Potężny wybuch pyłu zbożowego – ponad 12 mln dolarów kary

Szkolenia ATEX
Szkolenia ATEX

Nazywam się Mariusz Balicki i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 50* *** *** | m.bal***@***** | +48 12 **** ***

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (OSHA) wniosła o 1,8 mln dolarów kary dla Didion Milling Inc za wybuch pyłu zbożowego, do jakiego doszło w jednym z zakładów produkcyjnych firmy. W wybuchu, który miał miejsce 31 maja 2017 roku, śmierć poniosło pięciu pracowników, dwunastu innych zostało rannych. W toku postępowań sądowych wykazano druzgocącą winę firmy. Z tego względu w ostateczności zawarto dwie ugody, na mocy których zakład przemysłowy zapłaci blisko 2 mln dolarów grzywien, a także ponad 10 mln dolarów odszkodowania dla rodzin ofiar.

Jak wykazało śledztwo OSHA na dwa dni przed wybuchem na terenie zakładu doszło do pożaru, którego zarzewie mieściło się w suszarni fluidyzacyjnej kukurydzy. Co więcej, OSHA już w 2011 roku wskazywała na szereg nieprawidłowości w zakładzie firmy Didion Milling Inc. Te same nieprawidłowości pojawiają się także w raporcie wydanym po wybuchu, co może świadczyć, że firma nie podjęła wtedy żadnych działań naprawczych.

Komentarz eksperta ATEX ds. zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Jak podkreśla Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF, większość urządzeń stosowanych w przetwórstwie zbóż jest zagrożona wybuchem. Aby chronić się przed eksplozją, w pierwszej kolejności należy eliminować potencjalne źródła zapłonu. Dlatego też kluczowe są takie działania jak ograniczanie ryzyka przedostania się do kanałów transportowych cząstek metalu i innych zanieczyszczeń, unikanie gromadzenia się ładunków elektrostatycznych mogące wywoływać iskry czy właściwe smarowanie i konserwacja urządzeń.

Należy jednak założyć, że pomimo podjętych działań prewencyjnych może dojść do wybuchu. Taki punkt widzenia jest zbieżny z podejściem agencji OSHA, co wynika między innymi z raportu w sprawie wybuchu w zakładzie produkcyjnym Didion Milling Inc. Z tego względu, oprócz prewencji konieczne jest stosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Dotyczy to w szczególności takich urządzeniach jak suszarnie, silosy (lub inne zbiorniki do przechowywania i magazynowania), czy filtry odpylające. Należy podkreślić, że dla ograniczenia skutków wybuchu niezmiernie istotne jest także zapewnienie efektywnych procedur sprzątania osiadłych pyłów, co drastycznie ogranicza ryzyko wtórnego wybuchu.

Wybuch pyłu zbożowego w Didion Milling Inc. – najważniejsze przyczyny:

 • szereg nieprawidłowości, które prowadziły do odkładania się w całym zakładzie warstwy palnego pyłu,
 • brak zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych,
 • brak odpowiedniego programu szkoleń,
 • brak przeglądów oraz nieprawidłowe utrzymanie urządzeń (w tym suszarni, filtrów odpylających, urządzeń procesowych).

Przykładowe nieprawidłowości wskazane przez OSHA – jak doszło do wybuchu pyłu zbożowego:

 • brak automatycznego systemu pożarowego na suszarni fluidalnej,
 • brak zabezpieczeń przeciwwybuchowych na wielu filtrach odpylających,
 • brak efektywnych metod zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń ferrytycznych (np. śrub, nakrętek itp.) do urządzeń mielących,
 • brak co najmniej dorocznych szkoleń personelu w zakresie źródeł zapłonu oraz utrzymania czystości w zakładzie,
 • braki w zakresie uziemień elektrostatycznych,
 • utrzymanie trzech młynów niezgodnie z zaleceniami producenta (głównie w kwestii okresowych przeglądów, czyszczenia i smarowania),
 • brak programu utrzymania porządku, który wskazywałby częstotliwość oraz metody, które w najlepszy sposób zapobiegałyby gromadzeniu się na urządzeniach i elementach konstrukcji budynku, palnego pyłu,
 • do czyszczenia urządzeń i elementów konstrukcji budynku używano sprężonego powietrza, co powodowało tworzenie się atmosfery wybuchowej,
 • brak natychmiastowych działań w stosunku do niewydajnych lub nieprawidłowo działających instalacji odpylania.

OSHA na 19 wykroczeń, które podzieliła na dwie kategorie:

 • rozmyślne – pracodawca świadomie nie spełnił wymogu prawnego lub pozostawał obojętny w stosunku do bezpieczeństwa pracowników,
 • poważne – zagrożenie w miejscu pracy, o którym pracodawca nie wiedział, ale które mogą doprowadzić do wypadku z prawdopodobnym skutkiem śmiertelnym lub poważnych obrażeń fizycznych.

Większość z 19 wykroczeń zostało zaklasyfikowanych jako rozmyślne.

Aktualizacja 2024: Wyroki sądowe

W trzech sprawach sądowych, które zakończyły się w drugiej połowie 2023 roku, potwierdzona została wina firmy i zarządzających zakładem przemysłowym w trakcie eksplozji pyłu zbożowego. Pyły zbóż są wybuchowe i ignorowanie tego niebezpieczeństwa jest niedopuszczalne – tak w skrócie można streścić sentencje sądowe. W konsekwencji zawartych ugód firma musi zapłacić blisko 2 mln dolarów grzywien, a także ponad 12 mln dolarów odszkodowania dla rodzin ofiar. Dodatkowo za fałszowanie dokumentacji, nakłanianie do składania fałszywych zeznać i ignorowanie zagrożeń dwóch managerów zarządzających zakładem zostało skazanych przed sądem karnym. Wysokości wyroków indywidualnych zostaną podane na kolejnym posiedzeniu sądu.

Sprawdź darmowy pakiet edukacyjny

Weź udział w darmowym warsztacie online lub/i dołącz do naszego programu edukacyjnego całkowicie za darmo. Ty zdobywasz wiedzę, my ustanawiamy dobre standardy bezpieczeństwa.

Przewiń do końca
sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

Darmowe warsztaty online

Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

Wybuch pyłu drzewnego

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

To nie wszystko, przewiń niżej.

Pobierz przewodnik ATEX
Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

Co otrzymasz

 • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
 • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
 • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
 • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
 • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

 • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
 • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
 • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
 • artykuły i poradniki
 • możliwość darmowego udziału w warsztatach
 • duże zniżki na szkolenia i konferencje

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.