Wybuch pyłu w oczyszczalni ścieków w Stamford USA + komentarz eksperta

Borzdziłowski
Borzdziłowski

Nazywam się Bartłomiej Borzdziłowski i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 604 979 151 | b.borzdzilowski@grupa-wolff.eu

Wybuch pyłu

Już dwa tygodnie przed wybuchem w suszarni osadu ściekowego pojawiły się problemy z eksploatacją urządzeń. Skutkowały one spadkiem dziennej produkcji osuszonego osadu o ok. 1/3. Feralnego dnia awarii uległ wentylator. Z tego względu pracownicy techniczni zatrzymali linię suszarni i przystąpili do naprawy wentylatora. Wybuch nastąpił w momencie ponownego uruchomienia linii. Źródłem zapłonu okazał się niewiadomego pochodzenia rozżarzony węgielek, który dostając się do wentylatora, natrafił na zalegający pył i spowodował wybuch.

Straty

Straty materialne związane z uszkodzeniem budynku oraz maszyn liczone są w milionach dolarów. Zaliczane są do nich nie tylko koszty naprawy, ale także długotrwały przestój linii suszarni. Wielomiesięczne oczekiwanie na odpowiednie części i naprawę spowodowało, że oczyszczalnia musiała codziennie transportować osad ściekowy na wysypisko, co generowało dzienny dodatkowy koszt na poziomie 13 000 dolarów. W wyniku eksplozji nikt nie zginął, rannych zostało trzech pracowników.

Komentarz eksperta

Wybuchy pyłu pochodzącego z suszonego osadu ściekowego są częste, pomimo że wydawać by się mogło, że głównym zagrożeniem dla oczyszczalni ścieków jest metan oraz jego mieszanka z siarkowodorem powstająca w trakcie produkcji biogazu. Niewiele jest materiałów omawiających zagrożenie wybuchem pyłu w oczyszczalniach ścieków, co tylko pogłębia lukę informacyjną na rynku w tym zakresie. Kierownicy oczyszczalni ścieków słusznie kierują swoją uwagę na dokumentację techniczną stosowanych aparatów oraz wyniki analizy wybuchowości pyłu pochodzące z wyspecjalizowanych laboratoriów.

Często jednak dokumentacja techniczna urządzeń nie zawiera informacji dotyczących warunków pracy urządzenia z produktem, który może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Zdarza się również, że laboratoria określając stałą wybuchowości Kst, błędnie opisują pył jako „mało wybuchowy”, w momencie, kiedy zostanie on zaliczony do kategorii St1. Taki pył jest wybuchowy, tylko czas, kiedy osiągnie on swoje maksymalne ciśnienie wybuchu, jest minimalnie dłuższy, niż w kategorii St2 lub St3. Mowa tu jednak o milisekundach, dlatego skutki wybuchu takiego pyłu w przypadku braku zabezpieczeń mogą być podobne, niezależnie od kategorii St1, St2 lub St3.

Zainspirowało mnie to do stworzenia listy 5 pytań, jakie powinien sobie zadać każdy z pracowników oczyszczalni ścieków, aby stwierdzić czy pracuje w rejonie instalacji zagrożonej wybuchem:

 1. Czy w ramach procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadu ściekowego funkcjonuje linia suszenia osadów ściekowych? Jeśli tak, to czy jest ona zabezpieczona przed skutkami wybuchu (nie mówimy tutaj o zabezpieczaniach p.poż, czy np. inertyzacji)?
 2. Czy w ramach funkcjonowania oczyszczalni ścieków wykorzystuje się następujące aparaty: suszarnie, silosy, instalacje transportujące substancje sypkie (np. podnośniki kubełkowe) i czy są one wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe? Według statystyk dla wszystkich gałęzi przemysłu te trzy kategorie aparatów stanowią blisko 40% miejsc, w których najczęściej dochodzi do wybuchu atmosfer pyłowo-powietrznych.
 3. Czy istniejące konstruktywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe spełniają następujące warunki:
  • uwalniają skutki wybuchu do wnętrza pomieszczeń,
  • uwalniają skutki wybuchu w kierunku ciągów komunikacyjnych lub innych obiektów,
  • czy przeanalizowano skutki spalania pod względem uwolnienia substancji toksycznych do atmosfery?
 4. Czy stosują Państwo do sprzątania urządzenia podciśnieniowe (np. system centralnego odkurzania) oraz instalacje odpylające, aby minimalizować ilość zalegającego pyłu? Stosowanie nadciśnieniowych układów sprzątających (czyszczenie sprężonym powietrzem) może prowadzić do wzbudzenia pyłów osiadłych.
 5. Czy przeanalizowano w Państwa oczyszczalni skutki ewentualnego wybuchu, w tym czas potrzebny do przywrócenia instalacji do pracy i koszty?

Jeśli uważacie Państwo, że odpowiedzi, jakich sobie udzieliliście, nie do końca Was satysfakcjonują – zapraszam do kontaktu.

Sprawdź darmowy pakiet edukacyjny

Weź udział w darmowym warsztacie online lub/i dołącz do naszego programu edukacyjnego całkowicie za darmo. Ty zdobywasz wiedzę, my ustanawiamy dobre standardy bezpieczeństwa.

Przewiń do końca
sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

Darmowe warsztaty online

Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

Wybuch pyłu drzewnego

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

Oświetlenie podstawowe i awaryjne w strefach zagrożenia wybuchem

Jak dobrać oświetlenie podstawowe i awaryjne, tak by było zgodne z obowiązującymi przepisami? Na jakie rozwiązania konstrukcyjne zwrócić uwagę, aby inwestycja szybko nie okazała się workiem bez dna? Czy producenci opraw zawsze są uczciwi? To tylko kilka z kilkunastu tematów jakie zostaną poruszone w tym niezwykle merytorycznym warsztacie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe a aktualne wymogi prawne i normatywne

Przekrojowy warsztat dla osób mających do czynienia z oświetleniem ewakuacyjnym i zapasowym pracujących także w strefach zagrożenia wybuchem. Prowadzący skupia się na praktycznym podejściu do norm i aktów prawnych z zakresu odnoszących się do oświetlenia oraz jego zasilania jako jednej ze składowych bezpieczeństwa pożarowego w obiektach.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

To nie wszystko, przewiń niżej.

Pobierz przewodnik ATEX
Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

Co otrzymasz

 • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
 • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
 • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
 • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
 • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

 • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
 • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
 • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
 • artykuły i poradniki
 • możliwość darmowego udziału w warsztatach
 • duże zniżki na szkolenia i konferencje

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów