Czwartek z bezpieczeństwem [szkolenie i konsultacje]


MIEJSCE I TERMIN: Kędzierzyn-Koźle | 14/06/2018 | 09:00 - 14:30 |
TEMAT SZKOLENIA: Strefy zagrożenia wybuchem | Oświetlenie podstawowe i awaryjne w strefach zagrożenia wybuchem – rozwiązania, przepisy prawne, sposoby zasilania oraz testowania | Detekcja gazów i płomienia

Czwartek z bezpieczeństwem to zupełnie nowy format szkoleń. Charakteryzuje się on stosunkowo krótką częścią wykładową skupiającą się na wąskiej tematyce oraz wyjątkowo długą częścią dyskusyjną.

Całe spotkanie odbywa się w luźnej atmosferze, która sprzyja zadawaniu pytań i dyskusji. Wręcz zachęcamy uczestników do wcześniejszego informowania nas o problemach, które chcieliby omówić.

Program szkolenia

Czas trwania 09:00 – 14:30

Zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem
 • Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • Urządzenia w wykonaniu Ex : oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex: grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
 • Dobór urządzeń do pracy w strefach Ex
Urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem
 • Dystrybucja energii w strefach zagrożenia wybuchem – Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych
 • Systemy zasilania i sterowania oświetleniem – prezentacja rozwiązań zasilania i wpływ czynników zewnętrznych na pracę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Oświetlenie awaryjne – wytyczne doboru wg aktualnych wymogów prawnych i normatywnych : Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy
 • Prefabrykacja urządzeń do stref zagrożonych wybuchem GRUPA WOLFF – Balice: przegląd rozwiązań i produktów
Oswietlenie awaryjne
Detekcja gazów i płomienia
 • Systemy detekcji gazów i płomienia – przegląd, nowe rozwiązania, różnice produktów
 • Dobór właściwej technologii wykrywania gazu (przegląd dostępnych technologii detekcji, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
 • Detekcja płomienia – dobór właściwej technologii detekcji (przegląd po dostępnych technologiach pomiaru, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
 • Nowoczesne technologie detekcji gazu (laserowa detekcja z otwartą ścieżką, ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu)
Prezentacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dodatkowym uzupełnieniem spotkania będzie prezentacja rozwiązań konstrukcyjnych różnych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym np. opraw oświetleniowych z demonstracją rozwiązań świetlówkowych i LED, kaset sterowniczych, gniazd remontowych w samochodzie demonstracyjnym.


Formularz zgłoszeniowy


Tytuł wydarzenia:
Czwartek z bezpieczeństwem [szkolenie i konsultacje]
Termin:
14/06/2018
Czas trwania:
09:00 - 14:30
Prowadzący:
Mariusz Balicki, m.balicki@hazex.eu, 508-655-995
Lokalizacja:
Kędzierzyn-Koźle , Hotel SOLIDARIS, ul. Waryńskiego 5

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.