SZKOLENIA ATEX

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

RODZAJE SZKOLEŃ

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte realizowane są dla grup od 5 do 15 osób pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników oraz specyfiki danej firmy. Miejsce oraz termin szkolenia ustalane są indywidualnie. Szkolenia zamknięte to: najniższy koszt za osobę, najwyższa efektywność oraz maksymalna wygoda (możliwość organizacji szkolenia w Twojej firmie lub w hotelu w Twoim mieście).

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte realizowane są dla grup od 10 do 20 osób, które pochodzą z różnych firm i organizacji. Ich termin, miejsce oraz tematyka ustalane są z półrocznym wyprzedzeniem co umożliwia Ci zaplanowanie cyklu szkoleń. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą przeszkolić do pięciu pracowników. Powyżej tej liczby, z ekonomicznego punktu widzenia, należy rozważyć szkolenie zamknięte.

Rekomendują nas

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

Dedykowane szkolenia zamknięte
termin – do ustalenia | miejsce – do ustalenia

Szkolenie ATEX [pyły]
22.02.17 – Wrocław | 26.04.17 – Olsztyn

Szkolenie ATEX [pyły + pokaz wybuchów]
23.02.17 – Wrocław | 27.04.17 – Olsztyn

Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]
24.01.17 – Kraków | 22.03.17 – Poznań | 21.06.17 – Łódź | 07.07.17 – Zakopane | 22.11.17 – Łomża | 06.12.17 – Balice [Kraków]

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

Szkolenie o charakterze zamkniętym są organizowane dla konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy. Zwyczajowo w szkoleniu bierze udział od 5 do 15 osób.

WAŻNE: tematyka szklenia zamkniętego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Zazwyczaj budowana jest w oparciu o 5-7 tematów z poniższej listy (omówienie jednego tematu średnio trwa 45 min). Daj nam jednak znać jeśli nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień.

 1. Podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 i rozporządzenie polskie (dotyczy: właścicieli linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem).
 2. Podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX95 i rozporządzenie polskie (dotyczy: dostawców maszyn i urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem); wzajemne relacje pomiędzy dyrektywami ATEX137 i ATEX95.
 3. Podstawy prawne związane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów; wzajemne relacje z dyrektywą ATEX137.
 4. Podstawowe zasady klasyfikacji i oznakowania stref zagrożenia wybuchem; krytyczna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, par cieczy i pyłów.
 5. Uziemienia elektrostatyczne – waga problemu, przykłady i dostępne rozwiązania techniczne.
 6. Typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w przemyśle i podstawowe zasady ich doboru (odciążanie, tłumienie, izolacja wybuchu); podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem.
 7. Przykłady filmowe ilustrujące skuteczność (wady i zalety) stosowania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych (wybuchy testowe).
 8. Podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (film z komentarzem).
 9. Przykłady wybuchów w przemyśle (prezentacja ze zdjęciami oraz film – symulacja jednego z wybuchów).
 10. Stopień i dyspozycyjność wentylacji, a zasięg stref zagrożenia wybuchem, na przykładzie sieci gazowych, gazu propan-butan, wodoru, acetylenu; stacje ładowania akumulatorów, szafy bezpieczeństwa do magazynowania substancji chemicznych.
 11. Urządzenia elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne doboru urządzeń.
 12. Zagrożenie poważną awarią w przemyśle; wybrane problemy związane z magazynowaniem (silosy, zbiorniki), odpylaniem (filtry, cyklony, odkurzanie), układy nawęglania w elektrowniach (młyny), ograniczenia związane ze stosowaniem systemu odciążenia wybuchu.
 13. Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach biomasy (przyjęcie, magazynowanie i podawanie biomasy dla potrzeb spalania/współspalania, odpylanie, wpływ jakości surowca); zagrożenia związane z małymi instalacjami biomasy.
 14. Problemy zagrożenia wybuchem związane z magazynowaniem i odpylaniem na instalacjach przygotowania paliw alternatywnych do spalania.
 • Termin: ustalany jest indywidualnie (dogodny dla obu stron)
 • Miejsce: ustalane jest indywidualnie (może to być siedziba zleceniodawcy lub sala w dowolnym mieście)
 • Cena: uzależniona jest od ilości uczestników, lokalizacji, tematyki i czasu trwania szkolenia (jeden czy dwa dni). Koszt szkolenia rozpoczyna się już od 4000 PLN netto, co przy założeniu że szkolenie będzie realizowane dla 6-15 osób stanowi bardzo atrakcyjną cenę.

Bazowe szkolenie ATEX pt.: przekrojowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów kierujemy w szczególności do:

 • firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie),
 • firm ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi dla branży przemysłowej,
 • straży pożarnej i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • organizacji państwowych.

SZKOLENIA OTWARTE

WYBIERZ PROGRAM, TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

W szkoleniach otwartych udział biorą przedstawiciele różnych firm i organizacji. Grupę szkoleniową stanowi od 10 do 20 uczestników. Programy szkoleń zostały oparte o doświadczenie i wiedzę dr hab. inż. Andrzeja Wolffa – wieloletniego praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

DLACZEGO MY?

BO JESTEŚMY PRAKTYKAMI

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. A oto ostatnie projekty w jakich braliśmy udział.

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

BO DBAMY O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy anonimowe ankiety, które pozwalają nam doskonalić się dla Ciebie.

Wyniki anonimowej ankiety

BO MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

Zaufały nam dziesiątki firm z branży przemysłowej, ubezpieczeniowej, a także jednostki notyfikujące, straż pożarna oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.

BO DAMY CI PREZEN

Każdy uczestnik otrzyma prezent w postaci rocznej prenumeraty czasopisma Express Przemysłowy o wartości 100 PLN!

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas.

Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Od wielu lat organizujemy szkolenia, zarówno te otwarte jak i zamknięte, a od kilku lat uzupełniamy je unikalnymi pokazami wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo. Opisz nam swoje potrzeby, a z pewnością postaramy się je spełnić.

Wybierz temat:*

Imię i nazwisko:*

Nr telefonu:*

Stanowisko:*

E-mail:*

Firma lub organizacja:*

NIP:*

Adres

Treść zapytania/Uwagi

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń.

12 2018 100

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)