[Szkolenie] Bezpieczeństwo wybuchowe w branży drzewnej i celulozowej

10-11 styczeń 2024, Balice, k. Krakowa

 • Przykłady wybuchów w polskich zakładach branży drzewnej – przyczyny i skutki
 • Przemyślany program: teoria, prawo, praktyka
 • Wspólna integracja będąca platformą do wymiany wiedzy w czasie wolnym

Szkolenie: bezpieczeństwo wybuchowe w branży drzewnej i celulozowej

10-11 styczeń 2024, Balice, k. Krakowa

 • Przykłady wybuchów w polskich zakładach branży drzewnej – przyczyny i skutki 
 • Przemyślany program: teoria, prawo, praktyka
 • Wspólna integracja będąca platformą do wymiany wiedzy w czasie wolnym

2 dni

3 ekspertów

ATEX

pozostało 14 miejsc

Dla kogo jest to szkolenie

Zakłady przemysłowe

Warsztat jest dedykowany pracownikom zakładów przemysłowych z branży drzewnej, którzy realnie myślą o poprawie bezpieczeństwa w swoich zakładach.

Ubezpieczyciele i brokerzy

Inżynierowie ryzyka i inni pracownicy firm ubezpieczeniowych, a także brokerskich, którzy biorą udział w szacowaniu ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Warsztat to źródło wiedzy także dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Studium przypadku

Czym będzie się wyróżniać to szkolenie? Przede wszystkim dwie pierwsze godziny poświęcimy na przedstawienie i omówienie realnych wybuchów w polskich zakładach z branży drzewnej. Tę dekonstrukcję zdarzeń będzie prowadził Zbigniew Wolff – człowiek, który mówiąc kolokwialnie, zjadł zęby na ochronie zakładów produkcyjnych przed wybuchem pyłów. To jednak nie wszystko – pozostała część szkolenia, którą poprowadzi Mariusz Balicki, także będzie się odnosić do przykładów z konkretnej gałęzi przemysłu.

W CZASIE ANALIZY TEGO WYBUCHU POKAŻEMY

Film z kamer przemysłowych

Animację pokazującą zdarzenie

Przyczyny wybuchu

Skutki wybuchu

Popełnione błędy

Czy droga na skróty ma sens

Prawidłowe podejście

Jak chronić instalacje odpylania

Czy to ważny temat?

Oceń samodzielnie. Poniżej znajdziesz zdjęcia po wybuchach pyłu drzewnego w 4 zakładach produkcyjnych. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi także do pożarów. Jak widać zdjęcia przedstawiają różne zakłady, w różnych lokalizacjach, ale skutki zawsze wyglądają podobnie.

Polska: 2020

Polska: 2020

Słowacja: 2022

Niemcy: 2023

Jak uczestnicy ocenili poprzednią edycję

Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz to szkolenie koledze po fachu?

Jak oceniasz poziom merytoryczny szkolenia?

Jak oceniasz organizację szkolenia?

Jak oceniasz lokal, w którym biesiadowaliśmy (wieczorne wyjście)?

+ 3000 osób nie może się mylić

Przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób. Zebraliśmy setki opinii. Wiemy co działa, a co nie, dlatego przekazujemy naszą wiedzę i doświadczenie w sposób rzeczowy i zrozumiały. Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń są poniższe opinie oraz setki przeszkolonych firm.

Robert Zaborowski

Robert Zaborowski
Beckers Group – Kierownik produkcji

Dziękuję za bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie. Szczerze polecam je tym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z zagadnieniami ATEX.

Tomasz Masztakowski_1

Tomasz Masztakowski
ORLEN Eko – Inspektor BHP

Udział w tematycznym szkoleniu na pewno nie był czasem straconym. Fachowa wiedza trenerów odniesiona do konkretnych problematycznych przykładów z rzeczywistości daje obraz profesjonalizmu ludzi z Grupy Wolff.

Rafał Łaskawiec

Rafał Łaskawiec
Entec Solutions – Projektant 

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu. Już dawno nie byłem na szkoleniu, które aż tak bardzo ugruntowało moją skromną wiedzę na ten temat.

Grzegorz Bednarek

Grzegorz Bednarek
Walcownia Rur Andrzej – BHP

Pierwszy raz spotkałem się z tego typu szkoleniem – że bardziej dyskusja oraz wymiana eksperckiej wiedzy aniżeli wykład z prezentacją. Uważam iż szkolenie było naprawdę wartościowe – chciałbym kiedyś uczestniczyć w kolejnych.

Paweł Niewojno – Schumacher Packaging

Bardzo merytoryczne szkolenie. Uzyskałem więcej potrzebnych informacji, niż oczekiwałem 🙂 Dziękuję!

Jarosław Otoka – Allianz

Szkolenie prezentujące zagadnienie w pigułce. Super.

Przemysław Paradnia – Polskie LNG

Idealna dawka wiedzy w pigułce.

Miejsce na Twoją opinię.

Dołącz do szkolenia i przekonaj się o jego jakości.

Praktycy dla praktyków

Jesteśmy praktykami, którzy na co dzień realizują projekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle. Zabezpieczamy rocznie kilkanaście zakładów przemysłowych. To właśnie te zadania stanowią podstawowy obszar naszej działalności i przychodu. Szkolenia natomiast to część naszej misji… misja dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, aby przemysł każdego dnia stawał się bezpieczniejszy.

Jedno szkolenie, 2 dni, 3 ekspertów

Najbardziej skondensowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle przedstawiona przez 6 ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie (detekcja pożarów, gaszenie pożarów – stałe urządzenia gaśnicze, zabezpieczenia przeciwwybuchowe, dokumentacja ATEX, elektrostatyka jako źródło pożaru/wybuchu, oświetlenie podstawowe i awaryjne w strefach zagrożenia)

Mariusz Balicki

Mariusz Balicki

Praktyk z olbrzymim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Zrealizował dziesiątki Audytów ATEX oraz Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla branży drzewnej, energetycznej, spożywczej. Szkoleniowiec szczególnie ceniony za jasny i rzeczowy sposób przekazywania wiedzy. Absolwent studiów Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych (Politechnika Łódzka) oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

zbigniew-wolff-1

Zbigniew Wolff

Brał udział w zabezpieczaniu przed wybuchem dziesiątek instalacji w branży drzewnej. Prawdziwy praktyk posiadający nie tylko wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, ale także bardzo dobrą znajomość linii produkcyjnych przetwarzających drewno. 

Krzysztof Szopa - uziemienia elektrostatyczneKrzysztof Szopa - uziemienia elektrostatyczne

Krzysztof Szopa

Ekspert w zakresie ochrony przed pożarem i wybuchem wywołanych w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Audytor zakładów przemysłowych pod kątem wspomnianych zagrożeń. Zapalony szkoleniowiec mocno stawiający na praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Pomaga zakładom przemysłowym z branży chemicznej, petrochemicznej, spożywczej oraz farmaceutycznej dobierać skuteczne uziemienia.

Program szkolenia

Dzień 1 – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe [10.01.24, 10:00 – 16:00]

Zrozumieć przyczyny i skutki wybuchów w branży drzewnej

Pokaż szczegóły

 • studium przypadku
 • pytania i odpowiedzi

Omówienie podstawowych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego + przykłady wybuchów

Pokaż szczegóły

 • definicja wybuchu
 • substancje stwarzające zagrożenie wybuchem
 • parametry wybuchowości
 • przykłady poważnych wybuchów w przemyśle

Ocena ryzyka wybuchu oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem – Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX USERS

Pokaż szczegóły

Pracodawca – minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 • najważniejsze zapisy rozporządzenia wdrażającego dyrektywę ATEX USERS
 • wymagana zawartość DZPW
 • etapy opracowania DZPW
  • analiza informacji na temat stosowanych substancji i realizowanego procesu produkcji
  • identyfikacja źródeł emisji oraz klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
  • analiza i ocena ryzyka wybuchu
  • przykłady środków ochronnych (technicznych i organizacyjnych) niezbędnych w celu ograniczenia ryzyka wybuchu do poziomu akceptowalnego

Przykłady zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w przemyśle

Pokaż szczegóły

Podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem

 • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej
  • detekcja gazów
  • bezpieczne sposoby usuwania pyłów
 • zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej
  • systemy wykrywania i gaszenia iskier
 • ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu
  • odciążanie wybuchu
  • tłumienie wybuchu
  • izolacja wybuchu

Pytania, dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2 – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe [11.01.24, 8:30 – 14:30]

Uziemienia elektrostatyczne

Pokaż szczegóły

 • kiedy elektryczność statyczna stanowi efektywne źródło zapłonu atmosfery wybuchowej
 • wartości krytyczne parametrów opisujących stopień naelektryzowania
 • sposoby zmniejszenia ryzyka zapłonu elektrycznością statyczną.
 • wielopoziomowe podejście w kontroli i obniżeniu ryzyka zapłonu elektrycznością statyczną
 • podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną
 • wytyczne do prowadzenia kontroli i omówienie nieprawidłowości na przykładach
 • ochrona przed elektrycznością statyczną dla pojemników mobilnych, zbiorników przejezdnych oraz instalacji transportu w oparciu o międzynarodowy standard techniczny IEC 60079-32-1 Atmosfery wybuchowe – Część 32-1: Zagrożenia elektrostatyczne, wytyczne – analiza wybranych przypadków
 • prezentacja sprawdzonych rozwiązań technicznych

Podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem

Pokaż szczegóły

 • normy dotyczące klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
  • PN-EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
  • PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe

Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114

Pokaż szczegóły

Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

  • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
  • wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX USERS i ATEX 114
  • urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
   • grupy i kategorie urządzeń
   • procedury oceny zgodności
   • rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
   • oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex
   • dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Instalowanie i przeglądy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Pokaż szczegóły

W tym module przedstawione są podstawowe zapisy dwóch norm serii PN-EN 60079 stanowiących tzw. dobrą praktykę inżynierską; normy te zawierają podstawowe wytyczne do projektowania instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem, poprawnego doboru urządzeń oraz rodzajach i zasadach wykonywania ich przeglądów

  • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
  • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych

  Formularz zamówienia szkolenia

  Szkolenie


  Termin:

  7 - 8 luty (środa - czwartek) godzina 09.30

  Miejsce:

  Balice (koło Krakowa) 32-083, ul. Spacerowa 5

  Koszt szkolenia:

  jedna osoba z firmy - 2350,- netto,

  dwie - 1950,- netto

  trzy i więcej - 1600,- netto

  Ilość osób:

  Kod rabatowy:


  Łączny koszt szkolenia :

  2350 netto zł


  Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email:info@grupa-wolff.eu.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

  Cena rezerwacji obejmuje szkolenie oraz materiały ze szkolenia. Należy jednak zauważyć, że cena nie obejmuje noclegów. Jest to kwestia, którą każdy uczestnik musi uregulować we własnym zakresie. W mailu potwierdzającym zaproponujemy cztery hotele, które mogą spełnić Państwa oczekiwania.

  Dane uczestnika


  Dodatkowe uwagi dotyczące uczestnika:

  Dane do faktury


  Dodatkowe uwagi dotyczące faktury:

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.