Kraków

26-27 PAŹ 2017

~200 uczestników

+20 prelegentów

V Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle z unikatowym pokazem wybuchów na żywo

O czym i dla kogo

DLA KOGO

W konferencji cyklicznie biorą udział firmy wykorzystujące w procesie produkcyjnym palne i wybuchowe pyły. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele zakładów funkcjonujących w branży energetycznej, drzewnej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz organizacji państwowych i firmy ubezpieczeniowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu.

TEMATY WYSTĄPIEŃ

Zakres kompetencji pracowników pracujących w strefach zagrożenia wybuchem

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Pomieszczenia zagrożone wybuchem a strefy zagrożenia wybuchem – jedno zagrożenie, różne założenia

Grzegorz Ogrodnik: Starszy wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, wieloletni szkoleniowiec i praktyk. Autor wielu analiz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (Ochrona przeciwpożarowa. Specjalność profilaktyczna), Politechnice Łódzkiej (Bezpieczeństwo procesów przemysłowych), Głównym Instytucie Górnictwa (Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Scenariusze wybuchu jako podstawa analizy i oceny ryzyka wybuchu na instalacjach przemysłowych

Paweł Wąsowicz: praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego oraz systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Szkoleniowiec z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych).

Zaawansowane narzędzia umożliwiające przewidywanie skutków potencjalnego wybuchu

Kees Van Wingerden: członek Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej (CEN/TC305/WG3, Devices and systems for explosion prevention and protection). Ekspert ds. przyczyn katastrof spowodowanych wybuchem gazów i par cieczy (Piper Alpha, TWA-800). Kierownik zarządzający europejskimi projektami badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego pyłów i gazów (w tym m.in. DISCOE, MERGE, CREDIT). Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (w tym m.in. „Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs”, Gas Explosion Handbook, „Simulation of dust explosions in spray dryers”).

Wacław Smardzewski

Bezpieczeństwo procesowe, a realizacja inwestycji

Wacław Smardzewski: Projektant instalacji technologicznych z wieloletnim doświadczeniem. Autor i współautor projektów technologicznych m.in. dla Synthos, PKN Orlen, PCC Rokita, Ciech. Odpowiedzialny m.in. za opracowanie wniosku o pozwolenie zintegrowane dla instalacji estrów i gliceryny (Grupa PKN Orlen) oraz dla instalacji typu IPPC wykorzystującej Lotne Związki Organiczne. Współautor raportu nt. oddziaływania na środowisko dla modernizacji parku magazynowego zbiorników w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen.

Układy transportu bliskiego materiałów sypkich – jak je prawidłowo zabezpieczyć i uniknąć najczęstszych błędów.

Zbigniew Wolff: wieloletni praktyk w dziedzinie zabezpieczania instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. Audytor instalacji i zakładów przemysłowych, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. Ekspert w dziedzinie zabezpieczania instalacji procesowych przed niepożądanymi skutkami wyładowań elektrostatycznych. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa wybuchowego oraz zagrożeń wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych wybuchem. Członek stowarzyszenia Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V. 

Systemy zasilania, sterowania i oświetlenia w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem.

Maciej Freza: specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego dla instalacji i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Od 10 lat związany z branżą systemów przeciwpożarowych. Autor wielu artykułów poświęconych tematyce stanu prawnego oraz nowelizacji aktów prawnych i norm poświęconych oprawom i systemom oświetlenia awaryjnego. Prelegent na seminariach dla biur projektowych, działów utrzymania ruchu i inwestorów poświęconych szerokiemu spektrum zabezpieczeniom w systemach bezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz National Institute Politechnique ENSEEIHT w Tuluzie, gdzie zajmował się alternatywnymi źródłami zasilania dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

Wyzwania dla systemów detekcji wybuchu na przykładzie instalacji odpylania.

Ulrich Lamerz: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego nastawiony na wiedzę praktyczną. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów minimalizujących skutki potencjalnego wybuchu. 

System zarządzania procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery wybuchowe.

Sebastian Słaboszewski: Brał udział przy realizacji wielu inwestycji przemysłowych związanych z dostosowaniem pojedynczych urządzeń, jak i całych instalacji do aktualnych wymagań przepisów prawnych, implementujących m.in. dyrektywy ATEX. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.
Adam Rybski: ekspert IT branży przemysłowej. Realizował projekty m.in. dla PGE GiEK SA (wprowadzenie danych procesowych z instalacji deNOx), ZEW KOGENERACJA SA (modernizacja systemu IT w związku ze zmianą wizualizacji układu elektrycznego w systemie DCS oraz układów automatycznej regulacji i pracy sekwencyjnej urządzeń), ZE PAK SA (rozbudowa systemu IT), CIECH Soda Polska S.A.

Zagrożenia wybuchowe z perspektywy ubezpieczyciela.

Piotr Przybysz: specjalizuje się w wykonywaniu ocen ryzyka ubezpieczeniowego podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu ciężkiego, chemicznego oraz budownictwa. Realizuje wyceny wartości odtworzeniowych i rzeczywistych na potrzeby ubezpieczeniowe oraz weryfikuje deklarowane sum ubezpieczenia. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem.

Nowe podejście do oceny ryzyka wybuchu – dyskusja problematycznych zapisów dyrektywy ATEX oraz propozycja ich zmiany.

Andrzej Wolff: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Podstawy dyrektywy ATEX user – jej intencje i korzyści dla użytkownika

Michał Górny: od 1992 związany z GIG – KD „BARBARA”, od 2016 w Departamencie Innowacji i Rozwoju UDT. Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem” prowadzonych przez GIG. Przewodniczący KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego (TC305 mirror) oraz zastępca przewodniczącego KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych (TC31 mirror) w PKN. Pracuje w Komitecie Stałym ds. dyrektywy ATEX oraz w Grupie Roboczej przy Komitecie Stałym. Współautor nowego poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”. Aktywnie pracuje w grupie TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Członek Grupy Eksperckiej ds. Dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji. Autor ponad 50 publikacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Typy ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych – konsekwencje wybory (montaże, przeglądy, remonty).

Mariusz Balicki: od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Powyżej prezentujemy 13 z blisko 20 planowanych wystąpień. Już w środę 25.09.17 (godz. 14:00) opublikujemy kolejny zestaw tematów.

Co będzie tematem kolejnych wystąpień: już w poniedziałek zaprezentujemy kolejnych prelegentów, którzy podzielą się z nami merytoryczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach przemysłowych. Ich tematyka m.in. obejmować będzie kwestie prawne, działania prewencyjne oraz zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich systemów ochronnych. 

KOLEJNE TEMATY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE 25.09.17 (Godz. 14:00)

Unikalne pokazy wybuchów na żywo

Konferencja HAZEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych w jeszcze większej skali niż dotychczas. Poczuj siłę wybuchu na własnej skórze. Dowiedz się jak potężna energia drzemie gazach i pyłach powszechnie stosowanych w przemyśle. Obejrzyj relację z poprzedniej edycji konferencji.

WEŹ UDZIAŁ

Zgłoś swój udział lub zarezerwuj miejsce bez konieczności późniejszego wykupienia

Opinie i komentarze

95% uczestników przyznało konferencji HAZEX najwyższą notę w kategorii ogólna ocena wydarzenia.

avatar_a

Tomasz Mitoraj, Maintenance Section Leader
Rockwool Polska


Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji HAZEX. Mam nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

avatar_c

Marcin Leśniak, Specjalista ds. BHP
Teva Operations Poland sp. z o.o.


Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane..

cytat

Bardzo ciekawe tematy przedstawione w trakcie Konferencji, wszystkie wykłady przedstawione w sposób rzetelny i profesjonalny, również dołączone do tych wykładów materiały są wysokiej klasy. Ponadto poprzez to, że w Konferencji brała udział tak duża ilość osób z różnych branż można było dodatkowo zasięgnąć opinii oraz porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tematem prowadzonych seminariów, a wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych w swoich firmach […] Z pewnością w przyszłości skorzystam z kolejnego zaproszenia na Konferencję.


cytat

Wszystkie zagadnienia poruszane na konferencji były przedstawione na bardzo wysokim poziomie.


cytat

Warta wydanych pieniędzy.


cytat

Poziom seminarium pod każdym względem był powyżej moich oczekiwań. Jestem zadowolony z uczestnictwa i będę zachęcał znajomych do wzięcia udziału w następnych edycjach. Oczywiście sam również będę chciał wziąć udział.


cytat

Seminarium zorganizowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, mam nadzieję że wiedza zdobyta na wykładach pozwoli mi na nawiązanie bliższej współpracy z innymi uczestnikami seminarium.


Informacje pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników poprzedniej konferencji HAZEX.

Zaufali nam

Poniżej prezentujemy firmy, które wzięły udział w polskich edycjach konferencji HAZEX. Dołącz do nich!

Zgłoszenie uczestnictwa / Rezerwacja miejsca
Podsumowanie

Tytuł wydarzenia: V Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Termin: 26/10/2017 - 27/10/2017
Czas trwania: 08:00 - 17:00
Prowadzący: Zespół HAZEX, konferencja@hazex.eu, +48122018100
Lokalizacja: Kraków, Hotel Best Western, ul. Opolska 14a

Wczytuję mapę...
Formularz zgłoszeniowy

Wybierz spośród dostępnych opcji Cena netto Ilość osób
Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłaszając uczestnictwo zobowiązujesz się do dokonania płatności. Wcześniej do osoby kontaktowej podanej w formularzu zostanie przesłana faktura pro forma. Cena netto za osobę nie zawiera kosztów noclegów. Nocleg możesz zarezerwować po wybraniu ilości osób. Rozliczenie za nocleg odbywa się bezpośrednio z hotelem.

1 520,00
Rezerwacja uczestnictwa

Rezerwacja uczestnictwa jest darmowa – wybierz tę opcję jeśli Twój udział w konferencji nie jest jeszcze pewny (np. termin konferencji jest jeszcze zbyt odległy). W ten sposób możesz mieć pewność, że zachowamy dla Ciebie miejsce. Na miesiąc przed konferencją skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić Twój udział lub go bezkosztowo anulować.

0,00

Dane do faktury

Osoba do kontaktu

Tylko na podany poniżej adres email zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz faktura proforma wraz z danymi do przelewu.


Koszt uczestnictwa

Koszt udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zależny od terminu nadesłania zgłoszenia. W chwili obecnej dostępne są dwa progi cenowe. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia prowadzonych promocji lub stworzenia kolejnych progów cenowych. Każda z wymienionych poniżej cen obejmuje udział w dwóch dniach konferencji oraz pokazie wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych (w tym transport na pobliski poligon), materiały konferencyjne, całodniowe przerwy kawowe, dwa lunche oraz wspólną kolację. Ceny nie obejmują kosztów noclegu.

NAJNIŻSZA CENA

do dnia 26.05.17 (lub do wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych) otrzymasz gwarancję najniższej ceny w wysokości 1140 PLN netto (w tym 25% rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 100 PLN brutto

CENA STANDARDOWA

standardowy koszt uczestnictwa poza promocją wynosi
1520 PLN netto

Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI HAZEX jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności na konto organizatora. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić, a następnie przesłać do organizatora formularz w postaci on-line lub pliku PDF. Formularz w postaci pliku PDF (pobierz formularz PDF) należy przesłać na adres biuro@strefaex.eu lub numer na fax +48 12 632 81 41. Najpóźniej na 1 miesiąc przed konferencją, a w przypadku późniejszego zgłoszenia – do 5 dni roboczych po terminie przesłania formularza, na podany adres email zostanie przesłana faktura proforma wraz z danymi do przelewu.

Rezerwacja hotelu

Zgłaszając udział w konferencji uczestnik ma możliwość dokonania wstępnej rezerwacji pokoju na specjalnych warunkach cenowych (pokoje rezerwowane są w hotelu Best Western Premier oraz w odległym o ok. 20 metrów hotelu Efekt Express). Co ważne, ostateczna rezerwacja pokoju uzależniona jest od aktualnej dostępności pokoi w puli przyznanej gościom konferencji. Finalne potwierdzenie rezerwacji (lub informacja o braku dostępnych pokoi) zostanie przesłane na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku braku dostępnych pokoi zgłaszający uczestnictwo, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania takiej informacji, może anulować zgłoszenie bez żadnych konsekwencji, chyba że informacja o braku pokoi była ogłoszona przez organizatora (w szczególności na stronie internetowej konferencji) przed datą przesłania formularza zgłoszeniowego. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Specjalne ceny pokoi wynoszą: 255 złotych netto za pokój SGL (jednoosobowy) oraz 290,00 złotych netto za pokój DBL (dwuosobowy). Cena zawiera śniadanie oraz możliwość korzystania z parkingu hotelowego.

Rezygnacja z udziału

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać na adres biuro@strefaex.eu. W przypadku rezygnacji do dnia 07 września 2017 roku uczestnik nie poniesie względem organizatora konferencji żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą 250 PLN netto. W przypadku gdy uczestnik za pośrednictwem organizatora dokonał rezerwacji pokoju hotelowego, to może on dochodzić zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów wyłącznie u władz hotelu.

Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udziału w konferencji szkoleniowej, realizowanej zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Masz pytanie?

Zgłoszenia i rezerwacje

Beata Godawa:
+48 515 380 924 | +48 12 632 81 41
b.godawa@hazex.eu

Program konferencji

Sebastian Gruszka
+48 696 865 133 | +48 12 632 81 41

s.gruszka@hazex.eu

Lokalizacja i wskazówki dojazdu

Mapa dojazdu

1 Lokalizacja: Hotel Best Western, ul. Opolska 14a, Kraków
2 Lotnisko: 12 km do Kraków Airport
3 Dworzec PKP: 5,5 km do dworca PKP
4 Autostrada: 4,5 km do autostrady A4
5 Centrum: 6 km do rynku głównego
6 Jak dojadę: kliknij ten link aby przejść do mapy

Dla mediów

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać swoje uczestnictwo przesyłając formularz on-line. Akredytacja dziennikarska zapewnia pełnoprawny udział w konferencji (w tym udział w obiedzie oraz uroczystej kolacji) oraz wydarzeniach towarzyszących.

Zgłoś uczestnictwo

Media Kit dla mediów

Media Kit to przygotowana specjalnie dla mediów paczka najważniejszych informacji o V Międzynarodowej Konferencji HAZEX. Znajdują się tu m.in.: opis i dane na temat konferencji, zdjęcia oraz filmy. Wraz ze zbliżającą się konferencją Media Kit będzie uzupełniany o kolejne informacje.

Do pobrania wkrótce

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)