Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE [Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki]


Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym instalacji przemysłowych na bazie obowiązujących regulacji prawnych, zaleceń normatywnych oraz dobrych praktyk.

Program szkolenia

Czas trwania 9:30 – 16:00

Jak zaplanować i zrealizować politykę bezpieczeństwa. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym – 50 min.

Zakres tematu: regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, bezpieczeństwo procesowe systemów technicznych; bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych; polityka bezpieczeństwa; zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych; ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym; istotne przesłanki zarządzania bezpieczeństwem instalacji przemysłowych.

Jak zarządzać ryzykiem procesowym – ogólny model – 25 min.

Zakres tematu: zarządzanie ryzykiem procesowym; ogólny model zarządzania ryzykiem procesowym; zakres realizacyjny

Jak dochodzi do poważnych awarii przemysłowych – specyfika i mechanizmy – 30 min.

Zakres tematu: Mechanizm powstawania awarii procesowych; studium przypadku zdarzeń historycznych: Seveso (Włochy, 1976 r.), Flixborough (Wielka Brytania, 1974 r.), Bhopal (Indie, 1984 r.); ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii.

coffee cupPrzerwa kawowa – 10 min.

Identyfikacja i ocena scenariuszy awaryjnych oraz narzędzia analityczne wspomagające ocenię zagrożeń. Raportowanie analiz bezpieczeństwa – 90 min.

Zakres tematu: Identyfikacja źródeł zagrożeń; wybór metodyki analiz (listy kontrolne, metody klasyfikacyjne, wstępna analiza zagrożeń – PHA, analiza What If, badanie HAZOP, analiza FMEA, analiza drzewa błędów – FTA, analiza drzewa zdarzeń – ETA, analiza przyczyn i skutków – CCA);  określenie przyczyn uwolnień substancji (energii); identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii); określenie potencjalnych skutków uwolnień substancji (energii); scenariusze awaryjne; ocena ryzyka; analiza warstw zabezpieczeń – AWZ; miary ryzyka; raportowanie analiz ryzyka.

plateLunch – 40 min.

Jak zaplanować, a następnie wdrożyć organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ochrony – 15 min.

Zakres tematu: wielowarstwowość systemów ochronnych na instalacjach przemysłowych; zachowanie równowagi między zagrożeniami i systemami ochronnymi; zarządzanie zmianami.

Kultura bezpieczeństwa  – 15 min.

Zakres tematu: promowanie kultury bezpieczeństwa; miary kultury bezpieczeństwa.

Ćwiczenia warsztatowe: metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na instalacjach przemysłowych, z wykorzystaniem studium przypadku  45 min.

Zakres tematu: analiza bezpieczeństwa układu procesowego z wykorzystaniem metodyki w szeregu PHA – HAZOP – (ETA) – AWZ.

Dyskusja i konsultacje – 60 min.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.
Podsumowanie

Tytuł wydarzenia: Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE [Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki]
Termin: 25/10/2017
Czas trwania: 09:00 - 15:20
Prowadzący: Paweł Wąsowicz, biuro@strefaex.eu, 12-632-81-41
Lokalizacja: Kraków, Kraków, Dokładny adres zostanie podany na tydzień przed szkoleniem

Mapa niedostępna
Formularz zgłoszeniowy

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)