Szkolenie ATEX - palne i wybuchowe pyły

Przekrojowe szkolenie dla osób mających do czynienia z bezpieczeństwem wybuchowym w przemyśle. Program szkolenia bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu Mariusza Balickiego - praktyka, czynnie opracowującego dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Jego kompetencje potwierdza m.in. Certyfikat GIG Nr MEx/0002/II/2019.

Szkolenia ATEX

Bezpieczne szkolenie zamknięte: wyłącznie dla Twoich pracowników, w formie stacjonarnej lub online

 DLACZEGO
WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA 

Referencje

 PROGRAM,
NA KTÓRY WPŁYW MIAŁY LATA PRAKTYKI 

Nie jesteśmy teoretykami. Eksperci z GRUPY WOLFF to praktycy, którzy pracują przy szerokiej gamie projektów w m.in. branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Przez ostatnie 25 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Każdego dnia realizujemy zadania polegające na:

 • opracowaniu dokumentacji ATEX
 • wdrażaniu działań prewencyjnych
 • wykonywaniu systemów bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego
 • kompleksowym dostosowywaniu zakładów do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego

Przykładowy program szkolenia.
Ostateczny program jest ustalany indywidualnie do potrzeb.

Czas trwania 9:00 – 15:30

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) – dyrektywa 99/92/WE – Atex 137

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPWDokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06
  Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – atmosfery zawierające pył palny
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – stan prawny odnoszący się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów  45 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne
   • odciążanie wybuchu
   • tłumienie wybuchu
   • izolacja wybuchu
Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych – 20 min.
 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu
8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie – 20 min.

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 30 min.
 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 30 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 25 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle
Szkolenia ATEX

Mariusz Balicki

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego. Praktyk, czynnie opracowujący dokumenty wymagane dyrektywą ATEX. Swoją wiedzą dzieli się w czasie szkoleń, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/II/2019).

Nic tak nie uczy jak praktyka. Chcąc się do niej zbliżyć, nasze szkolenia mogą być wsparte demonstracyjnym pokazem wybuchów, któremu towarzyszy komentarz eksperta. W ten sposób najłatwiej zrozumieć zagrożenie, jak również zjawiska zachodzące w czasie takiego zdarzenia. Poniżej prezentujemy przykładowy film prezentujący jeden z takich pokazów.

 CERTYFIKATY
I DODATKOWA WIEDZA W PRZYSZŁOŚCI 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu realizowanym zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015. Certyfikat posiada 5-letni okres ważności.

Szkolenie to nie koniec naszego wsparcia merytorycznego. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymywać dodatkowe materiały, które będą poszerzać jego wiedzę o bezpieczeństwie wybuchowym jeszcze przez wiele miesięcy po szkoleniu.

Przewodnik ATEX 

W ramach materiałów szkoleniowych otrzymasz merytoryczny przewodnik ATEX pokazujący jak krok po kroku dostosować aparat, instalację lub cały zakład do wymogów dyrektywy ATEX. Poradnik zawiera:

 • praktyczną wiedzę popartą przykładami
 • studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle (różne branże)
 • unikalne materiały wideo
 • wskazówki i rady ekspertów

Program edukacyjny po szkoleniu

Każdy uczestnik szkolenia może stać się jednocześnie członkiem naszego darmowego programu edukacyjnego, w ramach którego najczęściej raz w miesiącu, na podany adres email, dostarczymy porcję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle. W ramach programu m.in. przesyłamy

 • filmy przedstawiające zdarzenia, studia przypadku oraz testowe pokazy wybuchów
 • artykuły pozwalające poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego
 • preferencyjne warunki udziału w konferencji HAZEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle

 WYPEŁNIJ FORMULARZ
I POPROŚ O OFERTĘ SZKOLENIA DLA TWOJEJ FIRMY 

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.