Zabezpieczenie podnośnika kubełkowego przy pomocy systemu tłumienia i izolacji wybuchu na przykładzie browaru

Szkolenia ATEX
Szkolenia ATEX

Nazywam się Mariusz Balicki i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 50* *** *** | m.bal***@***** | +48 12 **** ***

zabezpieczenia-przeciwwybuchowe-dla-przenosnikow-kubelkowych

Konstruktywna technika zabezpieczania aparatów i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par i gazów przy pomocy systemu tłumienia i izolacji wybuchu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle przetwórczym.


Wstęp

Podstawową zaletą techniki tłumienia jest identyfikacja wybuchu przy pomocy dynamicznego czujnika ciśnienia MEX (i w pewnych przypadkach przy pomocy czujników optycznych IR) na etapie wstępnym propagacji wybuchu i bezpośrednie tłumienie „zarzewia” wybuchu poprzez wtrysk proszku tłumiącego z zainstalowanych butli do chronionej objętości. Tłumienie wybuchu stosowane jest nie tylko do zabezpieczania aparatów procesowych, ale także do izolacji aparatu(-ów) zagrożonych wybuchem od reszty instalacji procesowej.

Sprowadza się to do zainstalowania na rurociągach procesowych na wlocie/wylocie z aparatu(-ów), dodatkowych butli z proszkiem tłumiącym lub zasuw szybkiego działania. Eliminuje to możliwość przeniesienia i propagacji wybuchu.

Instalacja magazynowania słodu

Schemat zabezpieczanej instalacji przyjmowania, oczyszczania i magazynowania słodu w browarze pokazany jest na rys. 1. Składa się z następujących elementów:

 • stacji przyjęcia słodu z samochodu do pośredniego kosza zasypowego,
 • transportu słodu do pierwszego podnośnika kubełkowego (wysokość 17 m) przy pomocy podajnika zgrzebłowego,
 • z pierwszego podnośnika kubełkowego do stacji czyszczenia słodu z małych kamieni, kawałków metali i innych zanieczyszczeń,
 • czysty słód jest dalej podawany grawitacyjnie do drugiego podnośnika kubełkowego (wysokość 32 m) i transportowany dalej przez podajnik zgrzebłowy do baterii silosów magazynowych,
 • słód jest dalej podawany z baterii silosów przez podajniki zgrzebłowe do trzeciego podnośnika kubełkowego i dalej do warzelni, do dalszej przeróbki.

System tłumienia i izolacji wybuchu na trzecim podnośniku kubełkowym

Stopa i głowica podnośnika kubełkowego została wyposażona w dwa dynamiczne czujniki ciśnienia MEX oraz dwa czujniki optyczne IR. Czujnik ciśnienia MEX odpowiada za identyfikację wzrostu ciśnienia wywołanego wybuchem pyłów słodu.

Nagły wzrost ciśnienia, spowodowany powstaniem tak zwanej “kuli ogniowej”, związany jest z wartością stałej Kst [bar m s-1], która charakteryzuje dynamikę rozwoju wybuchu. Należy podkreślić, że czujnik ten nie będzie reagował na możliwe fluktuacje ciśnienia roboczego w podnośniku kubełkowym.

slodowania-schemat-instalacji

 

Dynamiczny czujnik ciśnienia MEX jest w rzeczywistości wyposażony w dwie niezależne celki pomiarowe (i gdy to jest konieczne także w czujnik pomiaru temperatury) i system zostanie uruchomiony tylko w przypadku gdy oba te czujniki (celki) równocześnie zidentyfikują nagły wzrost ciśnienia spowodowany wybuchem pyłu słodu. Czujnik MEX wysyła sygnał do przetwornika sygnału FAB, a ten dalej do jednostrefowej (w tym przypadku) centrali sterującej.

Centrala sterująca decyduje, w zależności od lokalizacji czujnika MEX czy zostaną uruchomione wszystkie zainstalowane butle z proszkiem tłumiącym czy tylko niektóre.

zabezpieczenie-przeciwwybuchowe-podnosnika-kubelkowego

W sytuacji typowej system tłumienia nie posiada czujnika optycznego IR. Jednakże w pewnych sytuacjach procesowych doświadczenie zaleca stosowanie czujnika ciśnienia MEX oraz czujnika optycznego IR. Przykładem takiego zastosowania jest podnośnik kubełkowy, a praktycznie jego stopa i głowica. Czujnik IR zapewnia możliwość identyfikacji strumienia iskier/płomienia w stopie lub głowicy podajnika, a także w przypadku pojawienia się ich w kanałach transportujących.

Przyczyną stosowania czujnika IR,w podnośniku kubełkowym, jest potencjalna możliwość wystąpienia tzw. wolnych wybuchów, które mogą doprowadzić do sytuacji w której czujnik MEX nie zareaguje dostatecznie szybko. W takim przypadku czujnik optyczny da niezależny sygnał do centrali sterującej i zapewni uruchomienie systemu tłumienia i izolacji wybuchu.

Stopa i głowica analizowanego podnośnika kubełkowego została niezależnie wyposażona w butlę HRD z proszkiem tłumiącym. Dodatkowo, z powodu wysokości podnośnika (32 m) wydzielono na długości kanałów transportujących dwie sekcje, które zabezpieczono przy pomocy czterech butli HRD. Zapewnia to ochronę głowicy lub stopy podnośnika przed ewentualną propagacją wybuchu kanałami transportującymi słód. Ponadto, w celu zabezpieczenia wlotu i wylotu z podnośnika kubełkowego, przed potencjalnym przeniesieniem się wybuchu pyłu słodu na resztę instalacji procesowej, zainstalowano po jednej butli HRD, rys. 2.

W podobny sposób zabezpieczono pozostałe podnośniki kubełkowe na instalacji oczyszczania i magazynowania słodu a także w warzelni.

Wybuch na trzecim podnośniku kubełkowym

Przyczyną wybuchu w głowicy podnośnika kubełkowego było uszkodzenia głównego łożyska rolki taśmy, co spowodowało przesunięcie się taśmy i ocieranie o obudowę podnośnika, przy równoczesnym intensywnym grzaniu się obu elementów. Podajnik był wyposażony w czujnik przesuwu taśmy i czujnik ślizgania się taśmy. Oba nie zadziałały.

Intensywne grzanie, spowodowane tarciem, i wzrost temperatury spowodowały zapłon i silny wybuch mieszaniny powietrza i pyłu słodu w głowicy podnośnika.

Dynamiczny czujnik ciśnienia MEX zainstalowany w głowicy podnośnika zidentyfikował wybuch (w praktyce szybkość narastania ciśnienia w czasie charakterystyczną dla pyłu słodu – stała Kst) i podał sygnał, poprzez przetwornik sygnału FAB, do jednostrefowej centrali sterującej. Centrala uruchomiła wszystkie butle HRD z proszkiem tłumiącym, a także dwie butle na wlocie i wylocie podajnika, w celu odcięcia ewentualnej propagacji wybuchu.

W wyniku prawidłowego zadziałania systemu tłumienia i odcięcia wybuchu nie doszło do zniszczenia podnośnika kubełkowego i – co ważniejsze – do zniszczenia instalacji czyszczenia i magazynowania słodu. Jedyną konsekwencją wybuchu była konieczność wymiany obu czujników kontroli pracy taśmy oraz wymiana butli HRD.

 

wybuch-wykres

 

Przebieg wybuchu (zależność zmian ciśnienia w czasie) pokazano na rys. 3. System zarejestrował następujące zmiany ciśnienia w czasie:

 • dP: nagły wzrost ciśnienia w czasie (58,3 mbar w 50 ms, wartość charakterystyczna dla wybuchu słodu) który spowodował wysłanie przez czujnik MEX sygnału o wybuchu do centrali sterującej, w celu uruchomienia systemu tłumienia
 • Pto: ustawiona wartość ciśnienia (1037 mbar, dla słodu) przy której czujnik MEX reaguje i uruchamia system w sytuacji gdy wcześniej nie zmierzył wartości dP (przypadek “wolnego” wybuchu),
 • Pred: zmierzona zredukowana wartość ciśnienia wybuchu, po zadziałaniu systemu tłumienia.

Możliwe konsekwencje

Możliwe konsekwencje wybuchu na analizowanym podnośniku kubełkowym są trudne do jednoznacznego oszacowania. Zabezpieczenie samego podnośnika kubełkowego mogłoby go uchronić przed ewentualnym zniszczeniem. Jednakże tylko zastosowanie systemu tłumienia i izolacji wybuchu stwarza efektywną możliwość zabezpieczenia całej instalacji czyszczenia i magazynowania słodu oraz warzelni.

Systemy tłumienia i izolacji wybuchu, w celu ochrony aparatów i instalacji procesowych, należą do grupy bardzo nowoczesnych konstruktywnych systemów zabezpieczenia. Posiadają one szereg zalet w stosunku do alternatywnych rozwiązań opartych o odpowietrzenie wybuchu. Do chwili obecnej nasza firma zabezpieczyła w ten sposób zarówno szereg aparatów procesowych (np. filtry), jak i instalacji.


Literatura:

 • Sam Mannan, Lee’s Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control, 3rd edition, vol. 2, 2005,
 • J.Barton, Dust explosion Prevention and Protection, IchemE, Warwickshire, UK, 2002,
 • A. Laszuk, A. Wolff, Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych w przemyśle chemicznym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 6, 19-24,
 • P.E. Moore, D.J. Spring, Design of explosion isolation barriers, Trans IchemE, part B, Process Safety and Environmental Protectrion, 2005, 83 (B2), 161-170,
 • Kees van Wingerden, Auslegung von Explosionsentkopplungenssystem, TU Bd. 46 (2005), Nr. 9 – September.

Sprawdź darmowy pakiet edukacyjny

Weź udział w darmowym warsztacie online lub/i dołącz do naszego programu edukacyjnego całkowicie za darmo. Ty zdobywasz wiedzę, my ustanawiamy dobre standardy bezpieczeństwa.

Przewiń do końca
sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

Darmowe warsztaty online

Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

Wybuch pyłu drzewnego

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

To nie wszystko, przewiń niżej.

Pobierz przewodnik ATEX
Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

Co otrzymasz

 • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
 • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
 • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
 • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
 • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

 • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
 • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
 • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
 • artykuły i poradniki
 • możliwość darmowego udziału w warsztatach
 • duże zniżki na szkolenia i konferencje

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.