaganych Dyrektywą ATEX metod zabezpieczeń przeciwwybuchowych nie wolno zapominać o układach izolacji wybuchu. Bezpieczeństwo wybuchowe zostanie tylko wtedy zrealizowane poprawnie, jeśli zabezpieczymy nie tylko pojedyncze urządzenie, ale zapobiegniemy przeniesieniu się wybuchu pyłu do innych części instalacji. Izolacja wybuchu również często jest realizowana za pomocą butli HRD. W takim kontekście zabezpieczenie układów i urządzeń tłumieniem wybuchu jest korzystne, gdyż największym kosztem tego systemu bezpieczeństwa jest centrala sterująca. Jeśli więc butle HRD zostaną wytypowane jako optymalna forma izolacji wybuchu na terenie zakładu, to zastosowanie tłumienia wybuchu do ochrony urządzeń, opiera się na dokupieniu dodatkowych butli i czujników. Najdroższy element systemu może sterować zarówno uruchomieniem systemu HRD na etapie ochrony poszczególnego urządzenia, jak i jego izolacji.

butla HRD do systemu tłumienia wybuchu

Wspólnie chronimy Twoich pracowników,
majątek firmy i środowisko.

Bartosz Wolff: „W GRUPIE WOLFF przez ponad 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. Nie zawsze wszystko szło gładko tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli, ale nigdy nie zostawiliśmy naszego partnera w potrzebie – po prostu zawsze razem dążymy do celu. Jednocześnie chcemy inspirować zakłady przemysłowe, aby stosowały w swoich procesach najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego i w ten sposób chroniły swoich pracowników, swoje mienie oraz środowisko naturalne.”

Współpracując z nami zyskujesz więcej niż bezpieczeństwo wybuchowe

Znamy wymagania ubezpieczycieli

Nasze realizacje nigdy nie były podważane przez ubezpieczycieli, co znacząco ułatwia proces uzyskiwania lub odnawiania polis.

Spełniamy warunki straży pożarnej
i inspektorów ppoż.

Realizowane przez nas zabezpieczenia są bez uwag akceptowane przez straż pożarną, czy inne podmioty wydające opinie i pozwolenia

Zabezpieczamy nasze realizacje
polisą ubezpieczeniową

Przy okazji zabezpieczeń realizowanych przez GRUPĘ WOLFF, majątek Twojej firmy jest dodatkowo chroniony przez naszą polisę ubezpieczeniową na wypadek braku lub błędnego zadziałania wdrożonych przez nas systemów ochronnych.

W razie pytań skontaktuj się ze mną

Nazywam się Bogdan Nowak i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli jesteś zainteresowany zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi
takimi jak odpowietrzanie wybuchu, tłumienie czy izolacja wybuchu to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 737 870 789 | b.nowak@g-w.eu

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

  Nazwa firmy*

  E-mail firmowy*

  Telefon firmowy*

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na kontakt w celu przedstawienia informacji ofertowej. Jednocześnie interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.

  A może na zapytanie ofertowe jeszcze za wcześnie, gdyż musisz najpierw przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

  Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

  • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
  • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
  • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
  • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
  • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

   Pobierz darmowy PDF

   Co zyskasz dodatkowo:

   • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX


   • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami


   • informacje o darmowych szkoleniach online


   • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej


   WAŻNA INFORMACJA
   W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.