Czwartek z bezpieczeństwem [szkolenie i konsultacje]

MIEJSCE I TERMIN: Balice [Kraków] | 08/11/2018 | 13:00 – 19:00 | Kolacja w cenie
TEMAT SZKOLENIA: Bezpieczeństwo produkcji w obszarach, gdzie mogą wystąpić palne oraz szkodliwe gazy i pary cieczy
Detektory gazów i płomienia

Czwartek z bezpieczeństwem to zupełnie nowy format szkoleń. Charakteryzuje się on stosunkowo krótką częścią wykładową skupiającą się na wąskiej tematyce oraz wyjątkowo długą częścią dyskusyjną.

Całe spotkanie odbywa się w luźnej atmosferze, która sprzyja zadawaniu pytań i dyskusji. Wręcz zachęcamy uczestników do wcześniejszego informowania nas o problemach, które chcieliby omówić. Zwieńczeniem wykładów i dyskusji jest wspólna kolacja, która odbywa się w pobliskim Skansenie Smaków (koszt kolacji pokrywa organizator, dojazd we własnym zakresie).

Program szkolenia

Czas trwania 13:00 – 19:00

Zabezpieczanie instalacji technologicznych za pomocą przerywaczy ognia
 • dobór przerywaczy płomienia – potrzebne dane wejściowe, wymagania przepisów
 • prawidłowa eksploatacja przerywaczy płomienia
 • zalety i ograniczenia niektórych rozwiązań technicznych
 • nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne przerywaczy płomienia i zaworów oddechowych – TORNADO
Cykl pracy sprężynowego zaworu bezpieczeństwa
 • analiza graficzna pracy sprężynowego zaworu bezpieczeństwa z odniesieniem do parametrów pracy w zabezpieczanej instalacji
 • wpływ nieprawidłowego doboru zaworu bezpieczeństwa na jego trwałość i parametry pracy zabezpieczanej instalacji
 • wpływ budowy kanału wylotowego z zaworu bezpieczeństwa na prawidłowość pracy urządzenia zabezpieczającego
 • Jak prawidłowo zabudować zawór bezpieczeństwa – analiza przypadku
Detekcja gazów i płomienia w obrębie instalacji i hal przemysłowych
 • dobór właściwej technologii wykrywania gazu (przegląd dostępnych technologii detekcji, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
 • detekcja płomienia – dobór właściwej technologii detekcji (przegląd po dostępnych technologiach pomiaru, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
 • nowoczesne technologie detekcji gazu (laserowa detekcja z otwartą ścieżką, ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu)
 • niestandardowe rozwiązania w zakresie detekcji gazu (systemy próbkujące, systemy detekcji „szyte na miarę”)

plateWspólna kolacja

Kolacja w swobodnej atmosferze odbędzie się w Skansenie Smaków (Cholerzyn 424, 32-060 Cholerzyn). Koszt kolacji pokrywa organizator. Dojazd do Skansenu Smaków we własnym zakresie.