Szkolenie ATEX - palne i wybuchowe pyły, gazy, pary

Przekrojowe szkolenie dla osób mających do czynienia z bezpieczeństwem wybuchowym w przemyśle. Program szkolenia bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu Mariusza Balickiego - praktyka, czynnie opracowującego dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Jego kompetencje potwierdza m.in. Certyfikat GIG Nr MEx/0002/II/2019.

Szkolenia ATEX

Warsztat szkoleniowy gratis

Certyfikat ważny 5 lat

Poradnik ATEX gratis

Program szkolenia

Czas trwania 9:00 – 15:30

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPW – Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 45 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne relacje pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex (dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem; grupy i kategorie urządzeń; rodzaje ochrony przeciwwybuchowej; oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex)

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów 30 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać
 • podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem (ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu)
  • odciążanie wybuchu
  • tłumienie wybuchu
  • izolacja wybuchu
Podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem – gazy, pary, ciecze – 30 min.
 • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej (systemy detekcji gazów)
 • zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej (systemy linowego pomiaru temperatury)
 • ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu (przerywacze płomienia detonacji / deflagracji)

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 30 min.
 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 35 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 30 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.

Szkolenia ATEX

Mariusz Balicki

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego. Praktyk, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/II/2019).

Przewodnik ATEX 

Po zapisie na szkolenie otrzymasz merytoryczny przewodnik ATEX pokazujący jak krok po kroku dostosować aparat, instalację lub cały zakład do wymogów dyrektywy ATEX. Poradnik zawiera:

 • praktyczną wiedzę popartą przykładami
 • studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle (różne branże)
 • unikalne materiały wideo
 • wskazówki i rady ekspertów

Warsztaty szkoleniowe gratis

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma kod rabatowy umożliwiający darmowy udziału w wybranym warsztacie szkoleniowym. Ta forma szkoleniowa, w zależności od wybranej tematyki obejmuje:

 • część teoretyczną
 • praktyczne przykłady lub pokazy
 • konsultacje, dyskusję i rozwiązywanie Twoich realnych problemów

Program edukacyjny po szkoleniu

Każdy uczestnik szkolenia staje się jednocześnie członkiem naszego programu edukacyjnego, w ramach którego najczęściej raz w miesiącu, na podany w zgłoszeniu adres email, dostarczymy Ci porcję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle. W ramach programu m.in. otrzymasz

 • filmy przedstawiające zdarzenia, studia przypadku oraz testowe pokazy wybuchów
 • artykuły pozwalające poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego
 • preferencyjne warunki udziału w konferencji HAZEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle

Wiedzę popartą praktyką

Nie jesteśmy teoretykami. Nasi eksperci to praktycy, którzy pracują przy szerokiej gamie projektów w m.in. branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Przez ostatnie 26 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Każdego dnia realizujemy zadania polegające na:

 • opracowaniu dokumentacji ATEX
 • wdrażaniu działań prewencyjnych
 • wykonywaniu systemów bezpieczeństwa wybuchowego i pozarowego
 • kompleksowym dostosowywaniu zakładów do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego

Certyfikaty ważne 5 lat

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wyszczególnionym zakresem szkolenia. Certyfikat posiada hologram zabezpieczający go przed sfałszowaniem. Ważność dokumentu to 5 lat. Co daje Ci certyfikat:

 • potwierdza Twoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego
 • zwiększa Twoje możliwości na rynku pracy
Robert Zaborowski

Robert Zaborowski
Beckers Group – Kierownik produkcji
Dziękuję za bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie. Szczerze polecam je tym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z zagadnieniami ATEX.

Rafał Łaskawiec

Rafał Łaskawiec
Entec Solutions – Projektant 
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu. Już dawno nie byłem na szkoleniu, które aż tak bardzo ugruntowało moją skromną wiedzę na ten temat.

Tomasz Masztakowski_1

Tomasz Masztakowski
ORLEN Eko – Inspektor BHP 
Udział w tematycznym szkoleniu na pewno nie był czasem straconym. Fachowa wiedza trenerów odniesiona do konkretnych problematycznych przykładów z rzeczywistości daje obraz profesjonalizmu ludzi z Grupy Wolff.

Grzegorz Bednarek

Grzegorz Bednarek
Walcownia Rur Andrzej – BHP 
Pierwszy raz spotkałem się z tego typu szkoleniem – że bardziej dyskusja oraz wymiana eksperckiej wiedzy aniżeli wykład z prezentacją. Uważam iż szkolenie było naprawdę wartościowe – chciałbym kiedyś uczestniczyć w kolejnych.

Nic tak nie uczy jak praktyka. Chcąc się do niej zbliżyć, wybrane nasze szkolenia (w tym niniejsze szkolenie) wspieramy demonstracyjnym pokazem wybuchów, któremu towarzysz komentarz eksperta. W ten sposób najłatwiej zrozumieć zagrożenie, jak również zjawiska zachodzące w czasie takiego zdarzenia. Poniżej prezentujemy przykładowy film prezentujący jeden z takich pokazów.

COVID-19

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zawiesić do końca roku szkolenia otwarte oraz warsztaty fizyczne. Chcąc jednak zapewnić Państwu dostęp do wiedzy uruchomiliśmy darmowe warsztaty online. Z fizycznymi szkoleniami oraz warsztatami planujemy wrócić w 2021, jednocześnie nadal realizujemy szkolenia zamknięte.

Szkolenie ATEX online

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów
DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172