.
.

MIEJSCE I TERMIN: KRAKÓW, (Lunch w cenie szkolenia)
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie skupiające się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczne przykłady.

.
.

Program szkolenia

Czas trwania 9:00 – 15:30

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) – dyrektywa 99/92/WE – Atex 137

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPW – Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06
  Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – atmosfery zawierające pył palny
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – stan prawny odnoszący się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów  45 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne
   • odciążanie wybuchu
   • tłumienie wybuchu
   • izolacja wybuchu
Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych – 20 min.
 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu
8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie – 20 min.

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 30 min.
 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 30 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 25 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.

Szkolenie-sala

Drugie szkolenie gratis 
Każdy uczestnik otrzyma możliwość udziału w wybranym czwartku z bezpieczeństwem. Jest to nowatorska formuła szkoleń nastawiona na konsultacje, dyskusję i rozwiązywanie Twoich realnych problemów.

Prace-na-zakladzie

Nie jesteśmy teoretykami 
Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. A oto wybrane projekty w jakich braliśmy udział. 

Express-1

Damy Ci prezent 
Otrzymasz prenumeratę Expressu Przemysłowego – inspirującego czasopisma kierowanego do inżynierów i menadżerów branży przemysłowej. Express to idealny balans pomiędzy artykułami technicznymi, a luźniejszymi materiałami popularno-naukowymi. 

Certyfikat atex

Certyfikat chroniony hologramem 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wyszczególnionym zakresem szkolenia. Certyfikat posiada hologram zabezpieczający go przed sfałszowaniem. Ważność dokumentu to 5 lat. 

Robert Zaborowski

Robert Zaborowski
Beckers Group – Kierownik produkcji
Dziękuję za bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie. Szczerze polecam je tym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z zagadnieniami ATEX.

Rafał Łaskawiec

Rafał Łaskawiec
Entec Solutions – Projektant 
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu. Już dawno nie byłem na szkoleniu, które aż tak bardzo ugruntowało moją skromną wiedzę na ten temat.

Tomasz Masztakowski_1

Tomasz Masztakowski
ORLEN Eko – Inspektor BHP 
Udział w tematycznym szkoleniu na pewno nie był czasem straconym. Fachowa wiedza trenerów odniesiona do konkretnych problematycznych przykładów z rzeczywistości daje obraz profesjonalizmu ludzi z Grupy Wolff.

Grzegorz Bednarek

Grzegorz Bednarek
Walcownia Rur Andrzej – BHP 
Pierwszy raz spotkałem się z tego typu szkoleniem – że bardziej dyskusja oraz wymiana eksperckiej wiedzy aniżeli wykład z prezentacją. Uważam iż szkolenie było naprawdę wartościowe – chciałbym kiedyś uczestniczyć w kolejnych.Formularz zgłoszeniowy


Tytuł wydarzenia:
Szkolenie ATEX [pyły]
Termin:
18/04/2018
Czas trwania:
09:00 - 16:10
Prowadzący:
Mariusz Balicki, m.balicki@hazex.eu, 508-655-995
Lokalizacja:
Olsztyn, Hotel HP Park, Al. Warszawska 119

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.