Zobacz jak wybuchają pyły – zastosowanie różnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych (FILM)

Szkolenia ATEX
Szkolenia ATEX
Nazywam się Mariusz Balicki i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane+48 50* *** *** | m.bal***@***** | +48 12 **** ***

WAŻNE

W przypadku niżej opisanych testów 1-4 nie zastosowano tzw. odsprzęgania wybuchu (inaczej izolacji wybuchu), które polega na natychmiastowym zamknięciu rurociągów łączących aparat z pozostałą częścią instalacji. Jest to częsty błąd jaki spotykamy na instalacjach procesowych. Testy 1-3 miały m.in. pokazać, jak skutki wybuchu w jednym aparacie mogą przedostać się poprzez kanały, przesypy i rurociągi na pozostałą część instalacji (nawet w przypadku, gdy zastosowano system odciążania lub tłumienia wybuchu). Taka propagacja wybuchu może doprowadzić do wtórnego wybuchu w sąsiednich aparatach, a skutki takiego zdarzenia nie są możliwe do przewidzenia. W czasie testów zjawisko to zostało zobrazowane przy użyciu stojącego przy wylocie rury manekina.

TEST 1 – wybuch pyłu herbaty w filtrze zabezpieczonym panelem dekompresyjnym

W pierwszym teście wygenerowana wewnątrz filtra iskra elektryczna doprowadziła do zapłonu chmury pyłu herbaty. Wybuch spowodował gwałtowny wzrost ciśnienia w aparacie, a to z kolei otwarcie panelu dekompresyjnego. Do otoczenia zostały uwolnione nadmierne ciśnienie oraz płomień, co uchroniło aparat przed zniszczeniem. 

Należy zwrócić uwagę, iż w praktyce przemysłowej w obrębie paneli dekompresyjnych konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej, w której nie mogą znajdować się ludzie, trakty komunikacyjne czy inne urządzenia procesowe. Strefa niebezpieczna może mieć zasięg od kilku do kilkudziesięciu metrów. System zabezpieczenia panelami przeciwwybuchowymi nie może być stosowany dla produktów toksycznych i szkodliwych.

TEST 2 – wybuch pyłu herbaty w filtrze zabezpieczonym bezpłomieniowym odciążaniem wybuchu

Pierwsza faza pokazu miała identyczny przebieg jak w teście nr 1. Wybuch chmury pyłu herbaty doprowadził do nagłego wzrostu ciśnienia w filtrze. W rezultacie doszło do zadziałania bezpłomieniowego odciążenia wybuchu (system ten został zamontowany na dachu filtra). Tym razem układ zabezpieczający zatrzymał kulę ognia we wnętrzu filtra, a do otoczenia upuszczone zostało jedynie resztkowe ciśnienie wybuchu, które nie stanowi zagrożenia dla ludzi czy urządzeń zlokalizowanych w bezpośredniej okolicy.

Z technicznego punktu widzenia bezpłomieniowe systemy odciążania wybuchu stanowią połączenie panelu dekompresyjnego z efektywnym, perforowanym wymiennikiem ciepła. Ten ostatni odpowiada za ugaszenie kuli ognia oraz stopniowe upuszczenie ciśnienia wybuchu do otoczenia. W rezultacie rozwiązanie to (w odróżnieniu od paneli dekompresyjnych) może być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz w obrębie ciasno zabudowanych instalacji.

TEST 3 – wybuch pyłu cukru w filtrze zabezpieczonym systemem tłumienia wybuchu HRD

Podczas dwóch pierwszych testów mogliśmy zaobserwować skuteczność działania pasywnych systemów przeciwwybuchowych, których aktywacja następowała w wyniku wzrostu ciśnienia w chronionym aparacie do zadanego ciśnienia (bez udziału systemów detekcji i sterowana). W trzecim teście jako zabezpieczenie zastosowano system tłumienia wybuchu HRD. Jego zadaniem jest natychmiastowa detekcja zarzewia wybuchu (przy użyciu czujników ciśnienia i/lub podczerwieni), a następnie stłumienie go poprzez wtrysk do wnętrza wybuchu specjalnego proszku. Czas od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w tysięcznych częściach sekundy. Dzięki tak szybkiej reakcji system nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu ciśnienia w aparacie oraz chroni przed ewentualnym pożarem. 

Ze względu na zasadę działania system tłumienia wybuchu jest najbardziej uniwersalną metodą ochrony przed wybuchem, która może być stosowana zarówno wewnątrz budynków jak i na otwartej przestrzeni. Ponadto może być stosowany w przemyśle spożywczym, jak również dla substancji toksycznych.

TEST 4 – wybuch w filtrze zabezpieczonym panelem dekompresyjnym

Ilustruje propagację skutków wybuchu przez rurociąg do pozostałej części instalacji.

TEST 5 – wybuch w filtrze zabezpieczonym panelem dekompresyjnym

Na rurociągu zastosowano klapę zwrotną, dzięki czemu skutki wybuchu nie przeniosły się na pozostałą część instalacji.

Brak świadomości – sprawdź link

Brak świadomości na temat potencjalnych zagrożeń jest jedną z głównych przyczyn poważnych zdarzeń, do jakich dochodzi w przemyśle. Do wielu pożarów, wybuchów, wycieków, czy niepożądanych emisji nigdy by nie doszło, gdyby personel posiadał odpowiednią wiedzę, a instalacje procesowe były wyposażone w zabezpieczenia zgodne z przepisami oraz dobrymi praktykami. Jeśli w swojej codziennej pracy spotykasz się z wymienionymi zagrożeniami i chcesz rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie, to koniecznie sprawdź poniższy link. Szkoleniowa konferencja HAZEX, to nie tylko możliwość rozwoju i dyskusji z kolegami z różnych branż, ale także unikalna szansa uczestniczenia w demonstracyjnych pokazach wybuchów oraz systemów przeciwwybuchowych na żywo. Sprawdź szczegóły: https://www.hazex.eu/konferencja-hazex/

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 1839 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

  • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
  • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
  • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
  • artykuły i poradniki
  • możliwość darmowego udziału w warsztatach
  • duże zniżki na szkolenia i konferencje

Sprawdź parametry wybuchowe Twojego pyłu

Posiadamy dostęp do bazy kilkudziesięciu tysięcy produktów. Sprawdź parametry Twojego produktu.

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów