Bezpieczeństwo procesowe: prawo, normy, praktyka

Polityka bezpieczeństwa, ryzyko procesowe, poważne awarie przemysłowe, scenariusze awaryjne, środki bezpieczeństwa to kluczowe obszary, jakie w czasie szkolenia omówi Paweł Wąsowicz - wieloletni praktyk oraz autor lub współautor wielu projektów analitycznych, a także ceniony szkoleniowiec z zakresu analiz ryzyka.

Drugie szkolenie gratis

Certyfikat ważny 5 lat

Poradnik ATEX gratis

Program szkolenia

Czas trwania 9:30 – 16:00

Jak zaplanować i zrealizować politykę bezpieczeństwa. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym – 50 min.

Zakres tematu: regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, bezpieczeństwo procesowe systemów technicznych; bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych; polityka bezpieczeństwa; zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych; ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym; istotne przesłanki zarządzania bezpieczeństwem instalacji przemysłowych.

Jak zarządzać ryzykiem procesowym – ogólny model – 25 min.

Zakres tematu: zarządzanie ryzykiem procesowym; ogólny model zarządzania ryzykiem procesowym; zakres realizacyjny

Jak dochodzi do poważnych awarii przemysłowych – specyfika i mechanizmy – 30 min.

Zakres tematu: Mechanizm powstawania awarii procesowych; studium przypadku zdarzeń historycznych: Seveso (Włochy, 1976 r.), Flixborough (Wielka Brytania, 1974 r.), Bhopal (Indie, 1984 r.); ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii.

coffee cupPrzerwa kawowa – 10 min.

Identyfikacja i ocena scenariuszy awaryjnych oraz narzędzia analityczne wspomagające ocenię zagrożeń. Raportowanie analiz bezpieczeństwa – 90 min.

Zakres tematu: Identyfikacja źródeł zagrożeń; wybór metodyki analiz (listy kontrolne, metody klasyfikacyjne, wstępna analiza zagrożeń – PHA, analiza What If, badanie HAZOP, analiza FMEA, analiza drzewa błędów – FTA, analiza drzewa zdarzeń – ETA, analiza przyczyn i skutków – CCA);  określenie przyczyn uwolnień substancji (energii); identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii); określenie potencjalnych skutków uwolnień substancji (energii); scenariusze awaryjne; ocena ryzyka; analiza warstw zabezpieczeń – AWZ; miary ryzyka; raportowanie analiz ryzyka.

plateLunch – 40 min.

Jak zaplanować, a następnie wdrożyć organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ochrony – 15 min.

Zakres tematu: wielowarstwowość systemów ochronnych na instalacjach przemysłowych; zachowanie równowagi między zagrożeniami i systemami ochronnymi; zarządzanie zmianami.

Kultura bezpieczeństwa  – 15 min.

Zakres tematu: promowanie kultury bezpieczeństwa; miary kultury bezpieczeństwa.

Ćwiczenia warsztatowe: metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na instalacjach przemysłowych, z wykorzystaniem studium przypadku  45 min.

Zakres tematu: analiza bezpieczeństwa układu procesowego z wykorzystaniem metodyki w szeregu PHA – HAZOP – (ETA) – AWZ.

Dyskusja i konsultacje – 60 min.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.

Paweł Wąsowicz

Praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego oraz systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Szkoleniowiec z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych).

Szkolenie-sala

Drugie szkolenie gratis 
Każdy uczestnik otrzyma możliwość udziału w wybranym czwartku z bezpieczeństwem. Jest to nowatorska formuła szkoleń nastawiona na konsultacje, dyskusję i rozwiązywanie Twoich realnych problemów.

Prace-na-zakladzie

Nie jesteśmy teoretykami 
Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Przez ostatnie 24 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, włączając w to opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie projektów oraz fizyczne działania w obrębie instalacji przemysłowych mające na celu ich dostosowanie do obowiązującego prawa oraz poprawę bezpieczeństwa. 

Certyfikat atex

Certyfikat chroniony hologramem 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wyszczególnionym zakresem szkolenia. Certyfikat posiada hologram zabezpieczający go przed sfałszowaniem. Ważność dokumentu to 5 lat. 

Robert Zaborowski

Robert Zaborowski
Beckers Group – Kierownik produkcji
Dziękuję za bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie. Szczerze polecam je tym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z zagadnieniami ATEX.

Rafał Łaskawiec

Rafał Łaskawiec
Entec Solutions – Projektant 
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu. Już dawno nie byłem na szkoleniu, które aż tak bardzo ugruntowało moją skromną wiedzę na ten temat.

Tomasz Masztakowski_1

Tomasz Masztakowski
ORLEN Eko – Inspektor BHP 
Udział w tematycznym szkoleniu na pewno nie był czasem straconym. Fachowa wiedza trenerów odniesiona do konkretnych problematycznych przykładów z rzeczywistości daje obraz profesjonalizmu ludzi z Grupy Wolff.

Grzegorz Bednarek

Grzegorz Bednarek
Walcownia Rur Andrzej – BHP 
Pierwszy raz spotkałem się z tego typu szkoleniem – że bardziej dyskusja oraz wymiana eksperckiej wiedzy aniżeli wykład z prezentacją. Uważam iż szkolenie było naprawdę wartościowe – chciałbym kiedyś uczestniczyć w kolejnych.

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów