SZKOLENIA ATEX

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

SZKOLENIA ATEX

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

WARSZTATY ONLINE

Warsztaty online to nowa formuła darmowych szkoleń, przez wielu zwana webinarami. Warsztaty skupiają się na wąskiej tematyce, dzięki czemu trwają ok. 1,5 godziny. Niewątpliwą zaletą jest to, że są dostępne dla każdego, za darmo i w wybranym przez siebie terminie – warsztaty odbywają się regularnie. Z naszych warsztatów skorzystało już ponad 1671 osób.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte realizowane są dla grup od 5 do 15 osób pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników oraz specyfiki danej firmy. Miejsce oraz termin szkolenia ustalane są indywidualnie. W przypadku większej ilości osób szkolenia realizowane są w podziale na grupy.

 DLACZEGO
WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA 

Referencje

 PROGRAM,
NA KTÓRY WPŁYW MIAŁY LATA PRAKTYKI 

Nie jesteśmy teoretykami. Eksperci z GRUPY WOLFF to praktycy, którzy pracują przy szerokiej gamie projektów w m.in. branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Przez ostatnie 25 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Każdego dnia realizujemy zadania polegające na:

 • opracowaniu dokumentacji ATEX
 • wdrażaniu działań prewencyjnych
 • wykonywaniu systemów bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego
 • kompleksowym dostosowywaniu zakładów do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego

WARSZTATY ONLINE

SKORZYSTAJ Z CAŁKOWICIE DARMOWEJ WIEDZY

Warsztaty online to nowa formuła darmowych szkoleń, przez wielu zwana webinarami. Warsztaty skupiają się na wąskiej tematyce, dzięki czemu trwają ok. 1,5 godziny. Niewątpliwą zaletą jest to, że są dostępne dla każdego, za darmo i w wybranym przez siebie terminie – warsztaty odbywają się regularnie. Z naszych warsztatów skorzystało już ponad 1671 osób.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

Szkolenia zamknięte realizowane są dla grup od 5 do 15 osób pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników oraz specyfiki danej firmy. Miejsce oraz termin szkolenia ustalane są indywidualnie. W przypadku większej ilości osób szkolenia realizowane są w podziale na grupy.

WAŻNE: tematyka szkolenia zamkniętego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Zazwyczaj budowana jest w oparciu o 5-7 tematów z poniższej listy (omówienie jednego tematu średnio trwa 45 min). Daj nam jednak znać jeśli nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień.

1. Substancje stwarzające zagrożenie wybuchem

 • rodzaje substancji niebezpiecznych
 • parametry fizykochemiczne substancji decydujące o poziomie zagrożenia
 • źródła informacji o parametrach fizykochemicznych

2. Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – minimalne wymagania dla pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U.2010 nr 138 poz. 931)

 • najważniejsze zapisy
 • wymagania dyrektywy dotyczące pracodawców
 • ocena ryzyka wybuchu
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (zawartość DZPW, etapy opracowania dokumentu)

3. Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dz. U. 2016 poz. 817)

 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej, oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex, dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem)

4. Podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem

 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • normy dotyczące klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
  • PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
  • PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe

5. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem gazów

 • zabezpieczanie instalacji technologicznych za pomocą przerywaczy ognia
  • dobór przerywaczy płomienia – potrzebne dane wejściowe, wymagania przepisów
  • prawidłowa eksploatacja przerywaczy płomienia
  • zalety i ograniczenia niektórych rozwiązań technicznych
 • detekcja gazów i płomienia w obrębie instalacji i hal przemysłowych
  • dobór właściwej technologii wykrywania gazu (przegląd dostępnych technologii detekcji, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • detekcja płomienia – dobór właściwej technologii detekcji (przegląd po dostępnych technologiach pomiaru, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • nowoczesne technologie detekcji gazu (laserowa detekcja z otwartą ścieżką, ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu)
  • niestandardowe rozwiązania w zakresie detekcji gazu (systemy próbkujące, systemy detekcji „szyte na miarę”)

6. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów

 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne (odciążanie wybuchu, tłumienie wybuchu, izolacja wybuchu)
 • zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań

7. Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych

 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu

8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie

9. Eksploatacja maszyn i urządzeń w praktyce

 • pojęcia podstawowe, przyjęcie urządzeń do eksploatacji, podstawy eksploatacji urządzeń
 • budowa planów remontowych
 • realizacja remontów
 • nadzorowanie i kontrola procesów produkcyjnych

10. Uziemienia elektrostatyczne

 • podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną
 • dostępne rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zagrożeniem ze strony elektryczności statycznej
 • zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem – pyły, gazy, opary (film z komentarzem)

11. Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Termin: ustalany jest indywidualnie (dogodny dla obu stron)
 • Miejsce: ustalane jest indywidualnie (może to być siedziba zleceniodawcy lub sala w dowolnym mieście)
 • Cena: uzależniona jest od ilości uczestników, lokalizacji, tematyki i czasu trwania szkolenia (jeden/dwa dni). Aby otrzymać ofertę skontaktuj się z nami.

Bazowe szkolenie ATEX pt.: przekrojowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów kierujemy w szczególności do:

 • firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie),
 • firm ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi dla branży przemysłowej,
 • straży pożarnej i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • organizacji państwowych.

DLACZEGO MY?

BO JESTEŚMY PRAKTYKAMI

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. A oto ostatnie projekty w jakich braliśmy udział.

BO DBAMY O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy anonimowe ankiety, które pozwalają nam doskonalić się dla Ciebie.

Wyniki anonimowej ankiety

BO MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

Zaufały nam dziesiątki firm z branży przemysłowej, ubezpieczeniowej, a także jednostki notyfikujące, straż pożarna oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas.

Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Od wielu lat organizujemy szkolenia, a od kilku lat uzupełniamy je unikalnymi pokazami wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo. Opisz nam swoje potrzeby, a z pewnością postaramy się je spełnić.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.