Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

Zaufaj profesjonalistom

Co dla Ciebie zrobimy

  • zaklasyfikujemy i wyznaczymy zasięg stref zagrożenia wybuchem dla istniejących obiektów
  • zaklasyfikujemy i wyznaczymy zasięg stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym w celu eliminacji potencjalnych błędów oraz dobrania właściwych urządzeń i osprzętu
  • zaktualizujemy strefy zagrożenia wybuchem (po istotnych zmianach w obrębie zagrożonych obiektów)
  • zmniejszymy zasięg oraz zmienimy rodzaj wyznaczonych strefy zagrożenia wybuchem

Mariusz Balicki
biuro@hazex.eu
508 655 995
12 2018 100

Ponieważ przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną.

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Obowiązek wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem nakłada na pracodawcę Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Wspomniane rozporządzenie wskazuje: pracodawca dzieli przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako:

  1. strefa 0 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy;
  2. strefa 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
  3. strefa 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres;
  4. strefa 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;
  5. strefa 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
  6. strefa 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Przy dzieleniu przestrzeni zagrożonych wybuchem, pracodawca powinien uwzględniać warstwy, osady pyłu i nagromadzony pył, jako źródła mogące potencjalnie wytwarzać atmosferę wybuchową. […] Przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, pracodawca oznacza, w miejscach wstępu do tych przestrzeni, znakiem ostrzegawczym, określonym w załączniku.

Ten sam dokument nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer 12 632 81 41. Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.